Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Info : Sharp Aquos R2 706SH mật khẩu done

Thảo luận trong 'CÁC DÒNG ANDROID KHÁC' bắt đầu bởi Đỗ Đức Vũ ™, 15/6/22.

 1. 15/6/22 lúc 00:13

  Đỗ Đức Vũ ™

  Moderator

  Đỗ Đức Vũ ™
  Tham gia:
  24/8/13
  Bài viết:
  1,158
  Được thích:
  1,004
  Mình nhận máy tình trạng : khóa mật khẩu màn hình và k có recovey k thể hard reset được
  máy sử dụng chip UFS 2.1 nên mình tiếp tục đào UFS ra dùng EASY JTAG !
  Mã:
  Connection: Socket BGA-153
  Vendor: TOSHIBA
  UFS Version: 2.1
  z3486076504492_f5b020725eeef37322ef635038a9f57f.
  Mã:
  14.06.2022 22:31:23> UFS: Memory Info:
  14.06.2022 22:31:23> Connection: Socket BGA-153
  14.06.2022 22:31:23> Vendor: TOSHIBA
  14.06.2022 22:31:23> Name: THGAF8G9T43BAIRB
  14.06.2022 22:31:23> S/N: 496Z9CVFZD
  14.06.2022 22:31:23> Firm Version: 3.00
  14.06.2022 22:31:23> UFS Version: 2.1
  14.06.2022 22:31:23> Size: 0x000EE7000000/59.61 GB
  14.06.2022 22:31:23> Max LUNs: 32
  14.06.2022 22:31:23> LUNs Cnt: 6
  14.06.2022 22:31:23> W-LUNs Cnt: 1
  14.06.2022 22:31:23> LUNs ReConfig: Enabled
  14.06.2022 22:31:23> 
  14.06.2022 22:31:23> UFS RPMB Info:
  14.06.2022 22:31:23> RPMB Counter: 15452
  14.06.2022 22:31:23> 
  14.06.2022 22:31:23> UFS Health Info:
  14.06.2022 22:31:23> UFS Life Time A: 0x04 - 30% - 40% Life Time Used
  14.06.2022 22:31:23> UFS Life Time B: 0x01 - 0% - 10% Life Time Used
  14.06.2022 22:31:23> UFS Pre-EOL Info: 0x01 - Used Less 80% of Reserved Blocks
  14.06.2022 22:31:23> 
  14.06.2022 22:31:23> UFS: LUNs Info:
  14.06.2022 22:31:23> LUN 0 - Size: 12576768 Block(s)/47.98 GB
  14.06.2022 22:31:23> LUN 1 (Boot A) - Size: 1024 Block(s)/4.00 MB
  14.06.2022 22:31:23> LUN 2 (Main Boot B) - Size: 1024 Block(s)/4.00 MB
  14.06.2022 22:31:23> LUN 3 - Size: 2048 Block(s)/8.00 MB
  14.06.2022 22:31:23> LUN 4 - Size: 3039232 Block(s)/11.59 GB
  14.06.2022 22:31:23> LUN 5 - Size: 2048 Block(s)/8.00 MB
  14.06.2022 22:31:23> W-LUN 0xC4 (RPMB) - Size: 65536 Block(s)/16.00 MB
  14.06.2022 22:31:23> 
  14.06.2022 22:31:23> UFS Init OK
  14.06.2022 22:31:23> Scanning Data From UFS Chip. Please wait..
  14.06.2022 22:31:23> 
  14.06.2022 22:31:23> Scanning GUID Partition Table from LUN 0
  14.06.2022 22:31:23> GUID Partition Table is Found. Max Parts: 32
  14.06.2022 22:31:23> GPT: GPT  [000000000000 - 000000006000] Size: 24.00 KB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: SHDIAG  [000000006000 - 000000200000] Size: 2.00 MB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: PERSIST  [000000206000 - 000002000000] Size: 32.00 MB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: SHLD  [000002206000 - 000000100000] Size: 1.00 MB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: KEYSTORE  [000002306000 - 000000080000] Size: 512.00 KB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: TOMBSTONES  [000002386000 - 000012000000] Size: 288.00 MB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: MISC  [000014386000 - 000000100000] Size: 1.00 MB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: METADATA  [000014486000 - 000000080000] Size: 512.00 KB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: FOTADATA  [000014506000 - 000010000000] Size: 256.00 MB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: IPL  [000024506000 - 000000E00000] Size: 14.00 MB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: IPLALT  [000025306000 - 000000100000] Size: 1.00 MB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: DIAGAPP  [000025406000 - 000000800000] Size: 8.00 MB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: SHBOOTLOG  [000025C06000 - 000000400000] Size: 4.00 MB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: LOG  [000026006000 - 000002000000] Size: 32.00 MB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: DURABLE  [000028006000 - 0000018C0000] Size: 24.75 MB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: APDP  [0000298C6000 - 000000040000] Size: 256.00 KB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: LOGFS  [000029906000 - 000000800000] Size: 8.00 MB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: LOGDUMP  [00002A106000 - 000004000000] Size: 64.00 MB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: DMAC  [00002E106000 - 000005A00000] Size: 90.00 MB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: CHAMELEON  [000033B06000 - 000000800000] Size: 8.00 MB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: SSD  [000034306000 - 000000400000] Size: 4.00 MB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: FRP  [000034706000 - 000000400000] Size: 4.00 MB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: USERDATA  [000034B06000 - 000BC9CF5000] Size: 47.15 GB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: Updating Last Partition Size..
  14.06.2022 22:31:23> GPT: LAST_PARTI  [000BFE7FB000 - 000000000000] Size: 0 Bytes
  14.06.2022 22:31:23> GPT: BACKUP_GPT  [000BFE7FB000 - 000000005000] Size: 20.00 KB
  14.06.2022 22:31:23> Reading Table Completed
  14.06.2022 22:31:23> Scanning GUID Partition Table from LUN 1
  14.06.2022 22:31:23> GUID Partition Table is Found. Max Parts: 32
  14.06.2022 22:31:23> GPT: GPT  [000000000000 - 000000006000] Size: 24.00 KB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: XBL_A  [000000006000 - 000000380000] Size: 3.50 MB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: XBL_CONFIG_A  [000000386000 - 000000020000] Size: 128.00 KB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: LAST_PARTI  [0000003A6000 - 000000055000] Size: 340.00 KB
  14.06.2022 22:31:23> GPT: BACKUP_GPT  [0000003FB000 - 000000005000] Size: 20.00 KB
  14.06.2022 22:31:23> Reading Table Completed
  14.06.2022 22:31:23> Scanning GUID Partition Table from LUN 2
  14.06.2022 22:31:24> GUID Partition Table is Found. Max Parts: 32
  14.06.2022 22:31:24> GPT: GPT  [000000000000 - 000000006000] Size: 24.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: XBL_B  [000000006000 - 000000380000] Size: 3.50 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: XBL_CONFIG_B  [000000386000 - 000000020000] Size: 128.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: LAST_PARTI  [0000003A6000 - 000000055000] Size: 340.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: BACKUP_GPT  [0000003FB000 - 000000005000] Size: 20.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> Reading Table Completed
  14.06.2022 22:31:24> Scanning GUID Partition Table from LUN 3
  14.06.2022 22:31:24> GUID Partition Table is Found. Max Parts: 32
  14.06.2022 22:31:24> GPT: GPT  [000000000000 - 000000006000] Size: 24.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: ALIGN_TO_128K_1  [000000006000 - 00000001A000] Size: 104.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: CDT  [000000020000 - 000000020000] Size: 128.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: DDR  [000000040000 - 000000100000] Size: 1.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: LAST_PARTI  [000000140000 - 0000006BB000] Size: 6.73 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: BACKUP_GPT  [0000007FB000 - 000000005000] Size: 20.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> Reading Table Completed
  14.06.2022 22:31:24> Scanning GUID Partition Table from LUN 4
  14.06.2022 22:31:24> GUID Partition Table is Found. Max Parts: 64
  14.06.2022 22:31:24> GPT: GPT  [000000000000 - 000000006000] Size: 24.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: SEC  [000000006000 - 000000004000] Size: 16.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: VERSION_A  [00000000A000 - 000000040000] Size: 256.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: VERSION_B  [00000004A000 - 000000040000] Size: 256.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: SDL_A  [00000008A000 - 000000080000] Size: 512.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: SDL_B  [00000010A000 - 000000080000] Size: 512.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: BLUETOOTH_A  [00000018A000 - 000000100000] Size: 1.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: BLUETOOTH_B  [00000028A000 - 000000100000] Size: 1.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: MDTP_A  [00000038A000 - 000002000000] Size: 32.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: MDTP_B  [00000238A000 - 000002000000] Size: 32.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: AOP_A  [00000438A000 - 000000080000] Size: 512.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: AOP_B  [00000440A000 - 000000080000] Size: 512.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: TZ_A  [00000448A000 - 000000200000] Size: 2.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: TZ_B  [00000468A000 - 000000200000] Size: 2.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: HYP_A  [00000488A000 - 000000080000] Size: 512.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: HYP_B  [00000490A000 - 000000080000] Size: 512.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: MDTPSECAPP_A  [00000498A000 - 000000400000] Size: 4.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: MDTPSECAPP_B  [000004D8A000 - 000000400000] Size: 4.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: KEYMASTER_A  [00000518A000 - 000000100000] Size: 1.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: KEYMASTER_B  [00000528A000 - 000000100000] Size: 1.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: CMNLIB_A  [00000538A000 - 000000100000] Size: 1.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: CMNLIB_B  [00000548A000 - 000000100000] Size: 1.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: CMNLIB64_A  [00000558A000 - 000000100000] Size: 1.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: CMNLIB64_B  [00000568A000 - 000000100000] Size: 1.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: DEVCFG_A  [00000578A000 - 000000040000] Size: 256.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: DEVCFG_B  [0000057CA000 - 000000040000] Size: 256.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: MODEM_A  [00000580A000 - 000007800000] Size: 120.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: MODEM_B  [00000D00A000 - 000007800000] Size: 120.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: BOOT_A  [00001480A000 - 000004000000] Size: 64.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: BOOT_B  [00001880A000 - 000004000000] Size: 64.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: ABL_A  [00001C80A000 - 000000100000] Size: 1.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: ABL_B  [00001C90A000 - 000000100000] Size: 1.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: VENDOR_A  [00001CA0A000 - 000040000000] Size: 1.00 GB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: VENDOR_B  [00005CA0A000 - 000040000000] Size: 1.00 GB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: SYSTEM_A  [00009CA0A000 - 0000A0000000] Size: 2.50 GB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: SYSTEM_B  [00013CA0A000 - 0000A0000000] Size: 2.50 GB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: ODM_A  [0001DCA0A000 - 000040000000] Size: 1.00 GB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: ODM_B  [00021CA0A000 - 000040000000] Size: 1.00 GB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: OEM_A  [00025CA0A000 - 000040000000] Size: 1.00 GB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: OEM_B  [00029CA0A000 - 000040000000] Size: 1.00 GB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: QUPFW_A  [0002DCA0A000 - 000000010000] Size: 64.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: QUPFW_B  [0002DCA1A000 - 000000010000] Size: 64.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: VBMETA_A  [0002DCA2A000 - 000000010000] Size: 64.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: VBMETA_B  [0002DCA3A000 - 000000010000] Size: 64.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: DTBO_A  [0002DCA4A000 - 000000800000] Size: 8.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: DTBO_B  [0002DD24A000 - 000000800000] Size: 8.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: STORSEC_A  [0002DDA4A000 - 000000020000] Size: 128.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: STORSEC_B  [0002DDA6A000 - 000000020000] Size: 128.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: DSP_A  [0002DDA8A000 - 000002000000] Size: 32.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: DSP_B  [0002DFA8A000 - 000002000000] Size: 32.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: SPLASH_A  [0002E1A8A000 - 000001000000] Size: 16.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: SPLASH_B  [0002E2A8A000 - 000001000000] Size: 16.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: DIP  [0002E3A8A000 - 000000100000] Size: 1.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: DEVINFO  [0002E3B8A000 - 000000001000] Size: 4.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: MSADP  [0002E3B8B000 - 000000040000] Size: 256.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: SPUNVM  [0002E3BCB000 - 000000800000] Size: 8.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: STI  [0002E43CB000 - 000000200000] Size: 2.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: LIMITS  [0002E45CB000 - 000000040000] Size: 256.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: TOOLSFV  [0002E460B000 - 000000100000] Size: 1.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: IMAGEFV  [0002E470B000 - 000000200000] Size: 2.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: LAST_PARTI  [0002E490B000 - 0000016F0000] Size: 22.94 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: BACKUP_GPT  [0002E5FFB000 - 000000005000] Size: 20.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> Reading Table Completed
  14.06.2022 22:31:24> Scanning GUID Partition Table from LUN 5
  14.06.2022 22:31:24> GUID Partition Table is Found. Max Parts: 32
  14.06.2022 22:31:24> GPT: GPT  [000000000000 - 000000006000] Size: 24.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: ALIGN_TO_128K_2  [000000006000 - 00000001A000] Size: 104.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: MODEMST1  [000000020000 - 000000200000] Size: 2.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: MODEMST2  [000000220000 - 000000200000] Size: 2.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: FSG  [000000420000 - 000000200000] Size: 2.00 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: FSC  [000000620000 - 000000020000] Size: 128.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: LAST_PARTI  [000000640000 - 0000001BB000] Size: 1.73 MB
  14.06.2022 22:31:24> GPT: BACKUP_GPT  [0000007FB000 - 000000005000] Size: 20.00 KB
  14.06.2022 22:31:24> Reading Table Completed
  14.06.2022 22:31:24> 
  14.06.2022 22:31:24> Reading Initial Data. Please Wait..
  14.06.2022 22:31:24> 
  14.06.2022 22:31:32> Partition #3 - [PERSIST] mount as [/mnt/vendor/persist] - 32.00 MB, Type: EXTx
  14.06.2022 22:31:32> Partition #6 - [TOMBSTONES] mount as [/tombstones] - 288.00 MB, Type: EXTx
  14.06.2022 22:31:32> Partition #9 - [FOTADATA] mount as [/dev_8] - 256.00 MB, Type: EXTx
  14.06.2022 22:31:32> Partition #12 - [DIAGAPP] mount as [/diagapp] - 8.00 MB, Type: EXTx
  14.06.2022 22:31:32> Partition #15 - [DURABLE] mount as [/durable] - 24.75 MB, Type: EXTx
  14.06.2022 22:31:32> Partition #17 - [LOGFS] mount as [/LOGFS] - 8.00 MB, Type: FAT12
  14.06.2022 22:31:32> Partition #19 - [DMAC] mount as [/dev_18] - 90.00 MB, Type: EXTx
  14.06.2022 22:31:32> Partition #20 - [CHAMELEON] mount as [/carrier] - 8.00 MB, Type: EXTx
  14.06.2022 22:31:32> Partition #7 - [BLUETOOTH_A] mount as [/BLUETOOTH_A] - 1.00 MB, Type: FAT16
  14.06.2022 22:31:32> Partition #8 - [BLUETOOTH_B] mount as [/BLUETOOTH_B] - 1.00 MB, Type: FAT16
  14.06.2022 22:31:32> Partition #27 - [MODEM_A] mount as [/MODEM_A] - 120.00 MB, Type: FAT16
  14.06.2022 22:31:32> Partition #28 - [MODEM_B] mount as [/MODEM_B] - 120.00 MB, Type: FAT16
  14.06.2022 22:31:32> Partition #33 - [VENDOR_A] mount as [/dev_32] - 1.00 GB, Type: EXTx
  14.06.2022 22:31:32> Partition #34 - [VENDOR_B] mount as [/dev_33] - 1.00 GB, Type: EXTx
  14.06.2022 22:31:32> Partition #35 - [SYSTEM_A] mount as [/dev_34] - 2.50 GB, Type: EXTx
  14.06.2022 22:31:32> Partition #36 - [SYSTEM_B] mount as [/dev_35] - 2.50 GB, Type: EXTx
  14.06.2022 22:31:32> Partition #37 - [ODM_A] mount as [/dev_36] - 1.00 GB, Type: EXTx
  14.06.2022 22:31:32> Partition #38 - [ODM_B] mount as [/dev_37] - 1.00 GB, Type: EXTx
  14.06.2022 22:31:32> Partition #39 - [OEM_A] mount as [/dev_38] - 1.00 GB, Type: EXTx
  14.06.2022 22:31:32> Partition #40 - [OEM_B] mount as [/dev_39] - 1.00 GB, Type: EXTx
  14.06.2022 22:31:32> Partition #49 - [DSP_A] mount as [/dev_48] - 32.00 MB, Type: EXTx
  14.06.2022 22:31:32> Partition #50 - [DSP_B] mount as [/dev_49] - 32.00 MB, Type: EXTx
  14.06.2022 22:31:32> 
  14.06.2022 22:31:32> =================================
  14.06.2022 22:31:32> Warning! Partition #22 - 'USERDATA' is ENCRYPTED!
  14.06.2022 22:31:32> =================================
  14.06.2022 22:31:32> 
  14.06.2022 22:31:32> EmptyCheck:
  14.06.2022 22:31:32> EMPTY - LUN0 - Part #5 - [KEYSTORE]
  14.06.2022 22:31:32> EMPTY - LUN0 - Part #7 - [MISC]
  14.06.2022 22:31:32> EMPTY - LUN0 - Part #10 - [IPL]
  14.06.2022 22:31:32> EMPTY - LUN0 - Part #11 - [IPLALT]
  14.06.2022 22:31:32> EMPTY - LUN0 - Part #16 - [APDP]
  14.06.2022 22:31:33> EMPTY - LUN0 - Part #18 - [LOGDUMP]
  14.06.2022 22:31:33> EMPTY - LUN0 - Part #24 - [LAST_PARTI]
  14.06.2022 22:31:33> EMPTY - LUN1 - Part #4 - [LAST_PARTI]
  14.06.2022 22:31:33> EMPTY - LUN2 - Part #4 - [LAST_PARTI]
  14.06.2022 22:31:33> EMPTY - LUN3 - Part #2 - [ALIGN_TO_128K_1]
  14.06.2022 22:31:33> EMPTY - LUN3 - Part #3 - [CDT]
  14.06.2022 22:31:33> EMPTY - LUN3 - Part #5 - [LAST_PARTI]
  14.06.2022 22:31:33> EMPTY - LUN4 - Part #9 - [MDTP_A]
  14.06.2022 22:31:33> EMPTY - LUN4 - Part #10 - [MDTP_B]
  14.06.2022 22:31:33> EMPTY - LUN4 - Part #17 - [MDTPSECAPP_A]
  14.06.2022 22:31:33> EMPTY - LUN4 - Part #18 - [MDTPSECAPP_B]
  14.06.2022 22:31:33> EMPTY - LUN4 - Part #53 - [DIP]
  14.06.2022 22:31:33> EMPTY - LUN4 - Part #54 - [DEVINFO]
  14.06.2022 22:31:33> EMPTY - LUN4 - Part #55 - [MSADP]
  14.06.2022 22:31:33> EMPTY - LUN4 - Part #56 - [SPUNVM]
  14.06.2022 22:31:33> EMPTY - LUN4 - Part #57 - [STI]
  14.06.2022 22:31:33> EMPTY - LUN4 - Part #59 - [TOOLSFV]
  14.06.2022 22:31:33> EMPTY - LUN4 - Part #61 - [LAST_PARTI]
  14.06.2022 22:31:33> EMPTY - LUN5 - Part #2 - [ALIGN_TO_128K_2]
  14.06.2022 22:31:33> EMPTY - LUN5 - Part #5 - [FSG]
  14.06.2022 22:31:33> EMPTY - LUN5 - Part #6 - [FSC]
  14.06.2022 22:31:33> EMPTY - LUN5 - Part #7 - [LAST_PARTI]
  14.06.2022 22:31:33> EmptyCheck: Done
  14.06.2022 22:31:33> 
  14.06.2022 22:31:33> =================================
  14.06.2022 22:31:33> Warning! Device Blocked by FRP
  14.06.2022 22:31:33> For Reset FRP Try to Tools Tab
  14.06.2022 22:31:33> Press Reset FRP Button
  14.06.2022 22:31:33> Partition: #22 - LUN0 - 'FRP'
  14.06.2022 22:31:33> =================================
  14.06.2022 22:31:42> 
  14.06.2022 22:32:13> Android Info:
  14.06.2022 22:32:13> Brand				= SHARP
  14.06.2022 22:32:13> Vendor			  = SHARP
  14.06.2022 22:32:13> Device			  = Dio
  14.06.2022 22:32:13> Model				= Dio
  14.06.2022 22:32:13> Name ID			 = Dio
  14.06.2022 22:32:13> Platform			 = sdm845
  14.06.2022 22:32:13> Firm Date			= Tue Nov 5 03:04:31 JST 2019
  14.06.2022 22:32:13> FRP Path			 = /dev/block/bootdevice/by-name/frp
  14.06.2022 22:32:13> Firm Date			= Tue Feb 4 03:30:29 JST 2020
  14.06.2022 22:32:13> Product			 = Dio
  14.06.2022 22:32:13> CPU ABI			 = arm64-v8a
  14.06.2022 22:32:13> Android Version	 = 9
  14.06.2022 22:32:13> Inc. Version		 = 02.00.00
  14.06.2022 22:32:13> Firm Date			= Tue Nov 5 03:04:31 JST 2019
  14.06.2022 22:32:13> Security Patch	  = 2019-11-01
  14.06.2022 22:32:13> Firm Date			= Tue Feb 4 03:30:29 JST 2020
  14.06.2022 22:32:13> Security Patch	  = 2019-12-01
  14.06.2022 22:32:13> Brand				= SG
  14.06.2022 22:32:13> Device			  = SG706SH
  14.06.2022 22:32:13> Model				= 706SH
  14.06.2022 22:32:13> Name ID			 = SG706SH
  14.06.2022 22:32:13> Firm Version		 = S1012
  14.06.2022 22:32:13> Firm Version		 = S1013
  14.06.2022 22:32:13> 
  14.06.2022 22:32:13> Scanner Thread Terminated
  14.06.2022 22:32:13> Elapsed: 00:01:02:525
  14.06.2022 22:32:13> Found 111 Partition(s)..
  14.06.2022 22:32:13> Scan Done. Init Main Engine...
  14.06.2022 22:32:13> 
  14.06.2022 22:32:13> Use EasyJtag UFS Device: THGAF8G9T43BAIRB
  14.06.2022 22:32:13> 
  14.06.2022 22:32:13> Reader Engine Initialized.. 0/OK
  14.06.2022 22:32:13> Source: EasyJtag Port [UFS]
  14.06.2022 22:32:13> Power Mode: LOW
  14.06.2022 22:32:13> Generation: GPT [QC/SAMS/BCM/INTEL/MTK]
  14.06.2022 22:32:13> Config: 1011111111101111
  14.06.2022 22:32:13> Operation Done: [Init Engine], Elapsed: 00:00:00:049
  14.06.2022 22:32:13> 
  14.06.2022 22:32:47> Universal Wipe User Data v1.0
  14.06.2022 22:32:47> 
  14.06.2022 22:32:49> Wiping MISC Partition..
  14.06.2022 22:32:49> Partition #7 is '/MISC'. Erasing..
  14.06.2022 22:32:49> Wipe Mode: Oppo/Realme/Vivo Factory Reset Keep Media
  14.06.2022 22:32:49> Wipe 'MISC' Partition Done..
  14.06.2022 22:32:49> 
  14.06.2022 22:32:49> Wiping PARA Partition..
  14.06.2022 22:32:49> Partition PARA Not Found. Skip..
  14.06.2022 22:32:49> 
  14.06.2022 22:32:49> Done Wiping Data..
  14.06.2022 22:32:49> 
  14.06.2022 22:32:49> Elapsed Time: [00:00:00:270]
  14.06.2022 22:32:49> Operation Done: [Universal Wipe Data], Elapsed: 00:00:00:284
  14.06.2022 22:32:49> 
  14.06.2022 22:32:54> Reset Google FRP v2.0
  14.06.2022 22:32:54> 
  14.06.2022 22:32:54> Search Google FRP Partition..
  14.06.2022 22:32:55> Partition #22 - 'FRP' is FRP.
  14.06.2022 22:32:55> Erasing Partition. Please Wait..
  14.06.2022 22:34:42> Erasing Done
  14.06.2022 22:34:42> Backup Saved as: C:\Program Files\Z3X\EmmcManager\Backup\FRP_BACKUP_0x000034706000_0x20220614_223255.bin
  14.06.2022 22:34:45> Reset Google FRP Done
  14.06.2022 22:34:45> 
  14.06.2022 22:34:45> Elapsed Time: [00:01:50:951]
  14.06.2022 22:34:45> Operation Done: [Reset FRP], Elapsed: 00:01:50:955
  14.06.2022 22:34:45> 
  14.06.2022 22:34:50> Session is Closed..
  14.06.2022 22:34:50> 
  và đây là kết quả
  2022_06_15_00_00_IMG_0765.JPG


  AE nào gặp thì cứ mạnh tay làm nhé !
  Chúc ae thành công !
   
 2. 15/6/22 lúc 18:37

  thon14mobjfone

  No Life Poster

  thon14mobjfone
  Tham gia:
  24/9/11
  Bài viết:
  962
  Được thích:
  256
  bữa có gặp con này, bấm sai nhiều lần là nó reset lun thì pải, ko bik jo ver cao có còn dc ko
   
  Đỗ Đức Vũ ™ thích bài này.
 3. 16/6/22 lúc 11:00

  Tiem_IC

  Insane Poster

  Tiem_IC
  Tham gia:
  18/7/15
  Bài viết:
  641
  Được thích:
  384
  trước đây cũng gặp vài con mtb shap sách tay nhật về . ko reset nổi . và cuối cùng vẫn tháo máy và tháo luôn ổ cứng ra sử lý . nhận 400k mà run vl ,
   

Chia sẻ trang này