Épkính HoàngKhánh | Lk Épkính HK | Sửa iP,BB,Ép Kính | LinhKiện ThảoDuy

TuanNguyenMobile | LinhKiệnCôngAnh | PhuongThaoiPhone | Hải Minh iPhone

iCloud iPhone, iPad | ThayKính ThuậnPhát | VQ Ép Kính+LK | LK ThuậnPhát

iP4,4S,iP5 Giá Rẻ | LinhKiệnVinhQuang | Sửa iP + Ép Kính | iPhone Giá Rẻ
Kết quả từ 1 tới 10 trên 10
 1. #1
  Senior Member QUANGĐÔNG-GSM's Avatar
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Bài gởi
  1,760
  em nó bị cs chạy atf ok rồi mà lỗi cs đòi repaie bàng fbus ae cí sơ đồ pin out cho e với thank ae
  Chúng ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng hoàn toàn có thể chọn cách mình sẽ sống.
  vietconbank :0351-000-730-233 -tên vũ trọng đông-chi nhánh từ sơn-BN

 2. #2
  Super Moderator CuDuy-VFS's Avatar
  Tham gia ngày
  Jan 2007
  Bài gởi
  18,513
  Bị lỗi gì mà cần repair

 3. #3
  Senior Member QUANGĐÔNG-GSM's Avatar
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Bài gởi
  1,760
  Trích Nguyên văn bởi CuDuy View Post
  Bị lỗi gì mà cần repair
  securty test faie mod à

 4. #4
  Senior Member QUANGĐÔNG-GSM's Avatar
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Bài gởi
  1,760
  con này ko có pinout thì lỗi này bó chiếu mất rồi
  p/s khách mang đâu chạy lỗi mới đau cứu lên nguồn thì bị contac

 5. #5
  Senior Member Chương Mỹ_GSM's Avatar
  Tham gia ngày
  Oct 2011
  Bài gởi
  1,941
  USB MX thử xem sao

 6. #6
  Senior Member lankhai_pt's Avatar
  Tham gia ngày
  Oct 2010
  Bài gởi
  207
  Đang bị con mã bảo vệ ma ko lam gi nổi

 7. #7
  V.I.P Mạnh Trần's Avatar
  Tham gia ngày
  Sep 2010
  Bài gởi
  4,591
  Trích Nguyên văn bởi lankhai_yl View Post
  Đang bị con mã bảo vệ ma ko lam gi nổi
  Phoenix mà quất đi bro . ok mà
  Và vừa múc 1 cây phá mã by ATF
  Code:
  Number of Image Files: 3
  
  Processing Image File : 
   rm714__05.92.mcusw
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 6500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 325
  Entry Point: 0x02D0
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00020000
  
  Processing Image File : 
   rm714__05.92.ppm_v
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 6500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 101
  Entry Point: 0x0158
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00020000
  
  Processing Image File : 
   rm714__05.92.image_v_059M475
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 6500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 638
  Entry Point: 0x0189
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00020000
  
  
  
  AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...
  
  If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,
  Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...
  
  1. Remove USB and Battery...
  2. Insert USB.
  3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
  4. Please Power on phone shortly...
  
  AdvanceFBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  READING BOOTROM
  
  BootFlashModeDCT5Ex Succeeded First Time
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 96 (0x60) bytes returned
  Number of Sub Blocks 7 (0x07)
   1 SYSTEM_ASIC_ID 01
     Block Length : 21 (15)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00000003
     ID DWORD  1 : 00000226
     ID DWORD  2 : 00010007
     ID DWORD  3 : 400C1921
     ID DWORD  4 : 03042108
   2 EM_ASIC_ID 02
     Block Length : 5 (05)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00001051
   3 EM_ASIC_ID 02
     Block Length : 5 (05)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00001060
   4 PUBLIC_ID 12
     Block Length : 21 (15)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 8E700080
     ID DWORD  1 : FFFB3C40
     ID DWORD  2 : DB8C2B37
     ID DWORD  3 : 8F1916DF
     ID DWORD  4 : BC70148E
   5 ASIC_MODE_ID 13
     Block Length : 2 (02)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     Mode Id    : 00
   6 ROOT_KEY_HASH 14
     Block Length : 17 (11)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     Hash     : 6D 95 6B 2D 26 FE C3 C7 84 E2 16 49 2B 7C C9 0A 
   7 ROM_ID 15
     Block Length : 9 (09)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     CRC     0 : 2CAC45E2
     CRC     1 : 1CB478AF
  
  CMT Secondary Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv21_2nd.fg
  Secondary Loader Sent....
  
  MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_BB5:
   MessageID : C1
   SubBlocks : 06
   1 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : RAM 05
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : 0000 -> Flash
    Device ID     : 0000 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
   2 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : MMC 04
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : FFFF -> Flash
    Device ID     : 0000 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
   3 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : NOR 00
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : 0000 -> Flash
    Device ID     : 0000 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
   4 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : NOR 00
    Device Index   : 01
    Manufacturer Code : 0000 -> SPANSION
    Device ID     : 0001 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
   5 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : MuxOneNAND 03
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : 00EC -> 
    Device ID     : 0040 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0241
   6 Sub Block ID   : 35 NAND_DRIVER_VERSION_BB5
    Block Length   : 09
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Data       : XSR 1.6 
  
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  Flash Descriptor
    Manufacturer Code : 00EC
    Device ID     : 0040
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
    Size       : 10000000 (256 MB)
    VPP Info     : 0000
    Erase10s     : 1E
    Block1s      : 32
    BErase1s     : 02
    Reserved0     : 00
    Reserved1     : 00
    Reserved2     : 00
  
  CMT Algorithm Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv21_XSR17_alg.fg
  Algorithm Loader Sent...
  
  FUR_Control_AddClient_BB5() ASIC_INDEX_CMT (Ready)
  FUR control Ok
  PA PUBLIC KEY Request 
   No PAPUBKeysHash Returned
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-714\
  ImageFilename: rm714__05.92.mcusw
  Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
  Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
  Certificate 1
   Name    : NPC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 2
   Name    : CCC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 3
   Name    : HWC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 4
   Name    : R&D
   ASIC Index : CMT 0
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : 61 04 2B 0D 4E 50 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 43 43 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 48 57 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 26 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3 
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  ProcessPartitionInfo_DCT5...
  Partition Info
    Partition Blocks :  1
     1  PARTITION_INFO_BB5
        BB ASIC Index   : 0x00 CMT
        Device Type    : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Partition Version : 00010000
        Spare       : FFFFFFFF
        Num Partitions  : 00000004
        Partition  1
         ID       : 00000003 COPIEDOS 
         Attribute    : 00000002 RO 
         Start Address  : 00140000
         Size      : 03D00000
        Partition  2
         ID       : 00000008 FILESYSTEM 
         Attribute    : 00000001 RW 
         Start Address  : 04480000
         Size      : 0AC00000
        Partition  3
         ID       : 0000000A PMM 
         Attribute    : 00000001 RW 
         Start Address  : 0F080000
         Size      : 00600000
        Partition  4
         ID       : 0000000B 
         Attribute    : 00000001 RW 
         Start Address  : 0F680000
         Size      : 00300000
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : 64012F4F00030000010000FFFFFFFF0000000400000003000000020014000003D000000000000800000001044800000AC000000000000A000000010F080000006000000000000B000000010F680000003000003C
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0xE9 (233)
  ERASE Blocks : 0x04 (4)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x53 (83)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
          0       : 00040000-000403FF
          1       : 000C0000-0013FFFF
          2       : 00140000-004BFFFF
          3       : 004C0000-0073FFFF
          4       : 00740000-0173FFFF
          5       : 00160000-0017FFFF
          6       : 03E40000-0447FFFF
          7       : 0F080000-0F67FFFF
          8       : 01740000-02ABFFFF
          9       : 02AC0000-02F3FFFF
     1  FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
        Block Length   : 0x2F (47)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Format Info ID  : 0x02000000
        Format Info   : 00000000000000080000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000
     2  FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
        Block Length   : 0x2F (47)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Format Info ID  : 0x02000000
        Format Info   : 000000000000000A0000000100000002000000640000000200000002000000010000000000000000
     3  FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
        Block Length   : 0x2F (47)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Format Info ID  : 0x02000000
        Format Info   : 000000000000000B0000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 500A120B00030000040000000403FF120B000300000C00000013FFFF120B00030000140000004BFFFF120B000300004C00000073FFFF120B000300007400000173FFFF120B000300001600000017FFFF120B00030003E400000447FFFF120B0003000F0800000F67FFFF120B0003000174000002ABFFFF120B00030002AC000002F3FFFFE7
  
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000800000000000000020000006400000002000000020000000100000000000000003E
  
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000A00000001000000020000006400000002000000020000000100000000000000003B
  
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000B00000000000000020000006400000002000000020000000100000000000000003B
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 325
  >> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [A3E0AA6F2F86410BA6D666BACF6186EEFBC82D28]
  >> CMT Rootkey Hash CERT : DSP0
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW1
  >> CMT Rootkey Hash CERT : GENIO_INIT
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ISA+DYNSW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ADA
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  >> CMT Rootkey Hash CERT : RAP3NAND
  >> CMT Rootkey Hash CERT : UPDAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ISA+EXTDRV
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-714\
  ImageFilename: rm714__05.92.ppm_v
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x0B (11)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
          0       : 02F40000-03E3FFFF
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B00030002F4000003E3FFFF04
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 101
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-714\
  ImageFilename: rm714__05.92.image_v_059M475
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x3F (63)
  ERASE Blocks : 0x02 (2)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x0B (11)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
          0       : 04480000-0F07FFFF
     1  FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
        Block Length   : 0x2F (47)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Format Info ID  : 0x02000000
        Format Info   : 00000000000000080000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B000300044800000F07FFFF7E
  
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000800000000000000020000006400000002000000020000000100000000000000003E
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 638
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID   : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
       Block Length   : 0F
       BB ASIC Index   : 00
       Device Type    : 03
       Device Type    : 00
       Num Bad Blocks  : 00000002
       Additional Bad  : 00000002
       Correctable ECC  : 00000000
  FlashInfo.RestartMode : 2
  
  Flashing Done...
  Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:00:15
  (Booting time is NOT Included)
  
  Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)
  
  
  SW: V 05.92 10-10-12 RM-714 (c) Nokia
  IMEI: 354133058507246
  CONFIG KEY  : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
    Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
  
  SIMLOCK_TEST       : PASSED
  SECURITY_TEST      : PASSED
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED
  SECURITY_CODE     : 100685
  
  ================================================
          SL3 Phone detected        
  ================================================
                          
  * Firmware Version Downgrade will KILL PHONE !!!
  * Manual Full Erase WILL KILL PHONE!!!     
  * Simlocks are in PM 120 Only...        
  * PM 308 is Write Protected...         
  
  
  FACTORY SET TO : Full Factory Set
   OK
  FACTORY SET TO : User Data
   OK
  FACTORY SET TO : Leave Factory
   OK
  FACTORY SET TO : Service Center
   OK
  FACTORY SET TO : Software Upgrade
   OK
  FACTORY SET TO : Production Tune
   OK
  
  
  RESET LIFE TIMER TO : 0000:00
   OK
  thay đổi nội dung bởi: Mạnh Trần, 02-12-2012 lúc 12:37 AM

 8. #8
  Senior Member QUANGĐÔNG-GSM's Avatar
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Bài gởi
  1,760
  Trích Nguyên văn bởi Mạnh Trần View Post
  Phoenix mà quất đi bro . ok mà
  Và vừa múc 1 cây phá mã by ATF
  Code:
  Number of Image Files: 3
  
  Processing Image File : 
   rm714__05.92.mcusw
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 6500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 325
  Entry Point: 0x02D0
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00020000
  
  Processing Image File : 
   rm714__05.92.ppm_v
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 6500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 101
  Entry Point: 0x0158
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00020000
  
  Processing Image File : 
   rm714__05.92.image_v_059M475
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.6
  Secondary Sending Speed  : 650000Hz
  Algorithm Sending Speed  : 6500000Hz
  Program Sending Speed   : 6500000Hz
  Message Reading Speed   : 98000Hz
  Number of Blocks : 638
  Entry Point: 0x0189
  Page Format : -1
  MAX PAGE : 0x00020000
  
  
  
  AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...
  
  If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,
  Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...
  
  1. Remove USB and Battery...
  2. Insert USB.
  3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
  4. Please Power on phone shortly...
  
  AdvanceFBox SendBootCodeEx
  InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
  BootFlashMode_DCT5
  READING BOOTROM
  
  BootFlashModeDCT5Ex Succeeded First Time
  SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 96 (0x60) bytes returned
  Number of Sub Blocks 7 (0x07)
   1 SYSTEM_ASIC_ID 01
     Block Length : 21 (15)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00000003
     ID DWORD  1 : 00000226
     ID DWORD  2 : 00010007
     ID DWORD  3 : 400C1921
     ID DWORD  4 : 03042108
   2 EM_ASIC_ID 02
     Block Length : 5 (05)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00001051
   3 EM_ASIC_ID 02
     Block Length : 5 (05)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 00001060
   4 PUBLIC_ID 12
     Block Length : 21 (15)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     ID DWORD  0 : 8E700080
     ID DWORD  1 : FFFB3C40
     ID DWORD  2 : DB8C2B37
     ID DWORD  3 : 8F1916DF
     ID DWORD  4 : BC70148E
   5 ASIC_MODE_ID 13
     Block Length : 2 (02)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     Mode Id    : 00
   6 ROOT_KEY_HASH 14
     Block Length : 17 (11)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     Hash     : 6D 95 6B 2D 26 FE C3 C7 84 E2 16 49 2B 7C C9 0A 
   7 ROM_ID 15
     Block Length : 9 (09)
     BB ASIC Index : 0 (00) CMT
     CRC     0 : 2CAC45E2
     CRC     1 : 1CB478AF
  
  CMT Secondary Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv21_2nd.fg
  Secondary Loader Sent....
  
  MCU_CONFIGURATION_RESPONSE_BB5:
   MessageID : C1
   SubBlocks : 06
   1 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : RAM 05
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : 0000 -> Flash
    Device ID     : 0000 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
   2 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : MMC 04
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : FFFF -> Flash
    Device ID     : 0000 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
   3 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : NOR 00
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : 0000 -> Flash
    Device ID     : 0000 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
   4 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : NOR 00
    Device Index   : 01
    Manufacturer Code : 0000 -> SPANSION
    Device ID     : 0001 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
   5 Sub Block ID   : 10 STORAGE_DEVICE_ID_BB5
    Block Length   : 0B
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Device Type    : MuxOneNAND 03
    Device Index   : 00
    Manufacturer Code : 00EC -> 
    Device ID     : 0040 -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0241
   6 Sub Block ID   : 35 NAND_DRIVER_VERSION_BB5
    Block Length   : 09
    BB ASIC Index   : CMT 00
    Data       : XSR 1.6 
  
  SearchForBootstrap_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
  Flash Descriptor
    Manufacturer Code : 00EC
    Device ID     : 0040
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID    : 0000
    Size       : 10000000 (256 MB)
    VPP Info     : 0000
    Erase10s     : 1E
    Block1s      : 32
    BErase1s     : 02
    Reserved0     : 00
    Reserved1     : 00
    Reserved2     : 00
  
  CMT Algorithm Loader: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAPUv21_XSR17_alg.fg
  Algorithm Loader Sent...
  
  FUR_Control_AddClient_BB5() ASIC_INDEX_CMT (Ready)
  FUR control Ok
  PA PUBLIC KEY Request 
   No PAPUBKeysHash Returned
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-714\
  ImageFilename: rm714__05.92.mcusw
  Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
  Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
  Certificate 1
   Name    : NPC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 2
   Name    : CCC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 3
   Name    : HWC
   ASIC Index : CMT 0
  Certificate 4
   Name    : R&D
   ASIC Index : CMT 0
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : 61 04 2B 0D 4E 50 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 43 43 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 48 57 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0D 52 26 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3 
  STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  ProcessPartitionInfo_DCT5...
  Partition Info
    Partition Blocks :  1
     1  PARTITION_INFO_BB5
        BB ASIC Index   : 0x00 CMT
        Device Type    : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Partition Version : 00010000
        Spare       : FFFFFFFF
        Num Partitions  : 00000004
        Partition  1
         ID       : 00000003 COPIEDOS 
         Attribute    : 00000002 RO 
         Start Address  : 00140000
         Size      : 03D00000
        Partition  2
         ID       : 00000008 FILESYSTEM 
         Attribute    : 00000001 RW 
         Start Address  : 04480000
         Size      : 0AC00000
        Partition  3
         ID       : 0000000A PMM 
         Attribute    : 00000001 RW 
         Start Address  : 0F080000
         Size      : 00600000
        Partition  4
         ID       : 0000000B 
         Attribute    : 00000001 RW 
         Start Address  : 0F680000
         Size      : 00300000
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : 64012F4F00030000010000FFFFFFFF0000000400000003000000020014000003D000000000000800000001044800000AC000000000000A000000010F080000006000000000000B000000010F680000003000003C
  PARTITION_INFO_REQUEST_BB5 : No Error - 0 (0x00)
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0xE9 (233)
  ERASE Blocks : 0x04 (4)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x53 (83)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
          0       : 00040000-000403FF
          1       : 000C0000-0013FFFF
          2       : 00140000-004BFFFF
          3       : 004C0000-0073FFFF
          4       : 00740000-0173FFFF
          5       : 00160000-0017FFFF
          6       : 03E40000-0447FFFF
          7       : 0F080000-0F67FFFF
          8       : 01740000-02ABFFFF
          9       : 02AC0000-02F3FFFF
     1  FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
        Block Length   : 0x2F (47)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Format Info ID  : 0x02000000
        Format Info   : 00000000000000080000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000
     2  FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
        Block Length   : 0x2F (47)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Format Info ID  : 0x02000000
        Format Info   : 000000000000000A0000000100000002000000640000000200000002000000010000000000000000
     3  FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
        Block Length   : 0x2F (47)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Format Info ID  : 0x02000000
        Format Info   : 000000000000000B0000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 500A120B00030000040000000403FF120B000300000C00000013FFFF120B00030000140000004BFFFF120B000300004C00000073FFFF120B000300007400000173FFFF120B000300001600000017FFFF120B00030003E400000447FFFF120B0003000F0800000F67FFFF120B0003000174000002ABFFFF120B00030002AC000002F3FFFFE7
  
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000800000000000000020000006400000002000000020000000100000000000000003E
  
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000A00000001000000020000006400000002000000020000000100000000000000003B
  
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000B00000000000000020000006400000002000000020000000100000000000000003B
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 325
  >> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [A3E0AA6F2F86410BA6D666BACF6186EEFBC82D28]
  >> CMT Rootkey Hash CERT : DSP0
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : MCUSW1
  >> CMT Rootkey Hash CERT : GENIO_INIT
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ISA+DYNSW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ADA
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  >> CMT Rootkey Hash CERT : RAP3NAND
  >> CMT Rootkey Hash CERT : UPDAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ISA+EXTDRV
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-714\
  ImageFilename: rm714__05.92.ppm_v
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x0B (11)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
          0       : 02F40000-03E3FFFF
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B00030002F4000003E3FFFF04
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 101
  ImagePath: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-714\
  ImageFilename: rm714__05.92.image_v_059M475
  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x3F (63)
  ERASE Blocks : 0x02 (2)
     0  ERASE_AREA_BB5 0x12
        Block Length   : 0x0B (11)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
          0       : 04480000-0F07FFFF
     1  FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
        Block Length   : 0x2F (47)
        BB ASIC Index  : 0x00 CMT
        Device Type   : 0x03 MuxOneNAND
        Device Index   : 0x00
        Format Info ID  : 0x02000000
        Format Info   : 00000000000000080000000000000002000000640000000200000002000000010000000000000000
  
  ERASE_REQUEST_BB5 : 5001120B000300044800000F07FFFF7E
  
  FORMAT_REQUEST_BB5 : 5001192F00030000000002000000000000000800000000000000020000006400000002000000020000000100000000000000003E
  
  Successfully Erased...
  Total blocks to write : 638
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID   : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
       Block Length   : 0F
       BB ASIC Index   : 00
       Device Type    : 03
       Device Type    : 00
       Num Bad Blocks  : 00000002
       Additional Bad  : 00000002
       Correctable ECC  : 00000000
  FlashInfo.RestartMode : 2
  
  Flashing Done...
  Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:00:15
  (Booting time is NOT Included)
  
  Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)
  
  
  SW: V 05.92 10-10-12 RM-714 (c) Nokia
  IMEI: 354133058507246
  CONFIG KEY  : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
    Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked
  
  SIMLOCK_TEST       : PASSED
  SECURITY_TEST      : PASSED
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED
  SECURITY_CODE     : 100685
  
  ================================================
          SL3 Phone detected        
  ================================================
                          
  * Firmware Version Downgrade will KILL PHONE !!!
  * Manual Full Erase WILL KILL PHONE!!!     
  * Simlocks are in PM 120 Only...        
  * PM 308 is Write Protected...         
  
  
  FACTORY SET TO : Full Factory Set
   OK
  FACTORY SET TO : User Data
   OK
  FACTORY SET TO : Leave Factory
   OK
  FACTORY SET TO : Service Center
   OK
  FACTORY SET TO : Software Upgrade
   OK
  FACTORY SET TO : Production Tune
   OK
  
  
  RESET LIFE TIMER TO : 0000:00
   OK
  chạy atf thì ok rồi nhưng nó bị lỗi contacsevic ko cho sx4 bàng usb dòi cáp da ăng cớ mod à
  Chúng ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng hoàn toàn có thể chọn cách mình sẽ sống.
  vietconbank :0351-000-730-233 -tên vũ trọng đông-chi nhánh từ sơn-BN

 9. #9
  Junior member
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  165
  fbus con này chắc phải chờ thằng tây nào điều chế thôi

 10. #10
  Junior member
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Bài gởi
  51
  con này contacsevic thì hơi chua

+ Trả Lời Ðề Tài