e vừa nhận cây x2-01 của khách bị rơi đất, bây giờ cắm tai phone vào thì vẫn nhận nhưng mà chỉ nghe thấy tiếng kêu rẹt rẹt mãi, e tháo máy ra và vs lại ổ cắm phone, thấy con l2001 bị rỉ chân và mất hẳn 1 chân dưới main, thay và câu tắt như hình sau cũng không hết, vẫn chỉ kêu rẹt rẹt, e thay luôn cả con N2001 vẫn vậy anh nào gặp rồi chỉ e với