em mới nhận 1 cây sam sung Galaxy Y S5630 ae ai có tool và flie tiếng việt con này cho em với em vào mấy linh tải nhưng hỏng hết linh rùi