ThayKính ip6+Note4 | BánMáy+ÉpKính | LinhKiện MinhHải | LinhKiện ThảoDuy

MuaLCDBểKính | LinhKiện Công Anh | 260 Trường Chinh | Hải Minh iPhone

SAMSUNG | ThayKính+LkZinRẻ | VQ Ép Kính+LK | Trùm Sửa iPhone
Trang 1/13 12311 ... cuốicuối
Kết quả từ 1 tới 10 trên 128
 1. #1
  V.I.P Mạnh Trần's Avatar
  Tham gia ngày
  Sep 2010
  Bài gởi
  5,601
  Có 1 số file Q-Mobile [ gần như là đủ hết của dòng Q ] chia sẻ cùng anh em ! múc về có lúc sài
  Thông tin có đầy đủ trong file ! bà con xem kỹ rùi múc
  Những file này đã test kỹ hết rùi nha ! Chỉ up file của nhà lên anh em yên tâm
  C

  CF23 MT6226 - 16MB
  CF216 MT6223CA [TOSHIBA] - 16MB
  CF240 MT6219 READ - 16M

  F
  F19 MT6223 - 16M
  F22 MT6223 READ - 16MB
  F53 MT6225 READ - 16MB
  F55 MT6225 [SAMSUNG] K5L2931CAM - [16MB]
  F73 MT6225 [TOSHIBA] TC58FVM7TDD - [16MB]
  F220 MT6225 - 16MB
  F252 MT6226 [SAMSUNG] K5L2931CAM - [16MB]
  F363 MT6225 [SAMSUNG] K5L2833ATA - [16MB]
  F368 MT6235 [HYNIX] HY27XS08121M - [64MB]
  F446 MT6235 [HYNIX] HY27XS08121M - [64MB]
  F500 MT6225 (READ) - 32M
  F680 MT6225 [SPANSION] - 32MB

  M
  M1 MT6225 [SPANSION] S71PL256N - [32MB]
  M2 MT6225 [SPANSION] S71PL256N - [32MB]
  M3 MT6225 READ - 32M
  M12 MT6253 - 16M
  M20 MT6253 [SAMSUNG] K5N2833ATB - [16MB]
  M22 MT6225 [SPANSION] S71PL256N - [32MB]
  M22i MT6225 [NUMONYX] M36L0T8060T3ZAQ - [32MB]
  M22i MT6225 [SPANSION] S29WS256N - [32MB]
  M22i MT6225 [SPANSION] S29WS256R_T - [32MB]
  M45 MT6235 [HYNIX] HY27XS08561M - [64MB]
  M45 MT6235 [HYNIX]HY27XS08121M - [64MB]
  M46 MT6235 - [64MB]
  M46 MT6235 [HYNIX] HY27XS08121M - [64MB]
  M55 wifi MT6235 [HYNIX] HY27XA081G1M - [128MB]
  M55 wifi MT6235 [HYNIX] HY27XA081G1M - [128MB] 2
  M56 [wiFi] MT6235 [RENESAS] M6MGA157F2LCWG08 - [64MB]
  M57 MT6235 [HYNIX] HY27XA081G1M - [128MB]
  M73 [3G] MT6268 [HYNIX] HY27UF16G5A- [128MB]
  ME01 MT6225 [ST] M30L0T7000T0,M36L0T7050T0 - [16MB]
  ME112 MT6223 [TOSHIBA] TC58FVM7TDD - [16MB]
  ME113 MT6223 [SPANSION] S71PL127N - [16MB]
  ME114 MT6223 [TOSHIBA] TC58FVM7TDD - [16MB]
  ME115 MT6223 [SPANSION] - [16MB]
  ME310 MT6223 [SPANSION] S71PL127N - [16MB]
  ME310 MT6223 [ST] - [16MB]

  MT5 [china] MT6223 [TOSHIBA] TV00560002EDGB - [8MB]
  MT6 [china] MT [6223CD] - [8MB]
  MT8 [china] MT6223 [ST] M30L0T7000T0,M36L0T7050T0 - [16MB]

  Q

  Q8 [china] MT6223 [ST] - [16MB]
  Q55 [china] MT6223 [READ] - [16MB]
  Q81 [china] MT [6223] READ - [16MB]
  Q15 [china] - 16M
  Q16A [china] [Spreadtrum] - 8MB
  Q26 [china] MT6223 [SAMSUNG] K5L2833ATA - [16MB]
  Q30 [china] MT6223CA - [16MB]
  Q32 [china] - [16MB]
  Q55 [china] - [16MB]
  Q60 [china] - [16MB]
  Q66 [china] MT6223 - [16MB]
  Q88 [china] MT6223 - [16MB]
  Q88 [china] MT6223 [ST] M30L0T7000T0,M36L0T7050T0 - [16MB]
  Q88i [china] SpreadTrum [NOR_TV00570002xDGB - [16MB]
  Q91 [china] MT6223 - [16MB]
  Q111 [china] MT6223 [ST] M30L0T7000T0,M36L0T7050T0 - [16MB]
  Q118 [china] MT6223 [READ] - [16MB]
  Q165 [china] MT6223 [SAMSUNG] S71PL127N - [16MB]
  Q165 [china] MT6223 [SPANSION] S71PL127N - [16MB]
  Q708 [china] MT6223 [SAMSUNG] K5L2931CAM - [16MB]
  Q778 [china]
  Q908 [china]
  Q5310 [china]
  Q99 [china] MT6225 - [16MB]
  Q800 [china] MT6223
  Q900 [china] MT6223
  Q10 MT6223 - [16MB]
  Q11 MT6223 READ - [4MB]
  Q12 MT6223 - [8MB]
  Q17 MT6223 [TOSHIBA] TV00560002EDGB - [8MB]
  Q18 MT6223 - [16MB]
  Q18 MT6226 - [16MB]
  Q21 MT6223 - [8MB]
  Q24 MT6223 READ - [16MB]
  Q24i MT6223 [SAMSUNG] K5L2833ATA - [16MB]
  Q24i MT6223 [TOSHIBA] TC58FVM7TDD - [16MB]
  Q25 MT6223 READ - [16MB]
  Q25i MT6223 [SAMSUNG] K5L2931CAM - [16MB]
  Q25i MT6223 [SAMSUNG] K5L2833ATA - [16MB]
  Q26 MT6223 READ - [16MB]
  Q26i MT6223 [SAMSUNG] K5L2833ATA - [16MB]
  Q26i MT6223 [SAMSUNG] K5L2931CAM - [16MB]
  Q26i MT6223 [TOSHIBA] TC58FVM7TDD - [16MB]
  Q27 MT6225 READ - [16MB]
  Q28 MT6223 [ST] M30L0T7000T0,M36L0T7050T0 - [16MB]
  Q28i MT6223 READ - [16MB]
  Q29 MT6223 READ - [8MB]
  Q33 MT6225 [K5L2931CAM] - [16MB]
  Q-Mobile Q37 MT6225 READ - 16M
  Q38 MT6225 [SAMSUNG] K5L2931CAM - [16MB]
  Q63 MT6226 [SAMSUNG] K5L2931CAM - [16MB]
  Q64 MT6226 [SAMSUNG] K5L2931 CAM - [16MB]
  Q65 MT6223 - 16MB
  Q110 MT6252 [SF_MX25U1635E] - [2MB]
  Q120
  Q121 MT6223 - [8MB]
  Q126 MT6223 [TOSHIBA] TV00560002EDGB - [8MB]
  Q128 MT6223 [SAMSUNG] K5L6331CAA - [8MB]
  Q130 MT6223 [SAMSUNG] K5L2833ATA - [16MB]
  Q131 MT6223 [SPANSION] S71PL127N - [16MB]
  Q132 MT6223 [SAMSUNG] K5L6331CAA - [8MB]
  Q133 MT6223 [SPANSION] S29GL064A_T - [8MB]
  Q134 MT6223 [SPANSION] S29GL064A_T - [8MB]
  Q140 MT6252 [SF_MX25U6435E] - [8MB]
  Q141 MT6252 [SF_MX25U6435E] - [8MB]
  Q180 MT6223 READ - 16M
  Q210 MT6205
  Q212 MT6223 READ - 16MB
  Q213 MT6223 [SAMSUNG] K5L2833ATA - [16MB]
  Q213 MT6223 [TOSHIBA] TC58FVM7TDD - [16MB]
  Q215 MT6223 [TOSHIBA] TC58FVM7TDD - [16MB]
  Q215 MT6223 [SPASION] S71PL127N - [16MB]
  Q215i MT6223 [SPASION] S71PL127N - [16MB]
  Q218 MT6223 [TOSHIBA] TC58FVM7TDD - [16MB]
  Q218 MT6223 [ST] M30L0T7000,M36L0T7050T0 - [16MB]
  Q224 MT6252 [SF_MX25U6435E] - [8MB]
  Q228 MT6223 [samsung] K5L2931CAM - [16MB]
  Q228 MT6223 [TOSHIBA] TC58FVM7TDD - [16MB]
  Q230 MT6223 [ST] M30L0T7000T0,M36L0T7050T0 - [16MB]
  Q230 MT6223 [TOSHIBA] TC58FVM7TDD - [16MB]
  Q266 MT6225 [TOSHIBA] TC58FYM7TDD - [16M]
  Q266i MT6253 [SAMSUNG] K5N2833ATB - [16MB]
  Q267 MT6253 [SAMSUNG] K5N2833ATB - [16MB]
  Q270 MT6225 [RENESAS] M6MGD15BM34CDG - [16MB]
  Q274 MT6253 [INTEL] PF38F30xxM0x1xx - [16MB]
  Q452 MT6253 READ - 16M
  Q460 MT6225 [SPANSION] S71PL127N - [16MB]
  Q-Mobile Q460i MT6253 [intel] PF38F30xxM0x1xx - [16MB]
  Q510 MT6226 [TOSHIBA] TC58FVM7TDD - [16MB]
  Q540 MT6225 [SPANSION] S71PL127N - [16MB]

  P

  P1 MT6235 [HYNIX] HY27XS08121M - [64MB]
  P2 MT6235 [HYNIX] HY27XS08121M - [64MB]
  P4 MT6235 [HYNIX] HY27XS08121M - [64MB]
  P4i MT6235 [HYNIX] HY27XS08121M - [64MB]
  P5 MT6235 [HYNIX] HY27XAA81G1M - [128MB]
  P11 MT6236 [HYNIX] H8BCS0PG0MBP - [128MB]
  P11 MT6236 [HYNIX] H8BCS0PG0MBP - [128MB] 2
  P11 MT6236 [HYNIX] H8BCS0PG0MBP - [128MB] 3


  A-B-C .........
  Bach Tuyet MT6235 [HYNIX] HY27XS08121M - [64MB]
  NANG MT6235 [HYNIX] HY27XS08121M - [64MB]
  NANG MT6235 NAND_[HYNIX] HY27XS08561M - [64MB]
  KIM [GOND] MT6253 [INTEL] PF38F30xxM0x1xx - [16MB]
  KIM [BLACK] MT6253 [INTEL] PF38F30xxM0x1xx - [16MB]
  SHE MT6235 [HYNIX] HY27XS08121M - [64MB]
  QUY MT6268 [HYNIX] H8BCS0PG0MBP - [128MB]
  SUN MT6235 NAND_[HYNIX] HY27XS08121M - [128MB]
  X1 MT6238 [HYNIX] HY27UF162G5A - [128MB]
  Q-Mobile T24 MT6252 SF_FM25Q32 - 8MB
  T38 MT6253 [SPANSION] S29VS128R_T - [16MB]
  T630 TV - 16MB
  T550 MT6225 READ
  thay đổi nội dung bởi: Mạnh Trần, 29-10-2012 lúc 04:17 PM
  Mạnh Trần Mobile
  Đ/c : Bảo Yên - Lào Cai . Mobile : 097.432.5555


 2. #2
  Banned
  Tham gia ngày
  Aug 2011
  Bài gởi
  313
  thank mod nhé em lấy link liền

 3. #3
  Senior Member Hungkaka211's Avatar
  Tham gia ngày
  Jun 2010
  Bài gởi
  1,064
  toàn hàng hót được đấy thank chú em !!
  Y/a : nguyenphuhung201
  Mobile : 0986 02 5678

 4. #4
  V.I.P cuteo_mobell's Avatar
  Tham gia ngày
  Feb 2011
  Bài gởi
  1,609
  tiếp nữa đi mod ít quá
  Cuteo_mobell
  chuyên:Mở mạng & Unock hotgir
  Ở đâu có hotgir ở đó có Cuteo_mobell

 5. #5
  Senior Member MinhQuảngNinh's Avatar
  Tham gia ngày
  Oct 2010
  Bài gởi
  353
  Thanks mod nhé?mod nhiệt tình thế

 6. #6
  V.I.P Mạnh Trần's Avatar
  Tham gia ngày
  Sep 2010
  Bài gởi
  5,601
  Trích Nguyên văn bởi cuteo_mobell View Post
  tiếp nữa đi mod ít quá
  Của ít lòng nhiều
  thay đổi nội dung bởi: Mạnh Trần, 27-11-2011 lúc 07:47 PM
  Mạnh Trần Mobile
  Đ/c : Bảo Yên - Lào Cai . Mobile : 097.432.5555

 7. #7
  Senior Member trung07mobile's Avatar
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  418
  cái này cũng có nần sau cho cái ROMINFÒ nên cu anh nhé
  Trung Hiếu Mobile
  chợ trung tâm thị trấn tuần giáo điện biên
  y/h: quangtrunggsm

 8. #8
  V.I.P Mạnh Trần's Avatar
  Tham gia ngày
  Sep 2010
  Bài gởi
  5,601
  Trích Nguyên văn bởi trung07mobile View Post
  cái này cũng có nần sau cho cái ROMINFÒ nên cu anh nhé
  bên trong file có đủ cả đó em ! chứ bỏ ra ngoài tốn tài nguyên em trai
  Mạnh Trần Mobile
  Đ/c : Bảo Yên - Lào Cai . Mobile : 097.432.5555

 9. #9
  Junior member
  Tham gia ngày
  May 2009
  Bài gởi
  270
  nạp file pác Mạnh trần vào . nạp xong bật kim dòng nó nhảy như nhảy Hithop pác à.

 10. #10
  V.I.P Mạnh Trần's Avatar
  Tham gia ngày
  Sep 2010
  Bài gởi
  5,601
  Trích Nguyên văn bởi Cò_Con View Post
  nạp file pác Mạnh trần vào . nạp xong bật kim dòng nó nhảy như nhảy Hithop pác à.
  Bạn xem đúng con của bạn chưa ? thông tin về máy đây bạn
  Q-Mobile M20 MT6253 [SAMSUNG] - 16M

  Initializing...
  DA_LIB_VER_3.6.0.2
  It is sensing the pinout fast,please hold on the phone Power key
  RXD=22 TXD=23
  Connecting...Please hold on the POWER key until the red gauge is going...
  Any errors please select another boot and try again.
  BB:6253, HardwareVer:8A00, SoftwareVer:8A02
  Loading boot...
  INT_SYSRAM_BOOT test completed.
  Loading boot...
  Boot2 test completed.
  Nor Flash ID: 00EC240400000000
  Nand Flash ID: 0000000000000000
  Read Hardware Information is done.
  Config EMI(Nor Flash only)...
  H/W detection ok.
  Get Project ID from phone...
  Project ID: PN-SC_1V8_CN_LLNUMLD_207_YYMMDD_CAM_MCPMCP_O
  Mạnh Trần Mobile
  Đ/c : Bảo Yên - Lào Cai . Mobile : 097.432.5555

 11. Có 2 thành viên đã cám ơn Mạnh Trần vì bài viết hữu ích:


+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/13 12311 ... cuốicuối