Ép Kính ip6 200k | Ép Kính ip6+ 300k | Sửa iP,BB,Ép Kính | LinhKiện ThảoDuy

TuanNguyenMobile | LinhKiệnCôngAnh | PhuongThaoiPhone | Hải Minh iPhone

SAMSUNG | ThayKính ThuậnPhát | VQ Ép Kính+LK | LinhKiện ThuậnPhát

iP4,4S,iP5 Giá Rẻ | LinhKiệnVinhQuang | Sửa iP + Ép Kính | iPhone Giá Rẻ
Kết quả từ 1 tới 3 trên 3
 1. #1
  Senior Member
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài gởi
  363
  e mới up lên bản mới chyaj toàn báo lỗi ae xin chỉ giúp


  Reading CMT PARTNERC (0x0 bytes).

  Waiting for USB device removal ...
  Waiting for device boot up ...
  Device connected: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, PORT_ID: 3385C6E9
  Waiting for USB device removal ...
  Device connected: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, PORT_ID: 3385C6E9
  Open device failed: FFFFFFFF (4) The system cannot open the file
  Warning: Phone did not reboot to normal mode.

  [RebootFromFlashMode] Please press "OK" or "Accept" on your phone (if SIM Card is not inserted to the phone) !

 2. #2
  Senior Member DUCHUNG038's Avatar
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  408
  hôm nay được rồi mà bạn mình mới làm được khi sáng

 3. #3
  Senior Member
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài gởi
  363
  ae xem thu cai log chạy gần hết báo lỗi

  Using device: USB ROM and HTI, FW ver: 00.50, SN: 01007B9E
  Connection status: EHCI:HUB::USB 2.00 (High-speed)
  Driver: nmwcdnsuc, ver: 7.1.32.75
  Module ver: 1.0.0.21313(12-12-2012), Library ver: 1.0.0.14337(12-12-2012)
  Processing MCU file: rm709__08.71.mcusw
  [BB5,XSR 1.6] size: 26.61 MB
  Supported Ids: 2200050920030000, 22000509200C0000
  Make sure USB cable, Battery and charger are removed from device.
  Insert USB cable, Battery back to device(make sure to have fully charged battery).
  Insert Charger or Press phone's power button(if flashing doesnt start automatically)
  Waiting for USB ROM device ...
  CMT SYSTEM ASIC ID: 000000000000000022000509200C0000 [BCM213x1 ver: 1.0]
  CMT EM0 ID: 00005361
  CMT PUBLIC ID: 00000000004A7F33BFC77CB2C8C74A5D3AAF3979
  CMT ASIC MODE ID: 00
  CMT ROOT KEY HASH: 1B0D74C532CA1C6133940C740E8C786E
  CMT ROM ID: DE56D582BDDE7A3A
  Loading CMT secondary boot code
  SecondaryBoot: BCM21351_usb2nd.fg [BB5] version: 11.14.0 revision: 2.1 size: 0x3940
  Supported Ids: 22000209200C0000, 2200020920030000, 22000509200C0000, 2200050920030000
  eBB5ProtocolType: NEW
  Secondary boot loaded.
  Storage0: 0000 0000 - 0000 0000 type: RAM, asic:CMT
  Storage1: FFFF 0000 - 0000 0000 type: MMC, asic:CMT
  Storage2: 0020 0030 - 0000 0131 [ST NAND-1G] type: FLASH,NOR, asic:CMT
  Storage3: 0010 0011 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
  Storage4: 0020 0030 - 0000 0131 [ST NAND-1G] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
  Suggested algorithm: XSR 1.6
  Loading CMT update server data
  Algorithm: BCM21351_XSR16_usbalg.fg [XSR 1.6] version: 11.14.0 revision: 2.1 size: 0x8FC7D
  Supported Ids: 22000209200C0000, 2200020920030000, 22000509200C0000, 2200050920030000
  Update server code loaded.
  Waiting for USB device removal ...
  Device connected: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, PORT_ID: 2716F7CD
  FUR: Adding Asic CMT as client OK.
  Reading CMT NPC (0x168 bytes).
  Reading CMT VARIANT (0x0 bytes).
  Reading CMT CCC (0x160 bytes).
  Reading CMT HWC (0xD4 bytes).
  Reading CMT R&D (0x0 bytes).
  Reading CMT MDM_KEYS (0x0 bytes).
  Reading CMT PARTNERC (0x0 bytes).
  RPL(CERT) backup already exist (C:\mobileEx\3.5\data\backup\BB5_35741004054550_CE RT.rpl).
  CMT PAPUBKEYS HASH: 37955B6FC432998EF0DB240E332228384D19ED09
  Storing certificate [NPC, CCC, HWC, RND, R&D] ...OK
  Partitioning....
  Partitioning complete
  Erase size: 33.88 MB
  CMT FLASH,MuxOneNAND area [00000000-0001FFFF]
  CMT FLASH,MuxOneNAND area [00020000-000203FF]
  CMT FLASH,MuxOneNAND area [00060000-012FFFFF]
  CMT FLASH,MuxOneNAND area [01300000-01DFFFFF]
  CMT FLASH,MuxOneNAND area [02600000-029FFFFF]
  Formating partition ...
  Flash programming ...
  CMT KEYS block sent
  CMT ADA block sent
  CMT PRIMAPP block sent
  CMT RAP3NAND block sent
  CMT PASUBTOC block sent
  CMT PAPUBKEYS: 37955B6F [] sent
  CMT UPDAPP block sent
  CMT MCUSW block sent
  CMT MCUSW1 block sent
  CMT GENIO_INIT block sent
  CMT ISA+DYNSW block sent
  Programming completed in 9.860 s
  Processing PPM file: rm709__08.71.ppm_mk3
  [BB5,XSR 1.6] size: 6.80 MB
  Supported Ids: 2200050920030000, 22000509200C0000
  Erase size: 8 MB
  CMT FLASH,MuxOneNAND area [01E00000-025FFFFF]
  Flash programming ...
  Programming completed in 2.219 s
  Processing CNT file: rm709__08.71.image_mk3_059C3M8
  [BB5,XSR 1.6] size: 23.91 MB
  Supported Ids: 2200050920030000, 22000509200C0000
  Erase size: 75.31 MB
  CMT FLASH,MuxOneNAND area [02A00000-0753FFFF]
  Formating partition ...
  Flash programming ...
  Programming completed in 8.172 s
  Total time for flashing process(boot+erase+write) was 29.672 s
  Waiting for USB device removal ...
  Waiting for device boot up ...
  Device connected: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, PORT_ID: 2716F7CD
  Waiting for USB device removal ...
  Device connected: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, PORT_ID: 2716F7CD
  Open device failed: FFFFFFFF (4) The system cannot open the file
  Warning: Phone did not reboot to normal mode.

  [RebootFromFlashMode] Please press "OK" or "Accept" on your phone (if SIM Card is not inserted to the phone) !

+ Trả Lời Ðề Tài