Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Bán vietnammobile

Thảo luận trong 'SIM SỐ, THẺ CÀO' bắt đầu bởi vietfones-vn, 16/8/18.

 1. Người gửi:

  vietfones-vn (Offline)
 2. Địa phương:

  Hồ Chí Minh
 3. Tình trạng sản phẩm:

  Like new (90-99%)
 4. Giá mong muốn:

  50,000 (VNĐ)
 5. Hình thức giao dịch:

  Trực Tiếp
 6. Điện thoại:

  0963979119 Click để xem
 7. Zalo:

  Chưa có
 8. Địa chỉ:

 9. Thông tin chủ đề:

  Gửi 16/8/18, 483 Trả lời, 8,727 Đọc
 1. 24/6/19 lúc 11:34

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 2. 25/6/19 lúc 11:29

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 3. 26/6/19 lúc 07:04

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 4. 26/6/19 lúc 13:18

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 5. 26/6/19 lúc 13:20

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 6. 28/6/19 lúc 07:45

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 7. 29/6/19 lúc 09:18

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 8. 2/7/19 lúc 06:25

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 9. 2/7/19 lúc 15:18

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 10. 3/7/19 lúc 07:44

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 11. 3/7/19 lúc 13:13

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 12. 4/7/19 lúc 08:46

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 13. 4/7/19 lúc 13:33

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 14. 5/7/19 lúc 09:30

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 15. 6/7/19 lúc 13:25

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 16. 7/7/19 lúc 10:17

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 17. 8/7/19 lúc 07:03

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 18. 8/7/19 lúc 19:08

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 19. 9/7/19 lúc 13:07

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 20. 9/7/19 lúc 19:03

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 21. 10/7/19 lúc 07:26

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 22. 10/7/19 lúc 19:00

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 23. 11/7/19 lúc 10:36

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 24. 11/7/19 lúc 15:48

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 25. 12/7/19 lúc 08:10

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 26. 12/7/19 lúc 14:59

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 27. 13/7/19 lúc 13:30

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 28. 15/7/19 lúc 07:25

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 29. 15/7/19 lúc 18:53

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 30. 16/7/19 lúc 14:19

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 31. 17/7/19 lúc 07:29

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 32. 17/7/19 lúc 13:11

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 33. 18/7/19 lúc 15:28

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 34. 19/7/19 lúc 14:15

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 35. 20/7/19 lúc 07:47

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 36. 20/7/19 lúc 15:03

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 37. 21/7/19 lúc 07:05

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 38. 21/7/19 lúc 14:43

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 39. 22/7/19 lúc 07:29

  vietfones-vn

  No Life Poster

  vietfones-vn
  Tham gia:
  14/7/18
  Bài viết:
  979
  Được thích:
  2
  mua may bán đắt
   
 40. 22/7/19 lúc 09:16

  boss minh hung

  Junior Member

  boss minh hung
  Tham gia:
  12/7/19
  Bài viết:
  3
  Được thích:
  0
  ke 0929.39,29.19 3t goi tt
   

Chia sẻ trang này