Xài nhạc chuông này cho nó hoang dã 1 chút. Chim kêu vượn hú, tắc kè kêu rất là hay. Mà e thấy khách hỏi cũng nhiều, AE down về múc nhé
List
Code:
Voi Goi Bay - GBMB.mp3
Ga Cuoi - GBMB.mp3
Ga Gay 1 2 3 Soi Dong - GBMB.mp3
Ga Gay -Lam Bao Thuc Duo - GBMB.mp3
Ga Mai Keu - GBMB.mp3
Ho Cai Dang Goi - GBMB.mp3
Ngua Phi - GBMB.mp3
Rap Ga Gay Cuc Hay - GBMB.mp3
Tac Ke Keu - GBMB.mp3
Tieng Chim - GBMB.mp3
Tieng Chim Se( Hot Deee - GBMB.mp3
Tieng De Men Gay - GBMB.mp3
Tieng Meo Keu Tham Thietrk - GBMB.mp3
Tieng Muoi - GBMB.mp3
Tieng Ngua Hi - GBMB.mp3
Nhac chuong - Tieng loai Vat.rar
pass unrar : vietfones.vn