tình hình la em mới nhận cây C2-00 bị đập .đã sưa lên nguồn nhưng ko có loa trong, loa ngoai vẫn có,ko có sơ đồ nên khó wa .xin mọi ngươi giúp đỡ thank