Ẩn / Hiện Quảng Cáo

All Sony Firmware flastool

Thảo luận trong 'SONY ANDROID' bắt đầu bởi CuDuy-VF, 10/3/17.

 1. 10/3/17 lúc 16:57

  CuDuy-VF

  Super Moderator

  CuDuy-VF
  Tham gia:
  23/1/07
  Bài viết:
  2,588
  Được thích:
  950
  All link google


  Download Sony Xperia ARC LT15i Stock Firmware
  Download Sony Xperia Arc S LT18a Stock Firmware
  Download Sony Xperia C3 D2533 Firmware 19.2.1.A.0.72 Android 4.4.2
  Download Sony Xperia C3 D2533 Firmware 19.3.A.0.472 Android 5.0.2
  Download Sony Xperia C3 D2533 Firmware 19.4.A.0.182 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia C3 D2533 Stock Firmware
  Download Sony Xperia C3 Dual D2502 Firmware 19.2.1.A.0.72 Android 4.4.2
  Download Sony Xperia C3 Dual D2502 Firmware 19.3.A.0.470 Android 5.0.2
  Download Sony Xperia C3 Dual D2502 Firmware 19.4.A.0.182 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia C3 Dual D2502 Stock Firmware
  Download Sony Xperia C5 Ultra Dual E5563 Stock Firmware
  Download Sony Xperia E C1505 Firmware 11.3.A.2.33 Android 4.1.1
  Download Sony Xperia E C1505 Stock Firmware
  Download Sony Xperia E Dual C1605 Firmware 11.3.A.3.1 Android 4.1.1
  Download Sony Xperia E1 D2005 Firmware 20.0.A.1.21 Android 4.3
  Download Sony Xperia E1 D2005 Firmware 20.1.A.2.19 Android 4.4.2
  Download Sony Xperia E1 D2005 Stock Firmware
  Download Sony Xperia E1 Dual D2105 Firmware 20.0.B.0.74 Android 4.3
  Download Sony Xperia E1 Dual D2105 Firmware 20.1.B.2.29 Android 4.4.2
  Download Sony Xperia E3 D2202 Firmware 18.5.A.0.26 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia E3 D2203 Firmware 18.5.C.0.25 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia E3 D2203 Stock Firmware
  Download Sony Xperia E3 Dual D2212 Firmware 18.4.B.2.14 Android 4.4.2
  Download Sony Xperia E4 Dual E2115 Firmware 24.0.B.5.14 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia E4 E2105 Firmware 24.0.A.5.14 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia E4 E2105 Stock Firmware
  Download Sony Xperia E4 E2115 Stock Firmware
  Download Sony Xperia E4g Dual E2033 Firmware 25.0.B.2.14 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia E4g E2003 Firmware 25.0.A.2.31 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia E4g E2003 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Go ST27i Firmware 6.0.B.3.184 Android 2.3.7
  Download Sony Xperia Go ST27i Firmware 6.1.1.B.1.54 Android 4.0.4
  Download Sony Xperia Go ST27i Firmware 6.2.A.1.100 Android 4.1.2
  Download Sony Xperia J ST26i Firmware 11.0.A.7.5 Android 4.0.4
  Download Sony Xperia J ST26i Firmware 11.2.A.0.31 Android 4.1.2
  Download Sony Xperia J ST26i Stock Firmware
  Download Sony Xperia L C210 Stock Firmware
  Download Sony Xperia L C2105 Firmware 15.0.A.2.17 Android 4.1.2
  Download Sony Xperia L C2105 Firmware 15.3.A.1.17 Android 4.2.2
  Download Sony Xperia L C2105 Stock Firmware
  Download Sony Xperia M C1905 Firmware 15.1.C.2.8 Android 4.1.2
  Download Sony Xperia M C1905 Firmware 15.4.A.1.9 Android 4.3
  Download Sony Xperia M Dual C2005 Firmware 15.2.A.2.5 Android 4.2.2
  Download Sony Xperia M Dual C2005 Firmware 15.5.A.1.5 Android 4.3
  Download Sony Xperia M2 Aqua D2403 Firmware 18.3.1.C.1.17 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia M2 Aqua D2403 Firmware 18.3.C.0.40 Android 4.4.2
  Download Sony Xperia M2 Aqua D2403 Firmware 18.6.A.0.182 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia M2 Aqua D2403 Stock Firmware
  Download Sony Xperia M2 D2303 Firmware 18.3.1.C.1.17 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia M2 D2303 Firmware 18.3.C.0.40 Android 4.4.2
  Download Sony Xperia M2 D2303 Firmware 18.6.A.0.182 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia M2 D2303 Stock Firmware
  Download Sony Xperia M2 Dual D2302 Firmware 18.0.B.1.23 Android 4.3
  Download Sony Xperia M2 Dual D2302 Firmware 18.3.1.B.0.18 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia M2 Dual D2302 Firmware 18.3.B.0.31 Android 4.4.2
  Download Sony Xperia M2 Dual D2302 Firmware 18.6.A.0.182 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia M4 Aqua Dual E2312 Stock Firmware
  Download Sony Xperia M4 Aqua Dual E2363 Stock Firmware
  Download Sony Xperia M4 Aqua E2303 Firmware 26.1.A.3.111 Android 5.0
  Download Sony Xperia M4 Aqua E2303 Firmware 26.3.B.0.131 Android 6.0.1
  Download Sony Xperia M4 Aqua E2303 Stock Firmware
  Download Sony Xperia M4 Aqua E2333 Firmware 26.3.B.0.131 Android 6.0.1
  Download Sony Xperia M5 Dual E5663 Firmware 30.1.B.1.55 Android 5.1
  Download Sony Xperia M5 E5603 Firmware 30.2.A.0.100 Android 6.0
  Download Sony Xperia M5 E5603 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Miro ST23i Firmware 11.0.A.5.5 Android 4.0.4
  Download Sony Xperia Neo L MT25i Firmware 4.1.B.0.631 Android 4.0.4
  Download Sony Xperia S LT26i Firmware 6.0.A.3.75 Android 2.3.7
  Download Sony Xperia S LT26i Firmware 6.1.A.2.55 Android 4.0.4
  Download Sony Xperia Sola MT27i Firmware 6.0.B.3.184 Android 2.3.7
  Download Sony Xperia Sola MT27i Firmware 6.1.1.B.1.54 Android 4.0.4
  Download Sony Xperia SP C5302 Stock Firmware
  Download Sony Xperia SP C5303 Firmware 12.0.A.2.254 Android 4.1.2
  Download Sony Xperia SP C5303 Firmware 12.1.A.1.207 Android 4.3
  Download Sony Xperia SP C5303 Stock Firmware
  Download Sony Xperia T LT30p Firmware 7.0.A.3.223 Android 4.0.4
  Download Sony Xperia T LT30p Firmware 9.2.A.1.205 Android 4.3
  Download Sony Xperia T2 Ultra D5303 Firmware 19.0.1.A.0.207 Android 4.3
  Download Sony Xperia T2 Ultra D5303 Firmware 19.1.1.A.0.165 Android 4.4.3
  Download Sony Xperia T2 Ultra D5303 Firmware 19.3.A.0.472 Android 5.0.2
  Download Sony Xperia T2 Ultra D5303 Firmware 19.4.A.0.182 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia T2 Ultra D5303 Stock Firmware
  Download Sony Xperia T2 Ultra Dual D5322 Firmware 19.1.1.C.0.56 Android 4.4.3
  Download Sony Xperia T2 Ultra Dual D5322 Firmware 19.3.A.0.472 Android 5.0.2
  Download Sony Xperia T2 Ultra Dual D5322 Firmware 19.4.A.0.182 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia T2 Ultra Dual D5322 Stock Firmware
  Download Sony Xperia T3 D5103 Firmware 18.1.A.1.23 Android 4.4.2
  Download Sony Xperia T3 D5103 Firmware 18.1.A.2.25 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia T3 D5103 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Tablet Z SGP311 Firmware 10.5.A.0.230 Android 4.4.2
  Download Sony Xperia Tablet Z SGP321 Firmware 10.4.1.B.0.101 Android 4.3
  Download Sony Xperia Tablet Z SGP321 Firmware 10.6.A.0.454 Android 5.0.2
  Download Sony Xperia Tablet Z SGP321 Firmware 10.7.A.0.228 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia Tipo Dual ST21i2 Firmware 11.0.A.6.5 Android 4.0.4
  Download Sony Xperia Tipo ST21i Firmware 11.0.A.4.22 Android 4.0.4
  Download Sony Xperia U ST25i Firmware 6.0.B.3.184 Android 2.3.7
  Download Sony Xperia U ST25i Stock Firmware
  Download Sony Xperia V LT25i Firmware 9.0.1.D.0.10 Android 4.0.4
  Download Sony Xperia X F5121 Firmware 34.0.A.1.277 Android 6.0.1
  Download Sony Xperia XA F3111 Firmware 33.2.A.2.73 Android 6.0
  Download Sony Xperia Z C6602 Firmware 10.7.A.0.222 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia Z C6602 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Z C6603 Firmware 10.1.1.A.1.307 Android 4.1.2
  Download Sony Xperia Z C6603 Firmware 10.3.1.A.2.67 Android 4.2.2
  Download Sony Xperia Z C6603 Firmware 10.4.1.B.0.101 Android 4.3
  Download Sony Xperia Z C6603 Firmware 10.5.1.A.0.292 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia Z C6603 Firmware 10.6.A.0.454 Android 5.0.2
  Download Sony Xperia Z C6603 Firmware 10.7.A.0.228 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia Z C6603 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Z Ultra C6833 Firmware 14.1.B.2.257 Android 4.2.2
  Download Sony Xperia Z Ultra C6833 Firmware 14.2.A.1.136 Android 4.3
  Download Sony Xperia Z Ultra C6833 Firmware 14.4.A.0.108 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia Z Ultra C6833 Firmware 14.5.A.0.270 Android 5.0.2
  Download Sony Xperia Z Ultra C6833 Firmware 14.6.A.1.236 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia Z Ultra C6833 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Z Ultra C6843 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Z1 C6902 Firmware 14.6.A.1.236 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia Z1 C6902 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Z1 C6903 Firmware 14.1.G.2.257 Android 4.2.2
  Download Sony Xperia Z1 C6903 Firmware 14.2.A.1.136 Android 4.3
  Download Sony Xperia Z1 C6903 Firmware 14.4.A.0.157 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia Z1 C6903 Firmware 14.5.A.0.270 Android 5.0.2
  Download Sony Xperia Z1 C6903 Firmware 14.6.A.1.236 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia Z1 C6903 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Z1 C6906 Firmware 14.6.A.1.236 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia Z1 Compact D5503 Firmware 14.2.A.1.114 Android 4.3
  Download Sony Xperia Z1 Compact D5503 Firmware 14.4.A.0.157 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia Z1 Compact D5503 Firmware 14.5.A.0.270 Android 5.0.2
  Download Sony Xperia Z1 Compact D5503 Firmware 23.4.A.1.264 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia Z1 Compact D5503 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Z1S C6916 Firmware 14.4.B.0.56 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia Z2 D6502 Firmware 23.5.A.0.570 Android 6.0.1
  Download Sony Xperia Z2 D6503 Firmware 23.0.1.A.0.167 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia Z2 D6503 Firmware 23.1.A.1.28 Android 5.0.2
  Download Sony Xperia Z2 D6503 Firmware 23.4.A.1.264 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia Z2 D6503 Firmware 23.5.A.0.575 Android 6.0.1
  Download Sony Xperia Z2 D6503 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Z2 Tablet LTE SGP521 Firmware 23.0.1.A.0.167 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia Z2 Tablet LTE SGP521 Firmware 23.1.A.0.690 Android 5.0.2
  Download Sony Xperia Z2 Tablet LTE SGP521 Firmware 23.4.A.1.200 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia Z2 Tablet Wi-Fi SGP511 Firmware 23.0.1.A.4.44 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia Z2 Tablet Wi-Fi SGP511 Firmware 23.1.A.0.690 Android 5.0.2
  Download Sony Xperia Z2 Tablet Wi-Fi SGP511 Firmware 23.4.A.1.200 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia Z2 Tablet Wi-Fi SGP511 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Z3 Compact D5803 Firmware 23.0.1.A.5.77 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia Z3 Compact D5803 Firmware 23.1.A.1.28 Android 5.0.2
  Download Sony Xperia Z3 Compact D5803 Firmware 23.2.A.0.278 Android 5.0.2
  Download Sony Xperia Z3 Compact D5803 Firmware 23.4.A.1.264 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia Z3 Compact D5803 Firmware 23.5.A.0.575 Android 6.0.1
  Download Sony Xperia Z3 Compact D5803 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Z3 Compact D5833 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Z3 D6603 Firmware 23.0.1.A.5.77 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia Z3 D6603 Firmware 23.1.A.1.28 Android 5.0.2
  Download Sony Xperia Z3 D6603 Firmware 23.4.A.1.264 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia Z3 D6603 Firmware 23.5.A.0.575 Android 6.0.1
  Download Sony Xperia Z3 D6603 Firmware NPD56N Android N
  Download Sony Xperia Z3 D6603 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Z3 D6646 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Z3 D6653 Firmware 23.2.A.1.62 Android 5.0.2
  Download Sony Xperia Z3 D6653 Firmware 23.5.A.0.570 Android 6.0.1
  Download Sony Xperia Z3 D6653 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Z3 Dual D6633 Firmware 23.0.1.F.0.102 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia Z3 Dual D6633 Firmware 23.1.1.E.0.1 Android 5.0.2
  Download Sony Xperia Z3 Dual D6633 Firmware 23.4.A.1.264 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia Z3 Dual D6633 Firmware 23.5.A.0.575 Android 6.0.1
  Download Sony Xperia Z3 Dual D6633 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Z3 dual D6683 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Z3 Tablet Compact LTE SGP621 Firmware 23.0.1.A.0.167 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia Z3 Tablet Compact LTE SGP621 Firmware 23.1.A.1.28 Android 5.0.2
  Download Sony Xperia Z3 Tablet Compact LTE SGP621 Firmware 23.4.A.0.546 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia Z3 Tablet Compact LTE SGP621 Firmware 23.5.A.0.570 Android 6.0.1
  Download Sony Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fi SGP611 Firmware 23.0.1.A.0.167 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fi SGP611 Firmware 23.1.A.1.28 Android 5.0.2
  Download Sony Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fi SGP612 Firmware 23.0.1.A.3.12 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fi SGP612 Firmware 23.1.A.1.28 Android 5.0.2
  Download Sony Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fi SGP612 Firmware 23.4.A.0.546 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fi SGP612 Firmware 23.5.A.0.570 Android 6.0.1
  Download Sony Xperia Z3+ Dual E6533 Firmware 28.0.A.8.272 Android 5.0.2
  Download Sony Xperia Z3+ Dual E6533 Firmware 32.2.A.0.224 Android 6.0.1
  Download Sony Xperia Z3+ Dual E6533 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Z3+ E6553 Firmware 28.0.A.8.272 Android 5.0.2
  Download Sony Xperia Z3+ E6553 Firmware 32.2.A.0.224 Android 6.0.1
  Download Sony Xperia Z3+ E6553 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Z3V D6708 Firmware 23.0.E.0.376 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia Z3V D6708 Firmware 23.4.B.0.319 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia Z5 Compact E5803 Firmware 32.1.A.1.185 Android 6.0
  Download Sony Xperia Z5 Compact E5823 Firmware 32.2.A.0.253 Android 6.0.1
  Download Sony Xperia Z5 Compact E5823 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Z5 Dual E6633 Firmware 32.1.A.1.163 Android 6.0
  Download Sony Xperia Z5 Dual E6633 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Z5 Dual E6683 Firmware 32.0.A.6.209 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia Z5 Dual E6683 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Z5 E6653 Firmware 32.2.A.0.253 Android 6.0.1
  Download Sony Xperia Z5 E6653 Stock Firmware
  Download Sony Xperia Z5 Premium Dual E6833 Firmware 32.1.A.1.185 Android 6.0
  Download Sony Xperia Z5 Premium E6853 Firmware 32.0.A.6.200 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia Z5 Premium E6853 Firmware 32.2.A.0.224 Android 6.0.1
  Download Sony Xperia ZL C6503 Firmware 10.5.1.A.0.292 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia ZL C6503 Firmware 10.6.A.0.454 Android 5.0.2
  Download Sony Xperia ZL C6503 Firmware 10.7.A.0.222 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia ZL C6503 Stock Firmware
  Download Sony Xperia ZL C6506 Stock Firmware
  Download Sony Xperia ZR C5503 Firmware 10.5.1.A.0.292 Android 4.4.4
  Download Sony Xperia ZR C5503 Firmware 10.6.A.0.454 Android 5.0.2
  Download Sony Xperia ZR C5503 Firmware 10.7.A.0.228 Android 5.1.1
  Download Sony Xperia ZR C5503 Stock Firmware
   
 2. 10/3/17 lúc 17:01

  pdatmobile

  Crazy Poster

  pdatmobile
  Tham gia:
  23/1/14
  Bài viết:
  368
  Được thích:
  18
  Thank a chia sẻ
   
 3. 10/3/17 lúc 17:37

  congvumobile

  Freak Poster

  congvumobile
  Tham gia:
  28/8/15
  Bài viết:
  729
  Được thích:
  159
  tuyệt vời
   
 4. 10/3/17 lúc 17:44

  kẻ trắng tay

  No Life Poster

  kẻ trắng tay
  Tham gia:
  5/1/11
  Bài viết:
  1,071
  Được thích:
  501
  vậy là team setool sắp nghỉ hưu . thank smod chia sẻ
   
 5. 10/3/17 lúc 18:09

  hoangquan1980

  Freak Poster

  hoangquan1980
  Tham gia:
  24/11/14
  Bài viết:
  842
  Được thích:
  68
  thanks thớt chia sẻ
   
 6. 10/3/17 lúc 18:17

  Khang_Khoi

  No Life Poster

  Khang_Khoi
  Tham gia:
  23/3/16
  Bài viết:
  1,504
  Được thích:
  259
  thank quánh dấu
   
 7. 10/3/17 lúc 19:04

  HatCatCongNghe

  No Life Poster

  HatCatCongNghe
  Tham gia:
  21/12/14
  Bài viết:
  2,648
  Được thích:
  425
  nhanh gọn, giúp anh em đỡ mất công tìm
   
 8. 10/3/17 lúc 19:18

  binghet

  Crazy Poster

  binghet
  Tham gia:
  20/3/09
  Bài viết:
  341
  Được thích:
  52
  Cảm ơn chia sẻ nhé
   
 9. 10/3/17 lúc 19:26

  nguyenphilongth

  Major Poster

  nguyenphilongth
  Tham gia:
  18/11/14
  Bài viết:
  181
  Được thích:
  4
  thanks thớt
   
 10. 10/3/17 lúc 20:09

  datxa

  Junior Member

  datxa
  Tham gia:
  17/2/17
  Bài viết:
  56
  Được thích:
  3
  ;)
   
 11. 10/3/17 lúc 21:21

  MinhDu_mobile

  Crazy Poster

  MinhDu_mobile
  Tham gia:
  29/7/10
  Bài viết:
  477
  Được thích:
  50
  thank...............................
   
 12. 10/3/17 lúc 21:25

  khacchannhan

  Crazy Poster

  khacchannhan
  Tham gia:
  23/10/13
  Bài viết:
  309
  Được thích:
  8
  quá hót...like mod phát
   
 13. 10/3/17 lúc 22:22

  ngoctrinhcr7

  Junior Member

  ngoctrinhcr7
  Tham gia:
  7/10/15
  Bài viết:
  50
  Được thích:
  4
  Thank mod rát nhieu
   
 14. 22/6/17 lúc 22:44

  vo van son

  Crazy Poster

  vo van son
  Tham gia:
  22/6/17
  Bài viết:
  480
  Được thích:
  121
  Quá hót, oánh dấu chờ kèo , thanks mod
   
 15. 22/6/17 lúc 23:20

  kiennguyet

  Crazy Poster

  kiennguyet
  Tham gia:
  3/2/14
  Bài viết:
  372
  Được thích:
  8
  thank! tiện lợi quá...mh)
   
 16. 9/8/17 lúc 12:09

  mobjado

  Insane Poster

  mobjado
  Tham gia:
  5/10/10
  Bài viết:
  574
  Được thích:
  63

  h tải sao ADM e gà quá@@ m5.
   
 17. 9/8/17 lúc 12:14

  CuDuy-VF

  Super Moderator

  CuDuy-VF
  Tham gia:
  23/1/07
  Bài viết:
  2,588
  Được thích:
  950
  Kéo xuống tý nó nằm ở đây

  From here or here
   
 18. 9/8/17 lúc 12:15

  Tây-m0bile

  Insane Poster

  Tây-m0bile
  Tham gia:
  29/10/12
  Bài viết:
  509
  Được thích:
  32
  Thank mod. Nhiều file đang cần quá
   
 19. 9/8/17 lúc 14:20

  quanglekm

  Crazy Poster

  quanglekm
  Tham gia:
  28/2/16
  Bài viết:
  399
  Được thích:
  163
  cảm ơn bác
   
 20. 9/8/17 lúc 15:02

  nguyễnphong

  Junior Member

  nguyễnphong
  Tham gia:
  13/8/10
  Bài viết:
  13
  Được thích:
  0
  thanl ad rat nhiều
   
 21. 9/8/17 lúc 15:08

  Hiếu Minh Hưng

  Major Poster

  Hiếu Minh Hưng
  Tham gia:
  9/7/17
  Bài viết:
  235
  Được thích:
  36
  thanks mod
   
 22. 9/8/17 lúc 16:55

  Thành.Nhân.Huế

  Crazy Poster

  Thành.Nhân.Huế
  Tham gia:
  3/12/10
  Bài viết:
  340
  Được thích:
  41
  Cu Dê này thứ gì cũng có hay nhỉ? thank nhé cụ
   
 23. 16/8/17 lúc 17:47

  Davidchau

  Junior Member

  Davidchau
  Tham gia:
  18/11/16
  Bài viết:
  34
  Được thích:
  3
  em có con z1 ma c6903 mất sóng,up đúng bản thì có wifi cũng ko có sóng,đã up hết các bản rom trên,bao imei null,
  nhờ mọi người chỉ giúp
   
  Chỉnh sửa cuối: 16/8/17
 24. 31/8/17 lúc 09:46

  Hiepphap

  Major Poster

  Hiepphap
  Tham gia:
  12/10/16
  Bài viết:
  263
  Được thích:
  6
  thanks a e da dong gop
   
 25. 31/8/17 lúc 10:03

  phuchung1954

  Major Poster

  phuchung1954
  Tham gia:
  8/8/13
  Bài viết:
  156
  Được thích:
  16
  Thanks. Đánh dấu chờ kèo
   
 26. 25/10/17 lúc 10:51

  Nguyễn văn công

  Junior Member

  Nguyễn văn công
  Tham gia:
  25/4/17
  Bài viết:
  48
  Được thích:
  1
  e đang gặp kèo này anh em giúp
   
 27. 25/10/17 lúc 11:07

  mobileis

  Major Poster

  mobileis
  Tham gia:
  9/9/17
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  13
  like
   
 28. 25/10/17 lúc 11:16

  dienthoaicujbap

  Insane Poster

  dienthoaicujbap
  Tham gia:
  4/8/11
  Bài viết:
  524
  Được thích:
  142
  Thanks ad
   
 29. 25/10/17 lúc 13:40

  Cao Cao Tac

  Crazy Poster

  Cao Cao Tac
  Tham gia:
  5/9/12
  Bài viết:
  468
  Được thích:
  28
  thanks .
   
 30. 25/10/17 lúc 14:32

  do huy

  Freak Poster

  do huy
  Tham gia:
  8/1/10
  Bài viết:
  810
  Được thích:
  983
  ga2 sony xin hỏi ngu,,, mình dùng phần gì chạy vậy a.. đừng cười nhé.. e chịu khó học hỏi..
   
 31. 25/10/17 lúc 15:54

  mobilelaocai

  Major Poster

  mobilelaocai
  Tham gia:
  16/3/17
  Bài viết:
  214
  Được thích:
  83
  không có bản cho sony xa f3112 à a
   
 32. 30/4/18 lúc 19:30

  anhduy2004

  Junior Member

  anhduy2004
  Tham gia:
  29/7/07
  Bài viết:
  7
  Được thích:
  0
  Khi dow flashtool nó bảo không nên chạy cho C4 và C5 là sao nhỉ
   
 33. 30/4/18 lúc 20:51

  anhtuhonglinh

  Freak Poster

  anhtuhonglinh
  Tham gia:
  4/11/12
  Bài viết:
  833
  Được thích:
  243
  Thank mod.
  Chờ kèo
   
 34. 28/6/18 lúc 16:19

  hoanghieu

  Crazy Poster

  hoanghieu
  Tham gia:
  13/12/07
  Bài viết:
  488
  Được thích:
  56
  thanks all anh em. anh em có file xa utra F3216 giúp vé với. thanks all
   
 35. 28/6/18 lúc 16:44

  Công Chức_GSM

  No Life Poster

  Công Chức_GSM
  Tham gia:
  1/10/12
  Bài viết:
  1,051
  Được thích:
  193
  đánh dấu chờ kèo
   

Chia sẻ trang này