Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Chia sẻ Firmware Tiếng Việt 1 Số Dòng Samsung thông dụng và quay tay Gmail

Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi Mr Đạt, 29/5/18.

 1. 29/5/18 lúc 16:30

  Mr Đạt

  Chuyên Doanh

  Mr Đạt
  Tham gia:
  25/4/11
  Bài viết:
  258
  Được thích:
  131
  * Firmware mình up qua Google Drive và Fshare nhé
  * Bạn nào có tài khoản Fshare thì down, không có thì get link Fshare qua Web : https://vnlinks.net/
  * Có 1 số Firmware của Anh Em Khác Edit Tiếng Việt Build Tar đã chia sẻ mình tổng hợp up lên luôn
  Lưu Ý : Level bảo mật Samsung, các bạn Upgrade Firmware hoặc Downgrade Firmware muốn không bị lỗi thì để ý đến Level Samsung
  VD : A500FXXS1CQC5 : cột thứ 5 từ phải đếm sang trái, ta thấy số 1 : vậy là Level 1 (LV1)
  VD: A510FXXU5CRA4 : ta thấy số 5 : vậy là Level 5 (LV5) , hạ firmware hoặc up firmware < 5 là báo lỗi không up được liền.

  - A310F
  SM-A310F_7.0_A310FXXU3CQL2_XXV_TV_Full_File.zip
  SM-A310F_6.0_A310FXXU3BQC2_TV_QuayTayGmail.zip
  COMBINATION_FAC_FA51_A310FXXU3AQC1.zip
  COMBINATION_FAC_FA51_A310FXXU4ARB1.tar.zip

  - A500F
  SM-A500F_6.0.1_A500FXXS1CQC5.zip

  - A500H
  SM-A500H_6.0.1_A500HXXS1CQC7.zip

  - A510FD + A510F
  SM-A510FD_7.0_A510FXXU5CRA4.zip
  SM-A510F_7.0_A510FXXU4CQE4_XXV_TV.zip
  COMBINATION_FAC_FA51_A510FXXU5ARB1.zip : ( Bypass Gmail LV5 )
  COMBINATION_FAC_FA51_A510FXXU4AQC1.zip : ( Bypass Gmail LV4 )

  - A520F
  SM-A520F_8.0_A520FXXU5CRGB_XXV_TV_Full_File.zip
  SM-A520F_8.0_A520FXXU4CRD6_XXV_TV_Full_File.zip
  SM-A520F_7.0_A520FXXU4BRA8_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXU4ARA4_FAC4ARA4.zip : ( Bypass Gmail )
  COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXU5ARG2.zip

  - A710FD + A710F
  SM-A710FD_7.0_A710FXXU2CRC2_XXV_TV.zip
  SM-A710FD_7.0_A710FXXU2CQI7_XXV_TV.zip
  SM-A710FD_6.0.1_A710FXXU2BQC2_XXV_TV_QuayTayGmail.zip
  COMBINATION_FAC_FA51_A710FXXU2AQG6.rar
  COMBINATION_FAC_FA51_A710FXXU2APK1.zip

  - A720F
  SM-A720F_A720FXXU2BQGB_XXV_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_FAC_FA60_A720FXXU2AQF8.zip : ( Bypass Gmail )

  - A730F
  SM-A730F_7.1.1_A730FXXU2ARD3_XXV_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_OXM_FA71_A730FXXU2ARC.zip

  - 404SC
  404SC-404SCSCU1CPCA-TV-6.0.zip

  - A800F
  SM-A800F_6.0.1_A800FXXS1BQC3.zip

  - A910F
  SM-A910F_7.0_A910FXXU1BRA2_XXV_TV_Full_File.zip
  SM-A910F_6.0.1_A910FXXU1APFC_XXV_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_OLB_FA60_A910FXXU1API1.zip

  - C710F
  COMBINATION_OLB_FA71_C710FDXU1AQI2_OLB1AQI2_CL11999268_QB15033686_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.rar ( Bypass Gmail )
  SM-C710F_7.1.1_C710FDXU1AQI4_XXV_TV_Full_File.zip
  SM-C710F_7.1.1_C710FDXU1ARA1_XXV_TV_Full_File.zip

  - C900F
  SM-C900_7.0_C900FDDU1BQL7_4Files.zip
  COMBINATION_ODD_FA60_C900FDDU1AQF1.zip

  - G361H
  SM-G361H_5.1.1_G361HXXS0AQD1.zip

  - G386W
  SM-G386WVLU1ANJ1_4.4_TV.zip

  - G530T
  SM-G530TUVU1AOF8_5.1.1_TV.zip

  - G570Y
  SM-G570Y_7.0_G570YDXU1BQJ1_XXV_TV_Full_File.zip
  SM-G570Y_6.0.1_G570YDXU1APL1_XXV_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_OLB_FA60_G570YDXU1AQA2.tar.zip

  - G600FY
  SM-G600FY_5.1.1_G600FYXXU1AQL1_TV.zip
  COMBINATION_ODD_FA51_G600FYXXU1APF1.zip

  - G610F
  SM-G610F_Full 7.0_G610FDXU1BQK2_QuayTay Gmail.zip
  COMBINATION_ODD_FA60_G610FDDU1AQC2.zip : ( Bypass Gmail )

  - G900H
  SM-G900H_5.0_G900HXXS1BPE2.zip

  - G900T
  SM-G900TUVU1FOG6_TV_5.1.1.rar

  - G920A
  SM-G920A_7.0_G920AUCS6EQE1_ATT_TV_Full_File.rar
  COMBINATION_ATT_FA50_G920AUCU6AQC1.zip

  - G920D SO-05G
  G920D_SO-05G_Global_S8_port_S6_DCM_v3_XXV_Android_7.0.zip

  - G920F
  SM-G920F_7.0_G920FXXS5ERAC.zip
  SM-G920F_6.0.1_G920FXXS3DPEO.zip
  COMBINATION_OXA_FA50_G920FXXU6ARC1.zip
  COMBINATION_OXA_FA50_G920FXXU5APK1.zip

  - G920I
  SM-G920I_7.0_G920IDVU3FQJC.zip
  COMBINATION_XSA_FA50_G920IDVU3AOL2.zip

  - G920P
  SM-G920P_7.0_G920PVPS4DRC2_TV.zip
  COMBINATION_SPT_FA50_G920PVPU4API2.zip
  COMBINATION_SPT_FA50_G920PVPU3AOI2.zip

  - G925A ( Hạn chế xài Combination Nhé )
  SM-G925A_7.0_G925AUCS6EQE1_TV_FULL_FILE.zip
  COMBINATION_ATT_FA50_G925AUCU7ARA1.zip
  COMBINATION_ATT_FA50_G925AUCU6AQC1.tar.zip
  COMBINATION_ATT_FA50_G925AUCU5API1.zip

  - G925F
  SM-G925F_7.0_G925FXXU6ERD2_Full_File.zip
  SM-G925F_6.0.1_G925FXXU3DPBK.zip
  COMBINATION_OXA_FA50_G925FXXU5APK6.zip
  COMBINATION_OXA_FA50_G925FXXU4APK5.zip

  - G925R4
  SM-G925R4_6.0.1_TV_G925R4TYS4CPL1

  - G925T
  SM-G925T_7.0_G925TUVU5FQG3.ZIP_TV.zip
  SM-G925T_6.0.1_G925TUVS4EPH2_TV.zip
  SM-G925T_6.0.1_G925TUVU5EPK5_TV.zip
  COMBINATION_TMB_FA50_G925TUVU6ARA1.tar.zip
  COMBINATION_TMB_FA50_G925TUVU4APE1.zip

  - G925P
  SM-G925P_7.0_G925PVPS4DRC2_TV.zip
  COMBINATION_SPT_FA50_G925PVPU4API2.zip

  - G928F
  SM-G925F_6.0.1_G928FXXS2BPE2_TV_Full_File.zip
  SM-G928F_7.0_G928FXXS4CRB6_Full_File.zip
  COMBINATION_FA51_G928FXXU4ARA1.zip
  COMBINATION_FA51_G928FXXU3API1.zip

  - G928T
  SM-G928T_6.0.1_G928TUVU4DPK6_TV.zip
  SM-G928T_7.0_G928TUVS4EQK1_TV.zip
  COMBINATION_FA51_G928TUVU4APH2.zip

  - G930A ( Hạn Chế Xài Combination , nên xài rom QuayTayGmail )
  SM-G930A_7.0_G930AUCU4BQD4_TV_Full_File_QuayTayGmail.zip
  Combination dùng chung cho G935A+P+T+V+R4+U
  COMBINATION_FA60_G930AUCU4APL2.zip
  COMBINATION_FA60_G930AUCU4AQF1.zip

  - G930F
  SM-G930F_7.0_G930FXXU1DPLT_TV_Full_File_QuayTayGmail.zip
  COMBINATION_FA60_G930FXXU2ARA2.zip
  COMBINATION_FA60_G930FXXU1AQB2.zip

  - G930FD
  SM-G930FD_7.0_G930FXXU1DQB7_TV_Full_File

  - G930S
  SM-G930S_7.0_G930SKSU1DQL1_TV_Full_File.zip

  - G930P
  SM-G930P_7.0_G930PVPS5BRA1_TV_Full_File.zip
  G930PVPU6BRD2_G930PSPT6BRD2_SPR_Sprint_USA_v7.0_Nougat.zip

  - G930U
  SM-G930U_7.0_G930UUEU4BRD1_TV_Full_G930A.P.T.V.R4.zip

  - G935A ( Hạn Chế Xài Combination , nên xài rom QuayTayGmail )
  SM-G935A_7.0_G935AUCU4BQD4_TV_Full_File_QuayTayGmail.zip
  Combination dùng chung cho G935A+P+T+V+R4+U
  COMBINATION_FA60_G935AUCU6ARC1.zip
  COMBINATION_FA60_G935AUCU5AQK1.zip
  COMBINATION_FA60_G935AUCU4AQG1.zip

  - G935F
  SM-G935F_7.0_G935FXXU1DPLT_TV_Full_File_QuayTayGmail.zip
  COMBINATION_FA60_G935FXXU2ARA1.zip
  COMBINATION_FA60_G935FXXU1AQB2.zip

  - G935FD
  SM-G935FD_7.0_G935FXXU1DQB7_TV_Full_File.zip

  - G935W8
  G935F_FD_S_L_K_W8_7.0_TV_UpTWRP_Recovery.zip

  - G935P
  SM-G935P_7.0_G935PVPS5BRA1_7.0_TV_Full_File.zip

  - G935U
  SM-G935U_7.0_G935UUEU4BRD1_TV_Full_G935A.P.T.V.R4.zip
  SM-G935U_6.0.1_G935UUEU4API3_TV_Full_G935A.P.T.V.R4.zip

  - G950F + G950FD
  SM-G950FD_8.0_G950FXXU2CRED_XXV_TV_Full_File.zip
  SM-G950FD_8.0_G950FXXU1CRD7_XXV_TV_Full_File.zip
  SM-G950FD_7.0_G950FXXU1AQF7_XXV_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_FA70_G950FXXU2ARE1.zip
  COMBINATION_FA70_G950FXXU1AQF1.zip

  - G950N
  SM-G950N_G950NKSU1AQG7_SKC_TV_Full_File_QuayTayGmail.zip
  COMBINATION_FA70_G950NKSU1AQF1.zip

  - G950U
  SM-G950U_8.0_G950USQU2CRB9_ATT_TV_Full_File.zip
  SM-G950U_8.0_G950USQS3CRE2_TMB_TV_Full_File.zip
  SM-G950U_8.0_G950USQU3CRD4_SPR_TV_Full_File.zip
  SM-G950U_8.0_G950USQU2CRB9_VZW_TV_Full_File.zip
  SM-G950U_7.0_G950USQS2BQL1_ATT_TV_Full_File.zip
  SM-G950U_7.0_G950USQS2BQL1_TMB_TV_Full_File.zip
  SM-G950U_7.0_G950USQU1AQGL_SPR_TV_Full_File.zip
  SM-G950U_7.0_G950USQS1AQJA_VZW_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_FA70_G950USQU2ARA1.zip
  COMBINATION_FA70_G950USQU1AQCF.zip

  - G950U1 ( Rom Quốc Tế Máy Mỹ )
  SM-G950U1_8.0_G950U1UES3CRE2_XAA_Global_TV_Full_File_G950U_A.P.T.V.zip
  SM-G950U1_7.0_G950U1OYM2AQL1_XAA_Global_TV_Full_File_G950U_A.P.T.V.zip

  - G955F + G955FD
  SM-G955FD_8.0_G955FXXU2CRED_XXV_TV_Full_File.zip
  SM-G955FD_8.0_G955FXXU1CRAP_XXV_TV_Full_File.zip
  SM-G955FD_7.0_G955FXXU1AQL5_XXV_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_FA70_G955FXXU2ARE1.zip
  COMBINATION_FA70_G955FXXU1AQCB.tar.zip

  - G955N
  SM-G955N_7.0_G955NKSU1AQDC_SKC_TV_Full_File_QuayTayGmail.zip

  - G955U
  SM-G955U_8.0_G955USQU2CRB9_ATT_TV_Full_File.zip
  SM-G955U_8.0_G955USQS3CRE2_TMB_TV_Full_File.zip
  SM-G955U_8.0_G955USQS3CRE2_SPR_TV_Full_File.zip
  SM-G955U_8.0_G955USQS3CRE2_VZW_TV_Full_File.zip
  SM-G955U_7.0_G955USQS2BRB1_ATT_TV_Full_File.zip
  SM-G955U_7.0_G955USQU2BQK5_TMB_TV_Full_File.zip
  SM-G955U_7.0_G955USQU2BQK5_SPR_TV_Full_File.zip
  SM-G955U_7.0_G955USQS2BQL1_VZW_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_FA70_G955USQU2AQK2.zip
  COMBINATION_FA70_G955USQU1AQCF.zip

  - G955U1 ( Rom Quốc Tế Máy Mỹ )
  SM-G955U1_8.0_G955U1UES3CRE2_XAA_Global_TV_Full_File_G955U_A.P.T.V.zip
  SM-G955U1_7.0_G955U1UES2AQL1_XAA_Global_TV_Full_File_G955U_A.P.T.V.zip

  - G960F
  SM-G960F_8.0_G960FXXS1ARD1_XXV_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_OXM_FA80_G960FXXU1ARB4.zip

  - G960U
  SM-G960U_8.0_G960USQU1ARB7_ATT_TV_Full_File.zip
  SM-G960U_8.0_G960USQU1ARBG_TMB_TV_Full_File.zip
  SM-G960U_8.0_G960USQU1ARBG_SPR_TV_Full_File.zip
  SM-G960U_8.0_G960USQU1ARBG_VZW_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_FAC_FA80_G960USQU1ARBA.zip

  - G960U1 ( Rom Quốc Tế Máy Mỹ )
  SM-960U1_8.0_G960U1UEU1ARBG_XAA_TV_Full_File_QuocTeUSA.zip
  COMBINATION_FAC_FA80_G960U1QU1ARBA.zip

  - G965F
  SM-G965F_8.0_G965FXXS1ARD1_XXV_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_OXM_FA80_G965FXXU1ARB4.zip

  - G965U
  SM-G965U_8.0_G965USQU1ARBI_ATT_TV_Full_File.zip
  SM-G965U_8.0_G965USQU1ARBG_TMB_TV_Full_File.zip
  SM-G965U_8.0_G965USQU1ARBG_SPR_TV_Full_File.zip
  SM-G965U_8.0_G965USQU2ARE6_VZW_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_FAC_FA80_G965USQU1ARBA.zip

  - G965U1 ( Rom Quốc Tế Máy Mỹ )
  SM-G965U1_8.0_G965U1UEU1ARBG_XAA_TV_Full_File_QuocTeMy.zip
  COMBINATION_FAC_FA80_G965U1QU1ARBA.tar.zip

  - G7102
  SM-G7102_4.4.2_G7102XXUBNG8_TV_Full_File.zip

  - i317
  SGH-i317_4.4.2_i317UCUCNE5_Stock.zip
  SGH-i317_4.4.2_i317UCUCNE5_TV_Root.zip

  - ỉ317m
  SGH-i317m_4.4.2_I317MVLUDNF1_TV.zip
  SGH-i317M_4.4.2_I317MVLUDNH2_TV.zip

  - i337
  SGH-i337_4.4.2_i337UCUFNB1_Stock_TVGoiHon_HoacKingrootTV.zip
  Kingroot.zip

  - i337m
  SGH-i337m_4.4.2_i337MVLUFNI2_Stock_GoiHonNoRoot_HoacRoot_TV.zip
  CF-Auto-Root-sghi337m-4.4.2.zip
  CF-Auto-Root-sghi337m_5.0.1.zip

  - i717
  SGH-i717_4.1.2_I717UCMD3_Stock.zip
  SGH-i717_4.1.2_Rooted_TV.rar (password: vylinh)

  - i727
  SGH-i727_4.1.2_TV.zip

  - i727R
  SGH-i727R_4.1.2_I727RUXUMA7_Stock.zip
  SGH-i727R_4.1.2_TV.zip

  - i747
  SGH-i747_4.4.2_I747UCUFNE4_Stock_ATT_Full_File.zip
  SGH-i747_4.4.2_Root_Va_TV_Qua_CWM-Recovery.zip
  SGH-i747_4.3_TV.zip

  - i747M
  SGH-i747M_4.4.2_i747MVLUFOB3_TV.zip
  SGH-i747M_4.3_i747MVLUEMK5_TV.rar

  - M919
  SGH-M919_4.4.4_M919UVSFQA1_Stock.zip
  CF-Auto-Root-j-sghm919_4.4.4.zip
  Root Explorer v.3.1.2.zip

  - i927
  SGH-i927_4.0.4_i927UCLJ3_TV.zip

  - i8262
  GT-i8262_4.1.2_I8262XXAMG6_XXV_TV.zip

  - i8552
  GT-i8552_4.1.2_I8552XXANF3_XXV_TV.zip

  - i9082
  GT-i9082_4.2.2_I9082XXUBNI2_TV.zip
  GT-i9082_4.2.2_I9082XXUBMF2_Full_File.zip

  - i9100
  GT-i9100_4.1.2_I9100DXLSD_TV.zip

  - i9100G
  GT-i9100_4.1.2_I9100DXLSD_TV.zip

  - i9100T
  GT-i9100T_4.1.2_I9100TDCLSD_TV.zip

  - i9205
  GT-i9205T_4.2.2_I9205ZHUCML4_TV.zip

  - i9300
  GT-i9300_4.3_i9300XXUGMJ9_TV_Full_File.zip

  - i9300T
  i9300T_4.3_I9300TDUUGNA4_TV.zip

  - i9305T
  GT-i9305T_4.3_I9305TDVUENC1_TV.zip

  - i9500
  GT-i9500_5.0_I9500XXUHOK5_TV.zip

  - i9505
  GT-i9505_5.0_I9505XXUHOE4_TV.zip

  - i9506
  GT-i9506_5.0.1_I9506XXUDOK1_TV_Full_File.zip

  - J100H
  SM-J100H_4.4.4_J100HXXS0AQB1_TV.zip

  - J105B
  SM-J105B_5.1.1_J105BDXS0ARC1_XXV_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_UUB_FA51_J105BUBU0APB2.zip

  - J120AZ
  SM-J120AZ_6.0.1_J120AZTUU1APD2_Full_File.zip
  COMBINATION_ATT_FA60_J120AUCU1APE1.rar

  - J200GU
  SM-J200GU_5.1.1_J200GUDXU3AQL1_TV.zip
  COMBINATION_OLB_FA51_J200GUDXU3AQD1.zip

  - J320G
  SM-J320G_5.1.1_J320GXXS0AQL1_XXV_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_OLB_FA51_J320HXXU0APC1.tar.zip

  - J320H
  SM-J320H_5.1.1_J320HXXS0ARA2_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_OLB_FA51_J320HXXU0APC1.tar.zip

  - J330G
  SM-J330G_7.0_J330GDXU3ARD1_TV_Full_File.zip
  SM-J330G_7.0_J330GDXU2AQK1_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_OXY_FA70_J330GDXU3ARD1.zip
  COMBINATION_OXY_FA70_J330GDXU2AQL2.zip

  - J510FN
  SM-J510FN_7.1.1_J510FNXXU2BQK1_TV.zip
  SM-J510FN_6.0_J510FNXXU2BQK1_TV.zip

  - J700H
  SM-J700H_6.0.1_J700HXXS3BQC6_TV.zip
  COMBINATION_OXY_FA51_J700HXXU3AQD1.zip

  - J700T
  SM-J700T_6.0.1_J700TUVU2APK6_TV.zip
  COMBINATION_TMB_FA60_J700TUVU3AQC1.zip

  - J710F + J710FN
  SM-J710FN_6.0.1_J710FXXU1APDC_XXV_TV.zip
  SM-J710F_7.0_J710FXXU4BRB2_XSG_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_OXA_FA60_J710FXXU4BRA1.zip
  COMBINATION_OXA_FA60_J710FNXXU1APD2.zip

  - J730G
  COMBINATION_OXA_FA70_J730GDXU3ARA1_OXA3ARA1.zip : Bypass Gmail
  SM-J730G_7.0_J730GDXU3ARB1_XXV_TV_Full_File.zip

  - N900
  SM-N900_5.0_N900XXUEBOK2_TV.zip

  - N900T
  SM-N900T_4.4.2_N900TUVUDNE6_TamtvtVH.zip
  SM-N900T_5.0_N900TUVUFOB6_TV.zip

  - N900W8
  SM-N900W8_5.0_TV_By-Nh_Mobile.zip

  - N910A
  SM-N910A_5.1.1_TV.zip
  COMBINATION_ATT_FA44_N910AUCU2AOF1.zip

  - N910C
  SM-N910C_6.0.1_N910CXXS2DQA3_TV.tar.zip
  COMBINATION_OXA_FA44_N910CXXU1AOJ1.zip

  - N910F
  SM-N910F_6.0_N910FXXU1DQL2_Stock_GoiHonTV_Full_File.zip
  COMBINATION_OXA_FA44_N910FXXU1AOH1.tar.zip

  - N910G
  SM-N910G_6.0.1_N910GDTS1DQC2_TV_Full_File.zip

  - N910H
  SM-N910H_6.0.1_N910HXXS2DQH5_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_OLB_FA44_N910HXXU1AOJ1.zip

  - N910P
  SM-N910P_6.0.1_N910PVPU5DQI5_TV.zip
  COMBINATION_SPT_FA44_N910PVPU4AOG1.zip

  - N910R4
  SM-N910R4_6.0.1_N910R4TYS1CQC1_Full_File.zip
  COMBINATION_USC_FA44_N910R4TYU1ANK2.zip

  - N910T
  SM-N910T_6.0.1_N910TUVS2EPG2_TV.zip
  SM-N910T_6.0.1_N910TUVS2EPK2_TV.zip
  COMBINATION_TMB_FA44_N910TUVU2AOF1.zip

  - N910T3
  SM-N910T3_6.0.1_N910T3UVS2EPG2_TV.zip
  COMBINATION_TMB_FA44_N910T3UVU3EPH4.zip
  COMBINATION_TMB_FA44_N910T3UVU1AOF2.zip

  - N915T
  SM-N915T_6.0.1_N915TUVU2DPE3_TV.zip

  - N920A
  SM-N920A_7.0_N920AUCS4EQH1_ATT_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_FA51_N920AUCU5ARA1.zip
  COMBINATION_FA51_N920AUCU4APL1.zip

  - N920C
  SM-N920C_7.0_N920CXXS4CRE3_XXV_TV_Full_File.zip
  SM-N920C_7.0_N920CXXU3CQG4_XXV_TV_Full_File_QuayTayGmail.zip
  COMBINATION_FA51_N920CXXU3API1.zip
  COMBINATION_FA51_N920CXXU2APA1.zip

  - N920L
  SM-N920L_7.0_N920LKLU2DRD5_Full_File.zip

  - N920S
  SM-N920S_7.0_N920SKSU2DRD5_Full File.zip

  - N920K
  SM-N920K_7.0_N920KKKU2DRD5_Full_File.zip

  - N920L+S+K Global
  SM-N920SLK_7.0_N920SLKX2DQC7_Global_TV_Full_File.zip

  - N920P
  SM-N920P_7.0_N920PVPS3DRD1_SPR_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_FA51_N920PVPU3APJ1.zip
  COMBINATION_FA51_N920PVPU2AOI3.zip

  - N920T + N920T1 + N920W8
  SM-N920T_T1_W8_6.0.1_TV.zip

  - N920T
  SM-N920T_7.0_N920TUVU4EQC6_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_FA51_N920TUVU5ARA1.zip
  COMBINATION_FA51_N920TUVU4APL1.zip

  - N950F
  SM-N950F_7.1.1_N950FXXU1AQI1_XXV_TV_Full_File.zip
  SM-N950F_8.0_N950FXXS3CRD6_XXV_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_FA71_N950FXXU3ARA5.zip
  COMBINATION_FA71_N950FXXU2AQL3.zip
  COMBINATION_FA70_N950FXXU1AQI5.zip

  - N950U
  SM-N950U_7.1.1_N950USQU1AQH7_SPR_TV_Full_File.zip
  SM-N950U_7.1.1_N950USQU1AQI5_TMB_7.1.1_TV_Full_File.zip
  SM-N950U_7.1.1_N950USQU1AQI5_VZW_TV_Full_File.zip
  SM-N950U_7.1.1_N950USQU1AQI9_USC_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_FA71_N950USQU3ARA3.zip
  COMBINATION_FA71_N950USQU2AQK3.zip

  - N950U1 ( Rom Quốc Tế Máy Mỹ )
  SM-N950U1_8.0_N950U1UES4CRE1_Global_TV_USA_Full_File.zip

  - P355
  SM-P355_7.1.1_P355XXU1CQI8_TV.zip

  - P585Y
  SM-P585Y_7.0_P585YDXU1BQK2_TV_Full_File.zip
  COMBINATION_OJV_FA60_P585YDXU1APJ2.zip

  - P1000
  GT-P1000_2.3.6_P1000DXJPI_TV.rar

  - P3100
  GT-P3100_4.1.2_P3100XXCME2_XXV_TV.zip

  - P5110
  GT-P5110_4.2.2_P5110XXDMH2_XSA_TV.zip

  - P6200
  GT-P6200_4.1.2_P6200XXMD6_XXV_TV.zip

  - P7500
  GT-P7500_4.0.4_P7500XWLP6_TV.zip

  - S5660
  GT-S5660_2.2_S5660DXKC3_TV.zip

  - S6310
  GT-S6310_4.1.2_S6310DXAMI2_XXV_TV.zip

  - S7392
  GT-S7392_4.1.2_S7392DZUAML1_XXV_TV.zip

  - S7500 & S7500T
  GT-S7500_2.3.6_S7500DXMG3_TV_Va_S7500T.zip

  - SC-04E
  SC-04E_4.4.2_SC04EOMUFNI3_TV.zip
  SC-04E_5.0.1_SC04EOMUGOI4_TV.zip

  - SC-05G
  SC-05G_7.0_SC05GOMU1CQD3_TV_Full_File.rar

  - SCL23
  SCL23_5.0_OI2_TV.zip

  - SC-02H
  SC-02H_7.0_SC02HOMU1BQC4_TV_FixSwitchNetworkType_Full_File.rar
  SC-02H_SCV33_7.0_SC02HOMU1BQC4_TV_Full_File.zip

  - T110
  SM-T110_4.2.2_T110XXUANI7_XXV_TV.zip

  - T111
  SM-T111_4.2.2_T111XXUAOC3_XXV_TV.zip

  - T116NU
  SM-T116NU_4.4.4_T116NUXXU0AOL3_XXV_TV_Full_File.zip

  - T210
  SM-T210_4.4.2_T210XXBOA2_XXV_TV_Full_File.zip

  - T231
  SM-T231_4.4.2_T231XXU0AOL2_XXV_TV.zip

  - T285
  SM-T285_5.1.1_T285XXU0AQK2_XXV_TV_Full_File.zip

  - T989
  SGH-T989_4.1.2_TV.zip

  - T999
  SGH-T999_4.3_T999LUVUBOH1_TV.zip

  - T999L
  SGH-T999L_T999LUVUBMK4_4.3_TV.zip
  SGH-T999L_4.3_T999LUVUBMK4_TV_lthdat.zip
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/8/18
  DucAnhTk, HTmobile7978, datxa46 thành viên khác thích điều này.
 2. 29/5/18 lúc 16:42

  Thành Nhân 2018

  Junior Member

  Thành Nhân 2018
  Tham gia:
  19/5/18
  Bài viết:
  36
  Được thích:
  2
  tuyệt quá bạn ơi
  ko hiểu lắm về câu và quay tay Gmail.
   
 3. 29/5/18 lúc 16:50

  dongtay198

  Junior Member

  dongtay198
  Tham gia:
  12/6/17
  Bài viết:
  93
  Được thích:
  11
  thanks bạn
   
 4. 29/5/18 lúc 17:05

  kimngan2010

  Major Poster

  kimngan2010
  Tham gia:
  17/4/14
  Bài viết:
  262
  Được thích:
  23
  thanks................................
   
 5. 29/5/18 lúc 17:09

  Strongbow93

  Junior Member

  Strongbow93
  Tham gia:
  23/4/18
  Bài viết:
  52
  Được thích:
  12
  Đã like !
   
 6. 29/5/18 lúc 17:28

  tringuyen79

  Insane Poster

  tringuyen79
  Tham gia:
  17/3/13
  Bài viết:
  504
  Được thích:
  40
  thanks bạn...uyg4cuyg4c
   
 7. 29/5/18 lúc 17:41

  TrongNguyen132

  Chuyên Doanh

  TrongNguyen132
  Tham gia:
  28/10/16
  Bài viết:
  5,341
  Được thích:
  3,084
  thanks bác chia sẻ
   
 8. 29/5/18 lúc 18:33

  Mr Đạt

  Chuyên Doanh

  Mr Đạt
  Tham gia:
  25/4/11
  Bài viết:
  258
  Được thích:
  131
  Quay tay là xóa gmail bằng tay đó bạn. android 7 thì kết hợp bluetooth, hoặc mấy cây Samsung dòng J thì bấm 3 lần home rồi quay tay
   
 9. 30/5/18 lúc 07:44

  Hieuapple1987

  Insane Poster

  Hieuapple1987
  Tham gia:
  13/5/17
  Bài viết:
  672
  Được thích:
  136
  thank
   
 10. 30/5/18 lúc 08:29

  dinhtrung832009

  No Life Poster

  dinhtrung832009
  Tham gia:
  27/10/09
  Bài viết:
  1,375
  Được thích:
  149
  like
   
 11. 30/5/18 lúc 09:32

  XuânĐường_mobile

  Major Poster

  XuânĐường_mobile
  Tham gia:
  14/9/10
  Bài viết:
  164
  Được thích:
  1
  thank
   
 12. 1/6/18 lúc 15:44

  Mr Đạt

  Chuyên Doanh

  Mr Đạt
  Tham gia:
  25/4/11
  Bài viết:
  258
  Được thích:
  131
  Đang up thêm Combination cho Anh Em
   
 13. 1/6/18 lúc 15:49

  dautruong

  Freak Poster

  dautruong
  Tham gia:
  22/4/14
  Bài viết:
  792
  Được thích:
  24
  upppppppppp
   
 14. 5/6/18 lúc 16:05

  Mr Đạt

  Chuyên Doanh

  Mr Đạt
  Tham gia:
  25/4/11
  Bài viết:
  258
  Được thích:
  131
  uppppppppppppppppppppppppp
   
 15. 5/6/18 lúc 16:12

  hoan 001

  Junior Member

  hoan 001
  Tham gia:
  17/3/18
  Bài viết:
  56
  Được thích:
  10
  mm)mm)
   
 16. 7/6/18 lúc 14:57

  Mr Đạt

  Chuyên Doanh

  Mr Đạt
  Tham gia:
  25/4/11
  Bài viết:
  258
  Được thích:
  131
  uppppppppppppppppppp
   
 17. 7/6/18 lúc 15:02

  quanglekm

  Insane Poster

  quanglekm
  Tham gia:
  28/2/16
  Bài viết:
  612
  Được thích:
  202
  uyg4cuyg4cuyg4cuyg4cuyg4c
   
 18. 7/6/18 lúc 15:17

  trung07mobile

  Freak Poster

  trung07mobile
  Tham gia:
  30/12/10
  Bài viết:
  839
  Được thích:
  136
 19. 7/6/18 lúc 15:47

  Khoapeter

  Junior Member

  Khoapeter
  Tham gia:
  24/5/17
  Bài viết:
  60
  Được thích:
  12
  thank anh
   
 20. 7/6/18 lúc 15:55

  HatCatCongNghe

  No Life Poster

  HatCatCongNghe
  Tham gia:
  21/12/14
  Bài viết:
  2,245
  Được thích:
  297
  ai cũng như vậy, biểu sao vietfones không phát triễn cho được.chúc anh em làm việc vui vẻ
   
 21. 7/6/18 lúc 19:52

  Mr Đạt

  Chuyên Doanh

  Mr Đạt
  Tham gia:
  25/4/11
  Bài viết:
  258
  Được thích:
  131
  Chỉnh sửa cuối: 7/6/18
 22. 7/6/18 lúc 21:34

  Nguyenlinhmobile

  Insane Poster

  Nguyenlinhmobile
  Tham gia:
  2/11/11
  Bài viết:
  661
  Được thích:
  77
 23. 7/6/18 lúc 22:19

  sungluc

  Crazy Poster

  sungluc
  Tham gia:
  4/2/10
  Bài viết:
  372
  Được thích:
  52
  thank anh
   
 24. 7/6/18 lúc 22:27

  congtubot169

  Crazy Poster

  congtubot169
  Tham gia:
  3/11/12
  Bài viết:
  337
  Được thích:
  42
  tk thớt. quá hot.
   
 25. 7/6/18 lúc 22:29

  khangkhang

  Crazy Poster

  khangkhang
  Tham gia:
  18/5/16
  Bài viết:
  481
  Được thích:
  87
  thanks..............
   
 26. 8/6/18 lúc 10:14

  luxubu1102

  Junior Member

  luxubu1102
  Tham gia:
  7/2/18
  Bài viết:
  71
  Được thích:
  6
  thanks .............
   
 27. 13/6/18 lúc 16:48

  Mr Đạt

  Chuyên Doanh

  Mr Đạt
  Tham gia:
  25/4/11
  Bài viết:
  258
  Được thích:
  131
  uppppppppppppppppppppppp
   
 28. 13/6/18 lúc 17:03

  hoaphat

  Insane Poster

  hoaphat
  Tham gia:
  12/1/17
  Bài viết:
  694
  Được thích:
  74
  Thanks a chia sẻ
   
 29. 13/6/18 lúc 17:48

  Công Chức_GSM

  No Life Poster

  Công Chức_GSM
  Tham gia:
  1/10/12
  Bài viết:
  1,310
  Được thích:
  183
  đánh dấu chờ kèo
   
 30. 13/6/18 lúc 17:48

  minhthobt

  Junior Member

  minhthobt
  Tham gia:
  9/1/11
  Bài viết:
  8
  Được thích:
  1
  Thanks a chia sẻ
   
 31. 13/6/18 lúc 20:57

  Quanganh16h

  No Life Poster

  Quanganh16h
  Tham gia:
  8/9/14
  Bài viết:
  946
  Được thích:
  74
  Hay quá, gom về 1 chỗ, tks
   
 32. 13/6/18 lúc 22:00

  MinhDu_mobile

  Insane Poster

  MinhDu_mobile
  Tham gia:
  29/7/10
  Bài viết:
  623
  Được thích:
  58
  woa...............thank thớt nhiều lắm.chúc vf ngày càng phát triển
   
 33. 17/6/18 lúc 08:23

  traiit

  Freak Poster

  traiit
  Tham gia:
  14/9/08
  Bài viết:
  870
  Được thích:
  72
  không có J700T 7.1.1 à anh
   
 34. 17/6/18 lúc 11:06

  Mr Đạt

  Chuyên Doanh

  Mr Đạt
  Tham gia:
  25/4/11
  Bài viết:
  258
  Được thích:
  131
  Mình không có J700t 7.1.1 tiếng việt, thường mấy cây đó mình root và edit tiếng việt auto bằng eft dongle không ah
   
 35. 17/6/18 lúc 14:44

  dungtrantrung

  Junior Member

  dungtrantrung
  Tham gia:
  5/12/16
  Bài viết:
  64
  Được thích:
  6
  like c33k)
   
 36. 17/6/18 lúc 15:29

  Khang_Khoi

  No Life Poster

  Khang_Khoi
  Tham gia:
  23/3/16
  Bài viết:
  1,400
  Được thích:
  233
  quá đã thank
   
 37. 17/6/18 lúc 16:18

  quangtrongmobi

  No Life Poster

  quangtrongmobi
  Tham gia:
  3/8/13
  Bài viết:
  1,016
  Được thích:
  68
  uyg4cuyg4c
   
 38. 17/6/18 lúc 16:35

  tuankhanhmobile

  Major Poster

  tuankhanhmobile
  Tham gia:
  16/2/11
  Bài viết:
  183
  Được thích:
  31
  cảm ơn anh nhiều like
   
 39. 17/6/18 lúc 19:44

  exitpro117

  Major Poster

  exitpro117
  Tham gia:
  5/12/15
  Bài viết:
  219
  Được thích:
  13
  Thanks
   
 40. 21/6/18 lúc 11:44

  Mr Đạt

  Chuyên Doanh

  Mr Đạt
  Tham gia:
  25/4/11
  Bài viết:
  258
  Được thích:
  131
  uppppppppppppppppppppppp
   

Chia sẻ trang này