thanks all các bác . máy e đã active thành công . máy báo mua code ok từ 15h chiều hôm qua , đến tận 16h chiều hôm này mới active được