em nhận máy cúa khách có nhận tai nghe nhưng không nghe được , em đã vệ sinh và pm lại nhưng vẫn vây . các bác góp ý kiến giúp em với .