Épkính HoàngKhánh | Lk Épkính HK | Sửa iP,BB,Ép Kính | LinhKiện ThảoDuy

TuanNguyenMobile | LinhKiệnCôngAnh | PhuongThaoiPhone | Hải Minh iPhone

iCloud iPhone, iPad | ThayKính ThuậnPhát | VQ Ép Kính+LK | LK ThuậnPhát

iP4,4S,iP5 Giá Rẻ | LinhKiệnVinhQuang | Sửa iP + Ép Kính | iPhone Giá Rẻ
Kết quả từ 1 tới 5 trên 5
 1. #1
  Respected Mod Chí Cường_Call's Avatar
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  1,336
  Đây là danh sách phim
  [IMDb] 007 - 01 - Dr No part 1 [1962] - http://www.megaupload.com/?d=8UI77PPU
  [IMDb] 007 - 01 - Dr No part 2 [1962] - http://www.megaupload.com/?d=2BLGHIM7
  [IMDb] 007 - 02 - From Russia With Love [1963] - http://www.megaupload.com/?d=9KC23W95
  [IMDb] 007 - 03 - Goldfinger [1964] - http://www.megaupload.com/?d=9TARO1QR
  [IMDb] 007 - 04 - Thunderball [1964] - http://www.megaupload.com/?d=8C0224GU
  [IMDb] 007 - 05 - You Only Live Twice [1967] - http://www.megaupload.com/?d=HOEFTCMD
  [IMDb] 007 - 06 - On Her Majesty`s Secret Service [1969] - http://www.megaupload.com/?d=F1ZR3JW9
  [IMDb] 007 - 07 - Diamonds Are Forever [1971] - http://www.megaupload.com/?d=TFJU69VZ
  [IMDb] 007 - 08 - Live And Let Die [1973] - http://www.megaupload.com/?d=RN74LRIT
  [IMDb] 007 - 09 - The Man With The Golden Gun [1974] - http://www.megaupload.com/?d=OWIB7KVB
  [IMDb] 007 - 10 - The Spy Who Loved Me [1977] - http://www.megaupload.com/?d=CTJCVNF1
  [IMDb] 007 - 11 - Moonraker [1979] - http://www.megaupload.com/?d=OFUGUEUY
  [IMDb] 007 - 12 - For Your Eyes Only [1981] - http://www.megaupload.com/?d=GEI56750
  [IMDb] 007 - 13 - Octopussy [1983] - http://www.megaupload.com/?d=XARLD0V9
  [IMDb] 007 - 14 - A View To A Kill [1985] - http://www.megaupload.com/?d=1KOPGTEK
  [IMDb] 007 - 15 - The Living Daylights [1987] - http://www.megaupload.com/?d=XD9ZGNA3
  [IMDb] 007 - 16 - Licence To Kill [1989] - http://www.megaupload.com/?d=GOS28L9G
  [IMDb] 007 - 17 - Golden Eye [1995] - http://www.megaupload.com/?d=MQ0RLEPN
  [IMDb] 007 - 18 - 007 - 18 - Tomorrow Never Dies [1999] - http://www.megaupload.com/?d=N4EBLX0F
  [IMDb] 007 - 19 - The World Is Not Enough [2000] - http://www.megaupload.com/?d=RX0FFKXV
  [IMDb] 007 - 20 - Die Another Day [2002] - http://www.megaupload.com/?d=4PCW4KIG
  [IMDb] 007 - 21 - Casino Royale [2006] - http://www.megaupload.com/?d=0ZVOMK2B
  [IMDb] 007 - 22 - Quantum Of Solace [2008] - http://www.megaupload.com/?d=WWA6NPYR
  [IMDb] 101 Dalmations [1961] - http://www.megaupload.com/?d=7SSWB7VK
  [IMDb] 101 Dalmatians - The Movie [1996] - http://www.megaupload.com/?d=ARS0T6ME
  [IMDb] 101 Dalmatians 2 - Patch's London Adventure [2003] - http://www.megaupload.com/?d=4GJAYFT8
  [IMDb] 102 Dalmatians - The Movie [2000] - http://www.megaupload.com/?d=WKDH3LW0
  [IMDb] 1408 [2007] - http://www.megaupload.com/?d=9HE96ZCH
  [IMDb] 10,000 BC [2008] - http://www.megaupload.com/?d=L5CFP0YF
  [IMDb] 2001 Manics [2005] - http://www.megaupload.com/?d=CH78GA9O
  [IMDb] 28 Days Later [2002] - http://www.megaupload.com/?d=MGPPM2HB
  [IMDb] 28 Weeks Later [2007] - http://www.megaupload.com/?d=2QNGVKAH
  [IMDb] 30 Days Of Night [2007] - http://www.megaupload.com/?d=2BJP0K7M
  [IMDb] 300 [2007] - http://www.megaupload.com/?d=5ZLPAU7Y
  [IMDb] 50 First Dates [2004] - http://www.megaupload.com/?d=M2T3VKCH

  A
  [IMDb] A Lot Like Love [2005] - http://www.megaupload.com/?d=4GPU9XSJ
  [IMDb] A Night at the Roxbury [1998] - http://www.megaupload.com/?d=WBG34VFO
  [IMDb] A Nightmare On Elm Street [1984] - http://www.megaupload.com/?d=I4KSIFFX
  [IMDb] A Nightmare On Elm Street : Freddy`s Revenge [1985] - http://www.megaupload.com/?d=VQ1UF2F
  [IMDb] A Nightmare On Elm Street : Dream Warrior [1987] - http://www.megaupload.com/?d=EVIKR1P0
  [IMDb] A Nightmare On Elm Street : Dream Master [1988] - http://www.megaupload.com/?d=30EAOILM
  [IMDb] A Nightmare On Elm Street : Dream Child [1989] - http://www.megaupload.com/?d=N9JZX1FD
  [IMDb] A Nightmare On Elm Street : Freddy's Dead The Final Nightmare [1991] - http://www.megaupload.com/?d=37CC96FP
  [IMDb] Aeonflux [2005] - http://www.megaupload.com/?d=LK5PP2ZR
  [IMDb] Aladdin [1992] - http://www.megaupload.com/?d=E9NQD4US
  [IMDb] Aladdin 2 - The Return of Jafar [1994] - http://www.megaupload.com/?d=UPCBWRXT
  [IMDb] Aladdin - King of Thieves [1995] - http://www.megaupload.com/?d=JFDCR7TC
  [IMDb] Airplane [1980] - http://www.megaupload.com/?d=Q6X2AFWM
  [IMDb] Airplane II: The Sequel [1982] - http://www.megaupload.com/?d=BCDA2XP6
  [IMDb] Alien [1979] - http://www.megaupload.com/?d=NLD954ZP
  [IMDb] Aliens [1986] - http://www.megaupload.com/?d=DPXF3THV
  [IMDb] Alien 3 [1992] - http://www.megaupload.com/?d=M2LW3VLO
  [IMDb] Alien Resurrection [1997] - http://www.megaupload.com/?d=ZJ0NBZV6
  [IMDb] Alien Vs. Predator [2004] - http://www.megaupload.com/?d=NEQCDY6C
  [IMDb] Alien Vs. Predator 2: Rquilem [2007] - http://www.megaupload.com/?d=WZS0Q1FK
  [IMDb] Alien Raiders (2008) - http://www.megaupload.com/?d=S2YYVFYL
  [IMDb] Alone With Her [2006] - http://www.megaupload.com/?d=5E6BRDG1
  [IMDb] Alvin and the Chipmunks [2007] - http://www.megaupload.com/?d=HEWXFFH0
  [IMDb] American History X [1998] - http://www.megaupload.com/?d=VAM7CBJK
  [IMDb] American Pie [1999] - http://www.megaupload.com/?d=UKY8JENK
  [IMDb] American Pie 2 [2001] - http://www.megaupload.com/?d=FDYWUTNA
  [IMDb] American Pie 3 The Wedding [2003] - http://www.megaupload.com/?d=UBA0GPBQ
  [IMDb] American Pie 4 Band Camp [2005] - http://www.megaupload.com/?d=IUVUZRV8
  [IMDb] American Pie 5 The Naked Mile [2006] - http://www.megaupload.com/?d=D03QVLFE
  [IMDb] American Pie 6 Beta House [2007] - http://www.megaupload.com/?d=HMJ5VP72
  [IMDb] American Psycho [2000] - http://www.megaupload.com/?d=2PX5TZD0
  [IMDb] Analyze This [1999] - http://www.megaupload.com/?d=FI4PQ9A0
  [IMDb] Anastasia [1997] - http://www.megaupload.com/?d=19EFDINV
  [IMDb] Angus, Thongs And Perfect Snogging [2008] - http://www.megaupload.com/?d=H0IWHQS1
  [IMDb] Apocalypto [2006] - http://www.megaupload.com/?d=U3F7JAEO
  [IMDb] Appaloosa [DVDScr][2008] - http://www.megaupload.com/?d=6BNEDSUR
  [IMDb] Art Of War 2 - The Betrayal [2008] - http://www.megaupload.com/?d=UONY3D4Z
  [IMDb] ATL [2006] - http://www.megaupload.com/?d=0PYILV39
  [IMDb] Atlantis - The Lost Empire [2001] - http://www.megaupload.com/?d=E90BXIJ8
  [IMDb] Atlantis - Milo's Return [2003] - http://www.megaupload.com/?d=BVDYPL2C

  B
  [IMDb] Baby Mama [2008] - http://www.megaupload.com/?d=60XIJ9FH
  [IMDb] Babylon A.D. [2008] - http://www.megaupload.com/?d=JPEEQKIQ
  [IMDb] Back To The Future [1985] - http://www.megaupload.com/?d=5ESMRDNV
  [IMDb] Back To The Future Part II [1989] - http://www.megaupload.com/?d=YIFQD8MX
  [IMDb] Back To The Future Part III [1990] - http://www.megaupload.com/?d=YMTVOCC4
  [IMDb] Bad Boys [1995] - http://www.megaupload.com/?d=38BY6KBI
  [IMDb] Bad Boys 2 [2003] - http://www.megaupload.com/?d=7M96NAKX
  [IMDb] Bangkok Dangerous [2008] - http://www.megaupload.com/?d=A244VH94
  [IMDb] Balls Out The Gary Houseman Story [2009][DVDScr] - http://www.megaupload.com/?d=OADCZ6AX
  [IMDb] Bambi [1942] - http://www.megaupload.com/?d=HKZAEV5G
  [IMDb] Bambi 2 [2006] - http://www.megaupload.com/?d=B9UEVTPI
  [IMDb] Batman - Batman Begins [2005] - http://www.megaupload.com/?d=SV6W5WTW
  [IMDb] Batman - The Dark Knight [2008] - http://www.megaupload.com/?d=A7SLTJPW
  [IMDb] Batman - Gotham Knight [2008] - http://www.megaupload.com/?d=RIDA396I
  [IMDb] Be Cool [2005] - http://www.megaupload.com/?d=JAYV6PZT
  [IMDb] Be Kind Rewind [2008] - http://www.megaupload.com/?d=ZCQRZPC9
  [IMDb] Bee Movie [2007] - http://www.megaupload.com/?d=4B2WGW9Q
  [IMDb] Behind The Mask [1999] - http://www.megaupload.com/?d=CB8Y0MUA
  [IMDb] Benchwarmers, The - http://www.megaupload.com/?d=52JQJ400
  [IMDb] Black Hawk Down [2001] - http://www.megaupload.com/?d=QHKZZC0E
  [IMDb] Black Sheep [2006] - http://www.megaupload.com/?d=90073MIB
  [IMDb] Blade 2 [2002] - http://www.megaupload.com/?d=YTTV30CG
  [IMDb] Blade 3 : Trinity [2004] - http://www.megaupload.com/?d=PJCX0S1V
  [IMDb] Blades Of Glory [2007] - http://www.megaupload.com/?d=FXLOX8LA
  [IMDb] Blood Diamond [2006] - http://www.megaupload.com/?d=G95SDKJA
  [IMDb] Bolt [DVDScr][2008] - http://www.megaupload.com/?d=13I8LNQW
  [IMDb] Bones [2001] - http://www.megaupload.com/?d=J5BW33RW
  [IMDb] Borat [2006] - http://www.megaupload.com/?d=O19SG8L4
  [IMDb] Bourne Identity [2002] - http://www.megaupload.com/?d=09IC6UXO
  [IMDb] Bourne Supremacy [2004] - http://www.megaupload.com/?d=DW5MG5EU
  [IMDb] Bourne Ultimatum [2007] - http://www.megaupload.com/?d=DRX5QUDP
  [IMDb] Bring It On In It To Win It [2007] - http://www.megaupload.com/?d=FDNM1KAP
  [IMDb] Brotherhood of Blood [2007] - http://www.megaupload.com/?d=ZSRJZG6I
  [IMDb] Burn After Reading [2008] - http://www.megaupload.com/?d=ELTQ3P3U
  [IMDb] Butterfly Effect [2004] - http://www.megaupload.com/?d=QZLQYAX4

  C
  [IMDb] Cabin Fever [2002] - http://www.megaupload.com/?d=O20ASBOE
  [IMDb] Cadillac Records [2008] - http://www.megaupload.com/?d=3B1ZCN95
  [IMDb] Candy Stripers [2006] - http://www.megaupload.com/?d=MG67C04D
  [IMDb] Cats & Dogs [2001] - http://www.megaupload.com/?d=71UI7JRC
  [IMDb] Chainsaw Sally [2004] - http://www.megaupload.com/?d=A46XQ3DL
  [IMDb] Charlie & The Chocolate Factory [2005] - http://www.megaupload.com/?d=PLSNWM97
  [IMDb] Charlie Bartlett [2007] - http://www.megaupload.com/?d=9JS7I53F
  [IMDb] Charlie Wilson`s War DVDScr [2007] - http://www.megaupload.com/?d=ZWJW6X00
  [IMDb] Chaos [] - http://www.megaupload.com/?d=Y7YUUZA4
  [IMDb] Chicken Run [2000] - http://www.megaupload.com/?d=D1E7M670
  [IMDb] Child's Play [1998] - http://www.megaupload.com/?d=BVG5SE4J
  [IMDb] Child's Play 2 [1990] - http://www.megaupload.com/?d=147ZQEDV
  [IMDb] Child's Play 3 [1991] - http://www.megaupload.com/?d=M953PQ63
  [IMDb] Child's Play 4 : Seed Of Chucky [2004] - http://www.megaupload.com/?d=VKEOCE4O
  [IMDb] Children Of The Corn [1984] - http://www.megaupload.com/?d=GINW17W5
  [IMDb] Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV [2000] - http://www.megaupload.com/?d=G548LG0U
  [IMDb] City Of Ember [2008][DVDScr] - http://www.megaupload.com/?d=WD4FFETU
  [IMDb] Click [2006] - http://www.megaupload.com/?d=KACSIAKT
  [IMDb] Cloverfield [2008] - http://www.megaupload.com/?d=Y08OM1CY
  [IMDb] Club Dread [2004] - http://www.megaupload.com/?d=0JAWU1P3
  [IMDb] Clueless [1995] - http://www.megaupload.com/?d=3ZLK1P9N
  [IMDb] College [2008] - http://www.megaupload.com/?d=KF6AD961
  [IMDb] College Road Trip [2008] - http://www.megaupload.com/?d=VEHIJ4Q4
  [IMDb] Color Me Blood Red [1965] - http://www.megaupload.com/?d=A05VQR2B
  [IMDb] Commando [1985] - http://www.megaupload.com/?d=E4GBH56Q
  [IMDb] Con Air [1997] - http://www.megaupload.com/?d=PL9WVIGY
  [IMDb] Corpse Bride [2005] - http://www.megaupload.com/?d=I4RICNTF
  [IMDb] Crank [2006] - http://www.megaupload.com/?d=4QGJU3Q7
  [IMDb] Crash [2004] - http://www.megaupload.com/?d=35AP988Q
  [IMDb] Cry Wolf [2005] - http://www.megaupload.com/?d=CYB6IVI5
  Cay đắng chưa từng sao biết ngọt ?
  Gian nan chưa trải hiểu chi đời…!


 2. #2
  Chuyên Doanh TânIphone's Avatar
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  782
  phim này có tiếng việt ko vậy bác
  ***Cafe apple***Điểm giao dịch đt cho ae mobile
  ĐC : 1197 Phạm Văn Bạch , Q. gò vấp , HCM <<...>>>ĐT : 0919.989.533

 3. #3
  Member
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài gởi
  2
  Tải về là biết ngay mà.

 4. #4
  Junior member
  Tham gia ngày
  Apr 2009
  Bài gởi
  42
  Anh Chí Cường ơi! link bị hỏng hết rồi, cho em xin link khác được không. Thank Moderator!

 5. #5
  Banned
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  22
  Link bị chết hết rồi anh chí cường ơi !

+ Trả Lời Ðề Tài