Ẩn / Hiện Quảng Cáo

13pm resetcounter a,e đọc giúp

Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Hai 30, 7/7/23.

 1. 7/7/23 lúc 10:14

  Hai 30

  Major Poster

  Hai 30
  Tham gia:
  29/10/18
  Bài viết:
  100
  Được thích:
  14
  {"bug_type":"210","timestamp":"2023-07-07 10:00:59.00 +0700","os_version":"iPhone OS 15.6.1 (19G82)","incident_id":"DCAFCC92-3296-4794-86FF-5103E0E019E6"}
  {
  "build" : "iPhone OS 15.6.1 (19G82)",
  "product" : "iPhone14,3",
  "socId" : "0x00008110",
  "kernel" : "Darwin Kernel Version 21.6.0: Wed Aug 10 15:38:26 PDT 2022; root:xnu-8020.142.2~1\/RELEASE_ARM64_T8110",
  "incident" : "DCAFCC92-3296-4794-86FF-5103E0E019E6",
  "crashReporterKey" : "367b62a9daa6e4eb47630dfd1594a33f080caa1b",
  "date" : "2023-07-07 10:00:59.92 +0700",
  "panicString" : "panic(cpu 0 caller 0xfffffff022c49f48): SMC PANIC - ASSERTION FAILED: target\/d64\/target.cpp:263\n\t0, SMC BSC failure, spreadsheet ver(*10) 190\nS.sensor array 0 - 6 is 0x0, 0x1000, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0\nF.sensor array 0 is 0x0\n\n - Misc(2) OUTBOX not ready\nASSERTION FAILED: target\/d64\/target.cpp:263\n\t0, SMC BSC failure, spreadsheet ver(*10) 190\nS.sensor array 0 - 6 is 0x0, 0x1000, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0\nF.sensor array 0 is 0x0\n\n\nRTKit: RTKit_iOS-1827.140.2.release - Client: AppleSMCFirmware-2796.140.9.d64.REL\n!UUID: b3e653c6-3d09-3e2c-88da-4d9783156841\nTime: 0x00000012d532acfb\n\nFaulting task 2 Call Stack: 0x0000000000043bdc 0x00000000000436e8 0x00000000000435b8 0x0000000000045300 0x0000000000003f30 0x000000000001d814 0x000000000002014c 0x0000000000032b78 000000000000000000\n\nChinook ASC Async error info: \nl2c_err_sts 0x5000fbfc00000000, l2c_err_adr 000000000000000000, l2c_err_inf 000000000000000000\nlsu_err_sts 000000000000000000, fed_err_sts 000000000000000000, mmu_err_sts 000000000000000000\n\nMailbox (0): (0)\n Inbox AKF_KIC_INBOX_CTRL = 0x00020001, AKF_KIC_MAILBOX_SET = 0x11111101\n Outbox AKF_AP_OUTBOX_CTRL = 0x00020001,
   
 2. 7/7/23 lúc 16:25

  travinhmobi

  Junior Member

  travinhmobi
  Tham gia:
  30/1/08
  Bài viết:
  28
  Được thích:
  2
  SMC PANIC - ASSERTION FAILED -SMC PANIC LỖI CPU
    
   

Chia sẻ trang này