nokia c3-00 liệt phím 3 6 9 cần mấy bác giúp. đã thay ic phím. gở ic phím ra đo thì em re luôn. có thể đức đường vào ic phím nhưng em nhin sơ đồ thì không biết câu vào chân nào(nhìn không hiểu) bác nào làm qua pan này rồi xin giúp em với, hoặc bác nào biết cách câu xin chỉ cho em với. thanks all !!!!