Máy đã thay Ic đèn mà ko đc. Đo mạch thì còn . nhưng ko có ap . A nào làm qua ồi giúp e với thanks