Anh em ai có file mobistart @65 chip MTK 6252 cho em xin với.
Chân thành cảm ơn toàn thể anh em.