ThayKính+Sửa IP | ThayKính 4,4S 90k | LinhKiện Minh Hải | LinhKiện Thảo Duy

KX ThayCảmỨng | LinhKiện Công Anh | iphone ipad Giá Sỉ | Toàn Phát Xả Hàng

ThayKính ĐàNẵng | Mua LCD BểKính | SửaChữa & LinhKiện | Sửa iphone ipad
Trang 1/41 12311 ... cuốicuối
Kết quả từ 1 tới 10 trên 403
 1. #1
  Mua Bán Uy Tín MinhHiềnĐTDĐQ7's Avatar
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Bài gởi
  1,611
  * connSpeed máy xác chết 40k
  * sony s500 màu hồng ,máy xác 90k
  * connSpeed máy xác 50k
  * malata MT 109 còn nguồn, máy xác 50k
  * sam sung B500 máy xác ,còn nguồn 80k
  * F mobile S860 máy xác chết 50
  * nokia 1800 xác chết 40k
  * K touch M608 xác chết 50k
  * Vrtu chi na ,máy xác còn nguồn cây lớn 250k, cây nhỏ 200k
  * iphone 5 mô hình 190k
  * NKTEL china xác chết 40k
  * sam sung xác chết 60k
  * ELIYA máy xác ,còn nguồn 80k
  * 6300 china ,xác chết 50k


  * LG gs 290 cũ trầy,xài ok giá 350k
  * LG gs 290 cũ trầy,bể màng hình xài ok giá 250k.đã bán
  * wave sam sung s8500 còn nguồn,bể màng hình 600k
  * k-touch cũ .vỏ xấu ,còn nguồn 100k
  * FPT B770 vỏ xấu .xài ok giá 100k.đã bán
  * xác k-TOUCH 30k
  * MO TO w220.vỏ xấu,mất lưng ,xài ok 180k
  * ip4 china vỏ xấu,còn nguồn 150k
  * Telego x1 china XÁC ,còn nguồn 40k
  * ip4 xác ,mất lưng,mất pin,xấu 50k
  * iphone 3s china xác còn nguồn,xấu 120k
  * LG T300 xác chết 150k
  * nokia 6111 còn nguồn 200k
  * sam sung u600 còn nguồn,hư màng 200k
  * sony T280i còn nguồn,vỏ xấu 150k
  * iphcne màu hồng xác chết 100k
  * sam sung C170 xác chết 150k
  * sam sung G600 còn nguồn ,vỏ xấu bể 150k

  * E71 china còn nguồn,bán xác 50k
  * mobistar @58 còn nguồn,hư màng,bán xác 40k
  * sam sung E770 ,còn nguồn,hư màng ,bán xác 30k
  * sam sung x120,còn nguồn,chưa bung ,bán xác 50k
  * O2 XÁC CHẾT 180k
  * ETouch 302 pro xác chết 30k
  * nokia 6030 ,hư công tắt nguồn,hư màng,bán xác 40k
  * ALCATEL CÒN NGUỒN bán xác 60k
  * 6300 xác chết 50k
  * moto 6 xác chết 60k
  * nokia 8250 xác chết 40k
  * sam sung e1175t xác chết 40k
  * mp4 xác chết 30k
  * moto v3 xác chết 50k
  * ALCATEL xác chết 40k

  * nokia 5210 còn nguồn bán xác 200k
  * nokia 6680 máy xác 150k
  * nokia x1 máy xác 100k.đã bán
  * nokia c5 còn nguồn ,máy xác đã bán
  * nokia 5250 máy xác 80k
  * nokia 7360 máy xác 80k
  * nokia n73 máy xác ,ko có màng hình 180k
  * nokia n72 máy xác ,ko màng hình 150k
  * nokia n79 còn nguồn,ko màng hình ,máy xác 250k
  * nokia 6610i máy xác 100k
  * nokia n77 ,máy xác ko màng hình 250k.đã bán
  * nokia 6303 máy xác 200k
  * nokia 6260 còn nguồn ,máy xác 200k
  * nokia 6710s còn nguồn máy xác 300k
  * nokia 6101 còn nguồn máy xác 150k
  * nokia 7310c máy xác.ko màng hình 150k
  * nokia 7260 máy xác 100k
  * nokia 6610 máy xác 80k
  * nokia 1110i xác 50k
  * nokia 3510i xác 50k
  * LG C3300 máy xác 80k
  * nokia 3310 máy xác 50k
  * nokia n72 máy xác 150k  * xác j600 vỏ hư 70k
  * sam sung s5200 vỏ hư ,máy xác 100k
  * sam sung e630 máy xác 70k
  * sam sung e100 máy xác 60k
  * LG KG370 máy xác 40k
  * siemen ef61 máy xác 50k
  * sam sung r225m máy xác 100k
  * SKY máy xác 50k
  * 6610 máy xác 40k
  * sony c903 máy xác 200k
  * sony P1i máy xác 180k
  * moto h90xah9jr7bn máy xác 100k
  * mobel q61 máy xác 50k
  * sam sung a401 còn nguồn bán xác 150k.đã bán
  * o2 xdaII i máy xác 300k
  * LG KU790 mất cụm trên,máy xác 120k
  * china máy xác còn nguồn 100k
  * sony w350i còn nguồn,hư màng máy xác 200k.đã bán
  * moto anten máy xác 100k
  * 5200 ko màng hình,máy xác 80k
  * 2700 máy xác 120k
  * motorola v8 vỏ xấu,còn nguồn,bán xác 600k
  * motorola v9 vỏ xấu ,còn nguồn,bán xác 900k  * motorola 120c ,cũ còn nguồn máy và pin 500k
  * sony 01w22 có anten cũ ,còn nguồn ,máy và pin giá 600k
  * nokia 5165 cũ ,còn nguồn,máy và pin 700k
  * sharp pv200e GA zin 400k
  * motorola e1000 xấu bể màng hình 80k ko pin
  * samsung a561 vỏ xấu,zin ,treo,ko pin giá 80k
  * nokia 3610a ,mất nguồn,sửa nhiều ,xấu ,ko pin giá 60k
  * HTC herm 100 cũ ,zin ,ko có pin test giá 450k
  * sam sung s8300t ko pin ,bể màng hình giá 150k
  * sam sung r360 ko pin. giá 40k sfon
  * LG GW305 sửa,mất nguồn,mất nắp lưng ,ko pin .giá 50k
  * PALM treo 750 ZIN Ko có pin thử, giá 350k. đã bán
  * sony cổ còn nguồn giá 600k .chỉ có máy
  * moto hiiptop Q700 .treo .ko pin giá 400k.đã bán
  * toshiba g910 cũ mất nguồn giá 300k
  * sony z770i sửa nhiều ,mất nguồn ko pin, giá 50k. đã bán  * LG gs290 sửa nhiều,mất nguồn.ko pin 60k
  * LG KF510 vỏ xấu ,mất nắp lưng, treo, 100k.đã bán
  * w580i ,ko pin,bể màng hình vỏ xấu, 50k
  * moto L7 vỏ xấu,hư màng hình,ko pin giá 50k
  * sony tm506 vỏ xấu mất nguồn,ko pin giá 40k. đã bán
  * j700 vỏ xấu ,mất phím ko pin,mất nguồn 30k
  * sony cổ vỏ hư,ko lưng ,ko pin giá 100k.đã bán
  * sony s312 vỏ hư,zin,chưa kiểm tra giá 80k
  * moto w375 ko pin,bể màng 30k
  * moto w375 cũ ,bán xác 60k-

  * nokia 6200 ko pin,còn nguồn,bán xác 100
  * sony w200a bán xác 30k.đã bán
  * e 250 ko lưng ,ko pin.bán xác 40k
  * moto wx360 bán xác 20k
  * moto v6 cũ xấu ,bán xác 100k
  * LG ks360 ko lưng.ko pin bán xác 120k
  * LG KU 990 vỏ xấu ,còn nguồn,liệt cảm ứng,bán xác 200k
  * samsung i450v bể màng hình,ko pin bán xác 200k
  * nokia 6110 vỏ hư xấu main zin màng zin,bán xác 200k.đã bán
  * samsung s3500i vỏ xấu, main zin,bán xác 100k
  * LG KF700Q còn nguồn ,chưa kiểm tra,bán xác 300k
  * moto v3x cũ zin,ko pin bán xác 180k .đã bán


  * sony j200i máy xác 20k
  * nokia 6111 máy xác 40k
  * nokia 2650 máy xác 30k
  * siemen ef 81 máy xác 40k
  * sony k300i máy xác 30k
  * siemen af51 máy xác 20k
  * moto a 1200 cũ hư màng bán xác 150k
  * moto v8 cũ ,zin giá 590k chỉ có máy
  * w270 ko pin,ko lưng ,bán xác 30k
  * siemen cf62 ko pin,máy xác 30k
  * LG KU990 main zin,ko pin,cũ ,bán xác 300k
  * sony k700i ,máy xác 30k


  * nokia e70 vỏ hư xấu main zin bán xác 120k
  * samsung x475 main zin bán xác 30k
  * moto k1 ko pin,ko lưng zin,mất nguồn bán xác 200k
  * L 6 máy xác 30k
  * V3 xx zin mất đèn bán xác 180k, đã bán
  * samsung z510 máy xác 30k
  * moto i860 zin bán xác 50k
  * siemen e65 zin ,còn nguồn bán xác 150k
  * sam sung x840 bán xác 20k
  * siemen s56 máy xác 30k
  * sam sung t100 ko pin ,máy xác 20k
  * moto c550 máy xác 20k
  * sony t610 máy xác 20k
  * sam sung 1050 máy xác 20k

  * moto v620 zin hư dây bán xác 40k,đã bán
  * sam sung d510 zin bán xác 100k
  * moto v600 zin cũ bán xác 120k
  * nokia 6060 vỏ hư, bán xác 100k
  * u700 main zin,ko pin,ko lưng bán xác 100
  * LG g3100 máy xác 30k
  * sony k750i máy xác ,ko lưng ,ko pin 50k
  * moto E6 zin cũ .ko pin giá 300k
  * siemen CF61 máy xác 30k
  * samsung D500 zin ,ko pin 150k.đã bán
  * sony w380i zin cũ 250k
  * nokia đập đá 3210 xác 50k
  * LG A190 máy xác 30k
  * sam sung a400 máy xác 100

  * máy ảnh canon s220 .lên khởi động lại 300k. đã bán
  * sam sung s3600 vỏ cũ trầy,pin phù mất loa giá 300k.đã bán
  * sam sung u900 zin hư dây nguồn 400k
  * LG KE970 vỏ bể xấu bán xác 120k
  * MP3 LYUMO M41 REVOLVE lỗi màng hình giá 100k
  * c3303k máy xác 150k
  * nokia 7600 zin mất nguồn 500k.đã bán
  * LG KP115 zin xấu bán xác 120k
  * LG P500 bán xác 250k. đã bán

  * 50 xác máy china mp4 ,còn nguồn mất nguồn ,đủ loại hư màng.ko có màng hư vỏ bể vỏ ,ko pin từa lưa giá 1tr600k.xem hình bên dưới  * 1 đống màng hình đời cũ ,nokia.sony.LG,moto......thanh lý nguyên đống đồng giá 15k 1 cái.xem hình

  * tất cả zin tháo máy 100%

  * đầu sạc zin tháo máy 95k

  * cáp zin 3-4-4s-ipad 55k
  * cáp zin 5 ipad mini - ipad 4 giá 120k
  * đuôi sạc 4s có mic zin tháo máy cũ giá 55k


  * nấu máy còn dư vài trăm lưng và đuôi 4s trắng zin tháo máy cũ,bán lại giá rẻ cho A E về thay thế xào nấu.hàng zin tháo máy nhé A E


  * đuôi sạc zin tháo máy 4s cũ giá 59k.10 cái = 55k.nhiều hơn giá tốt

  * lưng 4 cũ 92%,trầy nhẹ zin tháo máy giá 35k. 10 cái = 30k.nhiều hơn giá cực tốt

  * lưng 4s zin tháo máy đẹp 98% giá 79k

  * lưng iphone 4 zin cũ 80% giá 25k


  máy A E Lưng xấu bỏ ra 39k là có ngay cái lưng zin cũ ráp vô đẹp đẻ bán ok
  *ĐT: 0909971198 - 0902.882.995 - 08.224.999.89
  *yahoo
  minh.hien2610
  *ĐC; 1029 Trần Xuân Soạn q7.ngay chân Cầu Rạch Ông.cách Cầu Nguyễn Văn Cừ 200m.

  *tài khoản giao dịch

  ( Đông Á 0101814605 )
  ( Agribank 6223205072183 )
  ( SaComBank 060042930450 )
  ( Vietcombank 0071000686716 )

  nokia 5210 nokia 6680 nokia x1 nokia c5 nokia 5250 nokia 7360 nokia n73 nokia n72 nokia n79 nokia 6610i nokia 6610i nokia n77 nokia 6303 nokia 6260 nokia 6710s nokia 6101 nokia 7310c nokia 7260 nokia 6610 nokia 1110i nokia 3510i LG C3300 nokia 3310 nokia n72
  motorola 120c sony 01w22 nokia 5165 sharp pv200e motorola e1000 samsung a561 nokia 3610a HTC herm 100 sam sung s8300t sam sung r360 LG GW305 PALM treo 750 moto hiiptop Q700 toshiba g910 sony z770i LG gs290 LG KF510 w580i moto L7 sony tm506 j700 sony s312 moto w375 nokia 6200 sony w200a e 250 moto wx360 moto v6 LG ks360 LG KU 990 samsung i450v nokia 6110 samsung s3500 LG KF700Q moto v3x sony j200i nokia 6111 nokia 2650 siemen ef 81 sony k300i siemen af51 moto a 1200 moto v8 w270 siemen cf62 LG KU990 sony k700i moto v620 sam sung d510 moto v600 nokia 6060 u700 LG g3100 sony k750i moto E6 siemen CF61 samsung D500 sony w380i nokia đập đá 3120 LG A190 sam sung a400 nokia e70 sam sung x475 moto k1 L 6 V3 xx samsung z510 moto i860 siemen e65 sam sung x840 siemen s56 sam sung t100 moto c550 sony t610 sam sung 1050
  máy ảnh canon s220 sam sung s3600 sam sung u900 LG KE970 MP3 LYUMO M41 REVOLV c3303k nokia 7600 LG KP115 LG P500
  xác j600 sam sung s5200 sam sung e630 sam sung e100 LG KG370 siemen ef61 sam sung r225m 6610 sony c903 sony P1i moto h90xah9jr7bn mobel q61 sam sung a401 o2 xdaII i LG KU790 sony w350i 5200 2700 motorola v8 v9
  thay đổi nội dung bởi: MinhHiềnĐTDĐQ7, 05-11-2013 lúc 05:19 PM
  * kho máy xác click xem --- iphone ipad icloud click Yahoo minh.hien2610

  * main 4-4s click đây-- 4-4s cũ rẻ--- bộ áo 4-4s-5 click facebok hien.nguyenminh.73

  * Các Loại Ipad click xem1029 Trần Xuân Soạn Q7.ngay chân Cầu Rạch Ông
  viber 0909971198-0902882995-0822499989

 2. #2
  Senior Member LượmNhặt's Avatar
  Tham gia ngày
  Jun 2011
  Bài gởi
  518
  upppppppppppp, còn thiếu em trai 50k nữa mà chưa có trả nữa

 3. Các thành viên Cảm ơn LượmNhặt :


 4. #3
  Senior Member LUATMOBILE's Avatar
  Tham gia ngày
  Sep 2008
  Bài gởi
  437
  up phụ sao thanh lý nhìu vậy đại gia q7

 5. Các thành viên Cảm ơn LUATMOBILE :


 6. #4
  Senior Member xameme's Avatar
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  537
  cái này cảm ứng còn sống không anh LG ks360 ko lưng.ko pin bán xác 120k?
  cái này LG KF510 vỏ xấu ,mất nắp lưng, treo, 100k LG gs290 sửa nhiều,mất nguồn.ko pin 60k màn hình còn k?

 7. Các thành viên Cảm ơn xameme :


 8. #5
  Senior Member Lệnh Hồ Xung's Avatar
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1,195
  Trích Nguyên văn bởi LượmNhặt View Post
  upppppppppppp, còn thiếu em trai 50k nữa mà chưa có trả nữa
  1 ngày thêm 5% nha A
  Trích Nguyên văn bởi LUATMOBILE View Post
  up phụ sao thanh lý nhìu vậy đại gia q7
  Kẹt tiền quá thầy ơi,tới tháng hỏng có tiền đóng tiền .khổ quá rùi
  có iphone 4-4s-5-5C-5S-ipod 5-ipad bị mật khẩu ios7 cần bán, hoặc đổi main,rả xác
  yahoo---- minh.hien2610 ----- viber 0909971198 0902882995 Hiền Quận 7

 9. #6
  Mua Bán Uy Tín MinhHiềnĐTDĐQ7's Avatar
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Bài gởi
  1,611
  Trích Nguyên văn bởi xameme View Post
  cái này cảm ứng còn sống không anh LG ks360 ko lưng.ko pin bán xác 120k?
  cái này LG KF510 vỏ xấu ,mất nắp lưng, treo, 100k LG gs290 sửa nhiều,mất nguồn.ko pin 60k màn hình còn k?
  mấy cái này ,quăng vô góc đã lâu,quên nó như thế nào,không có đồ test,làm biến test,bán giá xác.A rảnh chạy qua làm ly cafe lựa 1 mớ về dựng bán hay lấy đồ đều ok

 10. #7
  Senior Member daian_mobile's Avatar
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  78
  bao nhiêu tiền 1kg vậy anh

 11. Các thành viên Cảm ơn daian_mobile :


 12. #8
  Senior Member catbien268's Avatar
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  213
  máy đâu mà nhiều giữ .toàn hàng độc không à

 13. Các thành viên Cảm ơn catbien268 :


 14. #9
  Senior Member LạngSơn_32's Avatar
  Tham gia ngày
  Aug 2011
  Bài gởi
  453
  Trí nhớ siêu phàm mới nhớ nổi tên từng loại nếu ko có tem

 15. Các thành viên Cảm ơn LạngSơn_32 :


 16. #10
  Senior Member toilatoi142001's Avatar
  Tham gia ngày
  Aug 2010
  Bài gởi
  758
  để cho mình cây W580 đi hiền ơi
  đang cần hôm nào ghé lấy hay nếu có về củ chi hóc môn gì mang về giùm hiền ơi

 17. Các thành viên Cảm ơn toilatoi142001 :


+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/41 12311 ... cuốicuối