Ẩn / Hiện Quảng Cáo

MaiTramMobile chuyên bỏ sỉ iPhone - iPad - Máy mới - Máy cũ giá tốt nhất.

Thảo luận trong 'Maitrammobile.vn' bắt đầu bởi MaiTramMobile, 3/9/15.

  1. 10/8/19 lúc 12:47

    nha0933734848

    No Life Poster

    nha0933734848
    Tham gia:
    7/3/16
    Bài viết:
    1,770
    Được thích:
    85
    Uppppppp
     
  2. 10/8/19 lúc 14:58

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 10 - 08 - 2019
     
  3. 10/8/19 lúc 19:15

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 10 - 08 - 2019
     
  4. 11/8/19 lúc 18:22

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 11 - 08 - 2019
     
  5. 12/8/19 lúc 10:16

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 12 - 08 - 2019
     
  6. 12/8/19 lúc 13:48

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 12 - 08 - 2019
     
  7. 12/8/19 lúc 18:46

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 12 - 08 - 2019
     
  8. 13/8/19 lúc 09:10

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 13 - 08 - 2019
     
  9. 13/8/19 lúc 14:13

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 13 - 08 - 2019
     
  10. 13/8/19 lúc 18:07

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 13 - 08 - 2019
     
  11. 14/8/19 lúc 08:16

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 14 - 08 - 2019
     
  12. 14/8/19 lúc 08:18

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    CẬP NHẬT 14 - 08 - 2019

    Mai có ít X64g silver, hàng LL, máy đẹp 99-98%, giá 14.xxx

    Anh chị cần pm
     
  13. 14/8/19 lúc 14:28

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 14 - 08 - 2019


    1c max64g gold 20.5
    Kèm 4c max64g blk 19.8
    Hàng đẹp 99%, còn BH dài
    Anh chị cần pm

    Còn 9c à! Anh chị nào cần pm nhé
    MRE82 20.xxx
     
  14. 14/8/19 lúc 18:55

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 14 - 08 - 2019
     
  15. 15/8/19 lúc 08:49

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 15 - 08 - 2019
     
  16. 15/8/19 lúc 14:30

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 15 - 08 - 2019
     
  17. 15/8/19 lúc 19:14

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 15 - 08 - 2019
     
  18. 16/8/19 lúc 08:52

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 16 - 08 - 2019
     
  19. 16/8/19 lúc 15:18

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 16 - 08 - 2019
     
  20. 16/8/19 lúc 18:00

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 16 - 08 - 2019
     
  21. 17/8/19 lúc 08:56

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 17 - 08 - 2019
     
  22. 17/8/19 lúc 14:34

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 17 - 08 - 2019
     
  23. 17/8/19 lúc 19:03

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 17 - 08 - 2019
     
  24. 19/8/19 lúc 08:28

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 19 - 08 - 2019
     
  25. 19/8/19 lúc 14:02

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 19 - 08 - 2019
     
  26. 19/8/19 lúc 18:43

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 19 - 08 - 2019
     
  27. 20/8/19 lúc 09:21

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 20 - 08 - 2019
     
  28. 20/8/19 lúc 14:04

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 20 - 08 - 2019


    Bán xả lỗ ít hàng xấu:
    8-64g VXKX 5blk 7sil 7gold 6.xxx
    XS64g VXKX 1sil 14.xxx
    XR64g VXKX 3red 11x
    Max64g VXKX 2blk 2sil 6gold 17.xxx
    Anh chị nào làm hàng này pm
     
  29. 20/8/19 lúc 18:53

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 20 - 08 - 2019
     
  30. 21/8/19 lúc 09:19

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 21 - 08 - 2019
     
  31. 21/8/19 lúc 14:10

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 21 - 08 - 2019

    X64g silver, hàng LL EU có đủ, máy đẹp 99%
    Anh chị nào cần pm
     
  32. 21/8/19 lúc 18:57

    MaiTramMobile

    Doanh Nghiệp

    MaiTramMobile
    Tham gia:
    5/5/14
    Bài viết:
    1,513
    Được thích:
    18
    Cập Nhật : 21 - 08 - 2019
     

Chia sẻ trang này