Ẩn / Hiện Quảng Cáo

All File RAW ASUS Zenfone

Thảo luận trong 'OPPO, VIVO, ASUS ANDROID' bắt đầu bởi CuDuy-VF, 9/2/17.

 1. 9/2/17 lúc 21:56

  CuDuy-VF

  Super Moderator

  CuDuy-VF
  Tham gia:
  23/1/07
  Bài viết:
  2,603
  Được thích:
  938
  All link google driver


  K00E ME372CG
  WW_ME372CG_V7.5.2_all_user_M1509_1.7.61.0_0303.zip
  FREE DOWNLOAD
  834 MB

  ME372CG_all_WW_user_V6.3.6.raw
  FREE DOWNLOAD
  976 MB

  ME372CG_all_WW_user_V7.5.2.raw
  FREE DOWNLOAD
  869 MB

  CSC_ME372CG_all_eng_T3_1_6_M1434_AFT.raw
  FREE DOWNLOAD
  323 MB

  K00G ME560CG
  ME560CG_V10_16_1_3_25_eng_rawdata.zip
  FREE DOWNLOAD
  985 MB

  ME560CG_ER-softfuse_debrick_secure.zip
  FREE DOWNLOAD
  11 MB

  K00R ME572CL
  CSC_ME572CL_V11_8_0_157_3-eng-rawdata.zip
  Free DOWNLOAD
  700 MB

  WW_ME572CL_V12.14.1.19-user-201508281058-rawdata.zip
  Free DOWNLOAD
  987 MB

  K00Y ME372CL
  CSC_ME372CL_all_TW_eng_T4_0_4_AFT.raw
  Free DOWNLOAD
  329 MB

  ME372CL_all_WW_user_V6.4.1.raw
  Free DOWNLOAD
  946 MB

  K00Z ME175CG
  CSC_ME175CG_all_eng_T3_5_6_M1350_AFT.raw
  Free DOWNLOAD
  312 MB

  ME175CG_all_WW_user_V6.3.7.raw
  Free DOWNLOAD
  749 MB

  K012 FE170CG
  WW_FE170CG_V12.8.1.38-user.raw
  Free DOWNLOAD
  722 MB

  K016 FE380CG
  CSC_FE380CG_all_TW_eng_T2_0_5_AFT.raw
  Free DOWNLOAD
  435 MB

  FE380CG_all_WW_user_V5.5.0.raw
  Free DOWNLOAD
  1020 MB

  K018 TF103CG
  CSC_WW_TF103CG_V11_2_0_89_1_7eng201406271645D.zip
  Free DOWNLOAD
  874 MB

  WW_TF103CG_V11.2.2.24-user-201508101154-rawdata.zip
  Free DOWNLOAD
  972 MB

  K019 FE375CG
  Erase_RPMB_OPEN_FE375CG_V11.10.0.162.1-eng-201411181852-rawdata.7z
  Free DOWNLOAD
  769 MB

  WW_FE375CG_V12.14.3.18-user-201509161949-rawdata.zip
  Free DOWNLOAD
  988 MB

  K01B TF303K
  CSC_TF303K_V10_10_0_52_4_8_17_eng_201407221511D.zip
  Free DOWNLOAD
  514 MB

  WW_TF303K_V12.16.1.12-user-201508071141-rawdata.zip
  Free DOWNLOAD
  941 MB

  K01E ME103K
  CSC_ME103K_V10_10_0_52_4_8_36eng-201501061558D.zip
  Free DOWNLOAD
  513 MB

  WW_ME103K_V12.16.1.12-user-201508071141-rawdata.zip
  Free DOWNLOAD
  863 MB

  K01F FE171MG
  CSC_FE171MG_T2_0_4_all_eng_1_17_34_0_0807_AFT.raw
  Free DOWNLOAD
  408 MB

  FE171MG_all_CN_user_V5.4.1.raw
  Free DOWNLOAD
  793 MB

  K01N FE171CG
  CSC_FE171CG_T2_0_2_all_eng.raw
  Free DOWNLOAD
  322 MB

  FE171CG_all_WW_user_V4.0.4.raw
  Free DOWNLOAD
  919 MB

  K01U ME171C
  CSC_ME171C_all_TW_eng_T202.rar
  Free DOWNLOAD
  302 MB

  ME171C_all_JP_user_V5.4.0.raw
  Free DOWNLOAD
  939 MB

  ME370TG
  WW_ME370TG_LMY47V.zip
  Free DOWNLOAD
  384 MB

  ME371MG
  CSC_ME371MG_all_TW_eng_T3.0.8.raw
  Free DOWNLOAD
  254 MB

  ME371MG_all_WW_user_V3.4.0.raw
  Free DOWNLOAD
  686 MB

  MF375CL
  ATT_ME375CL_V12.30.2.10-user-201510021327-rawdata-erase DM.zip
  Free DOWNLOAD
  1 BG

  CSC_OPEN_ME375CL_V11.16.0.92.1.1-eng-20150324-rawdata.7z
  Free DOWNLOAD
  768 MB

  ME571K
  WW_ME571K_LMY48G.zip
  Free DOWNLOAD
  467 MB

  ME7530CL
  WW_ME7530CL_V12.12.2.12-user-201505061545-rawdata.zip
  Free DOWNLOAD
  1 GB

  P01V Z370CG
  CSC_OPEN_Z370CG_V12_25_0_21_1_29-eng-rawdata-AFT.zip
  Free DOWNLOAD
  622 MB

  WW_Z370CG_V12.26.5.38-user-201602021953-rawdata.zip
  Free DOWNLOAD
  2 GB

  T00E PF400CG
  CSC_PF400CG_all_TW_eng_T3.0.7.raw
  Free DOWNLOAD
  307 MB

  PF400CG_all_WW_user_V6.5.36.raw
  Free DOWNLOAD
  900MB

  T00F A500CG / T00J A501CG
  A500CG _1.17.40.16_20140811_0963-user-fastboot-user.raw
  Free DOWNLOAD
  796 MB

  WW_A500CG_2.22.40.54_20151120_16_user.raw
  Free DOWNLOAD
  904 MB

  WW_A500CG_3.23.40.60_20150630.raw
  Free DOWNLOAD
  811MB

  T00G A600CG / Z002 A601CG
  A600CG_ 1.17.40.16_20140812_3093-user.raw
  Free DOWNLOAD
  813 MB

  WW_A600CG_2.22.40.47_20151120_29_user.raw
  Free DOWNLOAD
  933 MB

  WW_A600CG_3.24.40.78_20151001.raw
  Free DOWNLOAD
  834 MB

  T00I A400CG
  A400CG_all_TW_user_V4.3.2_CHT.raw
  Free DOWNLOAD
  695 MB

  A400CG_all_WW_user_V6.5.27.raw
  Free DOWNLOAD
  798 MB

  T00K A502CG
  WW_A502CG_2.22.40.61_20150709_34_user.raw
  Free DOWNLOAD
  981 MB

  T00N PF500KL
  WW_PF500KL-12.2.2.43-20151216_M3.17.8-ota-user.zip
  Free DOWNLOAD
  1GB

  T00Q A450CG
  A450CG_all_WW_user_V4.3.4.raw
  Free DOWNLOAD
  890 MB

  T00T PF451CL
  OTA_WW_PF451CL-11.30.5.73-20141113_1439.00-ota-user.zip
  Free DOWNLOAD
  885 MB

  X003 T500
  WW_T500_Phone-11.0.0.10-20160106_IMAGE.zip
  Free DOWNLOAD
  1.004 MB

  Z007 ZC451CG
  WW-ZC451CG-4.11.40.128-rel-user-20150731-145911-signed.raw
  Free DOWNLOAD
  989 MB

  Z008D ZE550ML
  WW_ZE550ML_2.20.40.92_20150918.raw
  Free DOWNLOAD
  1 GB

  WW_ZE551ML_2.2.30.1_20150417_1615_eng.raw
  Free DOWNLOAD
  798 MB

  Z00A / Z00AS / Z00XS/ ZX551ML
  WW_ZX551ML_2.2.30.33_20151106_3273_eng_AFT.raw
  Free DOWNLOAD
  818 MB

  WW_ZX551ML_2.24.40.42_20160104.raw
  Free DOWNLOAD
  1 GB

  Z00AD ZE551ML
  WW_ZE551ML_2.20.40.139_20151104.raw
  Free DOWNLOAD
  1 GB

  Z00D ZE500CL
  WW_ZE500CL_V12.16.5.108_1538.00_Phone-user.raw
  Free DOWNLOAD
  1 GB

  Z00ED ZE500KL
  WW_ZE500KL_12.8.5.222_M3.6.42_Phone-user.raw.zip
  Free DOWNLOAD
  1 GB

  Z00LD ZE550KL
  WW_ZE550KL_1.17.40.1234-rel-user-20160304185904-secured-releaseAFT_QC.zip
  Free DOWNLOAD
  2 GB

  Z00MD ZE600KL
  WW_ZE600KL_1.11.40.396_20150909125321-secured-release_QC.zip
  Free DOWNLOAD
  2GB

  Z00RD ZE500KG
  WW_ZE500KG_V12.8.5.227_M3.6.42_Phone-user.raw.zip
  Free DOWNLOAD
  1 GB

  Z00SD ZC451TG
  CSC_ZC451TG_12_0_0_62_151125_MTK.zip
  Free DOWNLOAD
  804 MB

  CSC_ZC451TG_ID_12_0_0_62_151125_MTK.zip
  Free DOWNLOAD
  804 MB

  Z00TD ZE551KL
  CSCimage_ZE551KL_1_22_2_111_eng_20150915_AFT_QC.zip
  Free DOWNLOAD
  822 MB

  WW_ZE551KL_FHD-1.14.40.550-rel-user-20151008214450-secured-release_QC.zip
  Free DOWNLOAD
  1 GB

  Z00UD ZD551KL
  WW-ZD551KL-1.15.40.1238-bsp-user-20160305015355-secured-release_QC.zip
  Free DOWNLOAD
  2 GB

  Z00VD ZC500TG
  AW806B_ZC500TG_20151102_factory_eng_MTK.zip
  Free DOWNLOAD
  779 MB

  CSC_8X2_AW806B_ZC500TG_20151102_factory_eng.zip
  Free DOWNLOAD
  779 MB

  UL-ZC500TG_ASUS_Z00VD-WW-12.1.0.25-user.zip
  Free DOWNLOAD
  1003 MB

  Z00WD ZE550KL
  CSCimage_WW-ZE550KL-ZE600KL-1.21.2.230-fac-eng-20151116-signedAFT_QC.zip
  Free DOWNLOAD
  877 MB

  WW_ZE550KG_1.16.40.763-rel-user-20151201170517-secured-releaseAFT_QC.zip
  Free DOWNLOAD
  2 GB

  Z011D ZE601KL
  WW_ZE601KL_1.11.40.421_20150912002514-secured-release.zip
  Free DOWNLOAD
  2 GB

  Z370KL
  CSC_Image_OPEN_Z370KL_V12_31_1_2eng-201510072309-AFT.zip
  Free DOWNLOAD
  376 MB

  WW_Z370KL_V12.32.1.44-user-201602261702-rawdata.zip
  Free DOWNLOAD
  1 GB

  Z580C
  CSC_Z580C_all_TW_eng_T3.0.5.raw
  Free DOWNLOAD
  452 MB

  CSC_Z580C_all_TW_eng_T3.1.0.raw
  Free DOWNLOAD
  453 MB

  Z580C_all_WW_user_V4.6.1.raw
  Free DOWNLOAD
  1 GB

  Z580C_all_WW_user_V4.7.1.raw
  Free DOWNLOAD
  1 GB

  ZC550KL
  CSC_ZC550KL_V12.8.4.5_M3.1.25_OPEN_Phone-userdebug.raw.zip
  Free DOWNLOAD
  1.022 MB

  WW_ZC550KL_V12.8.10.82_M3.1.39_Phone-user.raw.zip
  Free DOWNLOAD
  1 GB

  ZD550KL
  CSC_ZD550KL_1_2_0_70_fac_eng_20150905_secure.zip
  Free DOWNLOAD
  • ZF2 5" ZE500CL - Z00D:
   WW https://yadi.sk/d/fXkICEIguGZAB (Android 5 only)
   • 12.16.5.112
   • 12.16.5.118
   • 12.16.5.126 <-- latest LP
  • ZF2 5,5" ZE550ML - Z008:
   WW https://yadi.sk/d/irxWikyFtvPhy (Android 5 & 6)
   • 2.18.40.7
   • 2.20.40.92
   • 2.20.40.138
   • 2.20.40.149
   • 2.20.40.155
   • 2.20.40.156
   • 4.21.40.191
  • ZF2 5,5" ZE551ML - Z00A:
   CN https://yadi.sk/d/P7MuyO7ntvRoq (Android 5 only)
   • 2.14.40.22
   • 2.20.40.102
   JP https://yadi.sk/d/MUbas4g7yK6ef (Android 5 only)
   • 2.20.40.197
   WW https://yadi.sk/d/FijRoAVJtvRiG (Android 5 & 6)
   • 2.15.40.13
   • 2.20.40.139
   • 2.20.40.156
   • 2.20.40.160
   • 2.20.40.164
   • 2.20.40.165
   • 2.20.40.168
   • 2.20.40.174
   • 2.20.40.183
   • 2.20.40.184
   • 2.20.40.194
   • 2.20.40.196
   • 2.20.40.198
   • 2.20.40.206 <-- latest LP
   • 4.21.40.134
   • 4.21.40.144
   • 4.21.40.184
   • 4.21.40.223
   • 4.21.40.327
   • 4.21.40.352 <-- latest MM
  • ZF2 Zoom ZX551ML - Z00X/Z00A:
   WW https://yadi.sk/d/CfxLTiJFuLxrk (Android 5 & 6)
   • 2.23.40.38
   • 2.24.40.42
   • 2.25.40.36
   • 2.26.40.19
   • 2.26.40.52
   • 2.26.40.72
   • 2.26.40.82
   • 2.26.40.108 <-- latest LP
   • 4.21.40.74
   • 4.21.40.115
   • 4.21.40.129
   • 4.21.40.141
   • 4.21.40.197
   • 4.21.40.209 <-- latest MM
   • 4.21.40.314 <-- latest MM (Beta?)
   
  Chỉnh sửa cuối: 13/3/18
 2. 9/2/17 lúc 22:57

  Anh Công_Mobile

  No Life Poster

  Anh Công_Mobile
  Tham gia:
  17/1/14
  Bài viết:
  1,099
  Được thích:
  23
  có tải dc đâu mod ơi
   
 3. 9/2/17 lúc 23:03

  CuDuy-VF

  Super Moderator

  CuDuy-VF
  Tham gia:
  23/1/07
  Bài viết:
  2,603
  Được thích:
  938
  Link nào vậy , mới test này Untitled.
   
 4. 9/2/17 lúc 23:27

  Anh Công_Mobile

  No Life Poster

  Anh Công_Mobile
  Tham gia:
  17/1/14
  Bài viết:
  1,099
  Được thích:
  23
  Z00D ZE500CL
  WW_ZE500CL_V12.16.5.108_1538.00_Phone-user.raw
  Free DOWNLOAD
  1 GB
  file này mod e tải toàn bắt đòi quyền truy cập google gì đó
   
 5. 16/4/17 lúc 17:05

  tringuyen79

  Insane Poster

  tringuyen79
  Tham gia:
  17/3/13
  Bài viết:
  511
  Được thích:
  42
  oánh dấu...............jjghkj7
   
 6. 7/7/17 lúc 17:35

  Baotaiapple

  Major Poster

  Baotaiapple
  Tham gia:
  10/2/17
  Bài viết:
  163
  Được thích:
  7
  mod cho e xin rom zip k016 đi thanks
   
 7. 7/7/17 lúc 18:21

  lekhanhgsm

  Junior Member

  lekhanhgsm
  Tham gia:
  1/5/14
  Bài viết:
  17
  Được thích:
  2
  thanks bác đã chia sẻ
   
 8. 7/7/17 lúc 19:01

  hue unlock

  Insane Poster

  hue unlock
  Tham gia:
  17/7/13
  Bài viết:
  605
  Được thích:
  50
  thanks bạn chia sẻ
   
 9. 13/8/17 lúc 10:06

  Q7 apple

  No Life Poster

  Q7 apple
  Tham gia:
  22/5/15
  Bài viết:
  3,396
  Được thích:
  75
  anh chị có z00ad .zip cho em xin với hichic
   
 10. 13/8/17 lúc 11:10

  hoangquan1980

  No Life Poster

  hoangquan1980
  Tham gia:
  24/11/14
  Bài viết:
  1,003
  Được thích:
  111
  thanks bác đã chia sẻ
   
 11. 6/7/18 lúc 18:53

  luxubu1102

  Junior Member

  luxubu1102
  Tham gia:
  7/2/18
  Bài viết:
  71
  Được thích:
  7
  thanks bác đã chia sẻuyg4c
   
 12. 22/8/18 lúc 15:21

  Hieu cuibap

  Junior Member

  Hieu cuibap
  Tham gia:
  15/10/16
  Bài viết:
  48
  Được thích:
  0
  xin rom fix lỗi zenphone 4 max selfie
   
 13. 22/8/18 lúc 15:40

  Hieu cuibap

  Junior Member

  Hieu cuibap
  Tham gia:
  15/10/16
  Bài viết:
  48
  Được thích:
  0
  xin rom fix lỗi zenphone 4 selfie
   
 14. 22/8/18 lúc 15:41

  Hieu cuibap

  Junior Member

  Hieu cuibap
  Tham gia:
  15/10/16
  Bài viết:
  48
  Được thích:
  0
  X00LD
   
 15. 11/9/18 lúc 22:19

  dtdd_tienthanh

  Junior Member

  dtdd_tienthanh
  Tham gia:
  29/3/18
  Bài viết:
  2
  Được thích:
  0
  ae có rom asus x013da file raw giúp mình với . thanks ae
   
 16. 11/9/18 lúc 23:22

  blinkybill

  Insane Poster

  blinkybill
  Tham gia:
  11/11/17
  Bài viết:
  626
  Được thích:
  18
  like
   

Chia sẻ trang này