Ẩn / Hiện Quảng Cáo

HTC One E8 - E8 Dual Sim: RUU, OTA, TWRP...

Thảo luận trong 'HTC ANDROID' bắt đầu bởi thuanmobile896, 13/11/15.

 1. 13/11/15 lúc 14:00

  thuanmobile896

  Major Poster

  thuanmobile896
  Tham gia:
  28/3/13
  Bài viết:
  179
  Được thích:
  7
  HTC One E8 - E8 Dual Sim: RUU, OTA, TWRP...
  HTC One E8 (M8Ace)

  [​IMG]  HTC One E8 All Variant


  RUU (Rom Update Utility) :

  1. [Indonesia][DUAL][M8sd][mec_dwgl][CID HTC__044;HTC__059][OPAJ40000] :
  [Lollipop 5.0.1][2.33.707.3] : LINK

  2. [Vietnam][DUAL][M8sd][mec_dugl][CID HTC__059][OPAJ20000] :
  [Lollipop 5.0.1][2.35.425.2] : LINK

  3. [Singapore][Single][M8sx][mec_ul][CID htc__044;htc__059] [0PAJ31000] :
  [Lollipop 5.01][2.33.707.4] : LINK

  4. [India][DUAL][M8sd][mec_dwgl][CID HTC__038][OPAJ40000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.26.720.5] : LINK
  [Kitkat 4.4.2][1.26.720.6] : LINK
  [Lollipop 5.01][2.33.720.1 ] : LINK

  5. [Taiwan][Single][M8sx][mec_ul][CID HTC_621][OPAJ31000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.10.709.1 ] : LINK
  [Lollipop 5.01][2.33.709.3] : LINK

  6. [Taiwan][Dual][M8sy][mec_dugl][CID HTC_621][OPAJ22000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.25.709.2 ] : LINK
  [Lollipop 5.01][2.34.709.1 ] : LINK

  7. [Europe][M8sd][DUAL][mec_dugl][CID HTC__A07;HTC__A08;HTC__J15;][OPAJ21000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.21.401.3] : LINK
  [Lollipop 5.01][2.33.401.3 ] : LINK

  8. [Europe][Single][M8sx][mec_ul_emea][CID HTC__001,HTC__J15,HTC__A07,HTC__102][OPAJ30000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.06.401.1] : LINK
  [Lollipop 5.0.1][2.33.401.5] : LINK
  [Lollipop 5.0.1][2.34.401.5] : LINK

  9. [Sprint][M8xx][mec_whl][CID SPCS_001][OPAJ50000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.22.651.1] :LINK
  [Lollipop 5.0.1][2.32.651.7] : LINK
  10. [Hongkong][M8ss][mec_tl][CID HTC__622][OPAJ31000 ] :
  [Kitkat 4.4.2][1.15.708.4 ] : LINK

  11. [Europe-WWE-MMR][M8sx][mec_ul][CID ][MID ] :
  [Kitkat 4.4.2][1.10.1136.1] : LINK

  12. [Unicom][M8sw][mec_dugl][CID HTCCN703][OPAJ20000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.17.1402.3] : LINK
  [Kitkat 4.4.2][1.21.1402.11 ] : LINK

  13. [China Mobile][M8st][mec_xxx][CID HTCCN701 / HTCCN704][OPAJ10000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.04.1400.7 ] : LINK

  14. [China Telecom][M8sd][mec_dwgl][CID HTCCN702][OPAJ40000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.36.1401.13] : LINK
  [Kitkat 4.4.2][1.36.1401.17] : LINK


  OTA Update :
  1. [Indonesia][DUAL][M8sd][mec_dwgl][CID HTC__044][OPAJ40000] :
  [Lollipop 5.0.1][2.33.707.3 ] : LINK
  2. [Singapore][Single][M8sx][mec_ul][CID htc__044;htc__059] [0PAJ31000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.10.707.1 - 1.09.707.1] :LINK
  [Lollipop 5.0.1][2.33.707.4 ] : LINK
  3. [India][DUAL][M8sd][mec_dwgl][CID HTC__038][OPAJ40000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.26.720.6 - 1.26.720.5] : LINK
  [Lollipop 5.0.1][2.33.720.4_R1 - 1.26.720.6] : LINK
  [Lollipop 5.0.1][2.33.720.3R-1.26.720.6 ] : LINK
  [Lollipop 5.0.1][2.33.720.4_R1-2.33.720.3R ] : LINK
  4. [Taiwan][DUAL][M8sy][mec_dugl][CID HTC__621][OPAJ22000] :
  [Lollipop 5.0.1][2.34.709.1] : LINK
  5. [Taiwan][Single][M8sx][mec_ul][CID HTC__621][OPAJ31000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.11.709.3 - 1.11.709.1] : LINK
  [Lollipop 5.0.1][2.33.709.3 ] : LINK
  6. [Hongkong][Single][M8ss][mec_tl][CID HTC__622][OPAJ31000] :
  [Lollipop 5.0.1][2.33.708.3-1.15.708.4] : LINK
  7. [Europe][M8sd][mec_dugl][CID HTC__A07;HTC__A08;HTC__J15;][OPAJ21000] :
  [Lollipop 5.0.1][2.33.401.3] : LINK
  8. [Europe][M8sx][Single][mec_ul_emea][CID HTC__001,HTC__J15,HTC__A07,HTC__102][OPAJ30000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.11.709.3 - 1.06.401.1] : LINK
  [Lollipop 5.0.1][2.33.401.5] : LINK
  9. [Unicom][DUAL][M8sw][mec_dugl][CID HTCCN703][OPAJ20000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.19.1402.13 - 1.19.1402.4] :LINK
  [Kitkat 4.4.2][1.21.1402.11 - 1.19.1402.13] :LINK
  [Lollipop 5.0.1][2.33.1402.3-1.21.1402.11] :LINK
  10. [China Telecom][DUAL][M8sd][mec_dwgl][CID HTCCN702][OPAJ40000]
  [Kitkat 4.4.2][1.36.1401.13 - 1.35.1401.11] :LINK
  [Kitkat 4.4.2][1.36.1401.15 - 1.36.1401.13]:LINK
  [Lollipop 5.0.1][2.33.1401.3_R-1.37.1401.11] :LINK
  11. [China Mobile][Single][M8st][CID HTCCN701 / HTCCN704][OPAJ10000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.04.1400.2 - 1.04.1400.1] : LINK
  [Kitkat 4.4.2][1.04.1400.7 - 1.04.1400.2] : LINK
  [Kitkat 4.4.2][1.10.1403.7 - 1.10.1403.2] : LINK
  [Lollipop 5.0.1][2.33.1400.3-1.04.1400.7] : LINK


  TWRP Backup :
  1. [Indonesia][DUAL][M8sd] [HTC__044] [0PAJ40000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.10.707.3] :===Waiting your willingness to share clean TWRP backup of your phone===
  [Lollipop 5.0.1][2.33.707.3] :LINK
  2. [Singapore][sSingle][M8sx][mec_ul][HTC__044;HC__059] [0PAJ31000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.10.707.1] :LINK
  [Lollipop 5.0.1][2.33.707.4] :LINK
  3. [India][DUAL][M8sd][CID HTC__038][OPAJ40000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.26.720.3]LINK
  [Kitkat 4.4.2][1.26.720.6]LINK
  [Lollipop 5.0.1][2.33.720.3] LINK
  4. [Hongkong][Single][M8ss][mec_tl][CID HTC__622][OPAJ31000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.15.708.4]LINK
  [Lollipop 5.0.1][2.33.708.3] :LINK
  5. [Europe][DUAL][M8sd][mec_dugl][HTC__001,HTC__A07, HTC__J15,HTC__A48,HTC__J15] [0PAJ21000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.21.401.3 ]LINK
  [Lollipop 5.0.1][2.33.401.3 ] : LINK
  [Lollipop 5.0.1][2.34.401.5] : LINK
  6. [Unicom][DUAL][M8sw][mec_dugl][CID HTCCN703][OPAJ20000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.19.1402.13]: LINK
  [Lollipop 5.0.1][2.33.1402.3]: LINK
  7. [China Telecom][DUAL][M8sd][CID HTCCN702][OPAJ40000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.26.1401.15]LINK
  8. [Vietnam][DUAL][M8sd][mec_dugl][CID HTC__059][OPAJ20000] :
  [Lollipop 5.0.1][2.35.425.2] : LINK
  9. ------we are happy if you can share clean TWRP back up from your phone---------

  HBOOT :
  1. [Indonesia][DUAL][M8sd][mec_dwgl][CID HTC__044][OPAJ40000] :
  [Lollipop 5.0.1][2.33.707.3R] : LINK
  2. [Vietnam][DUAL][M8sd][mec_dugl][CID HTC__059][OPAJ20000] :
  [Lollipop 5.0.1][2.35.425.2] : LINK
  3. [Singapore][Single][M8sx][mec_ul][CID htc__044;htc__059] [0PAJ31000] :
  [Lollipop 5.0.1][2.33.707.4 ] : LINK
  4. [India][DUAL][M8sd][mec_dwgl][CID HTC__038][OPAJ40000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.26.720.X ] : LINK[3.18.000.0 ] : LINK
  [Lollipop 5.0.1][2.33.720.3R] : LINK
  5. [Taiwan][DUAL][M8sy][mec_dugl][CID HTC__621][OPAJ22000] :
  [Lollipop 5.0.1][2.34.709.1] : LINK
  6. [Taiwan][Single][M8sx][mec_ul][CID HTC__621][OPAJ31000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.10.709.1]LINK
  [Lollipop 5.0.1][2.33.709.3 ] : LINK
  7. [Hongkong][Single][M8ss][mec_tl][CID HTC__622][OPAJ31000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.15.708.4]LINK
  8. [Europe][M8sd][mec_dugl][CID HTC__A07;HTC__A08;HTC__J15;][OPAJ21000] :
  [Lollipop 5.0.1][2.33.401.3] : LINK
  9. [Europe][M8sx][Single][mec_ul_emea][CID HTC__001,HTC__J15,HTC__A07,HTC__102][OPAJ30000] :
  [Lollipop 5.0.1][2.34.401.5] : LINK
  10. [Sprint][M8xx][mec_whl][CID SPCS_001][OPAJ50000] :
  [Lollipop 5.0.1][2.32.651.7] : LINK

  Stock Recovery :
  You can get "Recovery.img" by extract from OTA file update!
  1. [Singapore] [M8sx] [HTC__044] [0PAJ31000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.10.707.1] :LINK
  2. [Unicom][M8sw][CID HTCCN703][OPAJ20000] :
  [Kitkat 4.4.2][1.19.1402.13]: LINK
  3. [India][M8sd][CID HTC__038][OPAJ40000] :
  [1.26.720.X ] : LINK
  [1.26.720.6 ] : LINK


  Custom Recovery :
  TWRP :
  1. OLD : LINK
  2. 2.8.6.0 (with colour skin) : LINK
  3. Updated 2.8.7.0 (original) : LINK


  nguồn: xda
  Thuận Mobile tổng hợp!
   
 2. 24/2/18 lúc 21:11

  HatCatCongNghe

  No Life Poster

  HatCatCongNghe
  Tham gia:
  21/12/14
  Bài viết:
  2,209
  Được thích:
  286
  rom này sao vào link toàn báo lỗi nhỉ
   
 3. 22/3/18 lúc 08:55

  hoang555

  Junior Member

  hoang555
  Tham gia:
  30/6/17
  Bài viết:
  46
  Được thích:
  4
  Lấy source XDA giờ hầu hết là dead link rồi
   

Chia sẻ trang này