mình có con sam sung viettel E1081T bị tình trạng là khi vào phần tin nhắn đòi mật khẩu? mình đã reset bằng các lệnh như *2767*3855#, *2767*2878#... mà cũng không được. khi reset bắt đòi nhập mật mã khóa máy. anh em ai gặp trường hợp này rồi xin chỉ giúp. thanks