ThayKính+Sửa IP | Thay Kính IP 80k | LinhKiện Minh Hải | LinhKiện Thảo Duy

Bán Máy+Kính Ép | LinhKiện Công Anh | iPhone + LK Sỉ Lẻ | Hải Minh iPhone

ThayKính ĐàNẵng | Mua LCD BểKính | SửaChữa & LinhKiện | Sửa iphone ipad
Trang 1/19 12311 ... cuốicuối
Kết quả từ 1 tới 10 trên 187
 1. #1
  Administrator HoaiTrung's Avatar
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài gởi
  1,223
  File mới Nokia full INI only VietNam qua đây nhé HERE

  ------------------------------------


  Dưới đây là các file Nokia Full setup


  Tất cả đều là links Mediafire
  all pass = vietfones

  Big thanks to MOD riah N.T

  Dòng N  N70 RM-84
  RM-84_dp_v14_0_SW_5_1003_3_0_1

  N70 RM-99
  RM-99_dp_v9.0_SW5.0819.2.5.1

  N71 RM-67
  RM-67_Phone_Data_Package_APAC_2_0

  N71 RM-112
  RM-112_Phone_Data_Package_China_3.00

  N72 RM-180
  RM-180_APAC_v5.0_5.0706.4.0.1
  RM-180_APAC_v6.0_5.0734.4.0.1
  RM-180_APAC_v7.0_5.0741.4.0.1
  RM-180_APAC_v8.0_5.0819.4.0.1

  N73 RM-132
  RM-132_AMERICAS_4.0738.3.1.1_v9.0
  RM-132_IE_CHINA_APAC_4.0823.4.4.1_v8.0

  N73 RM-133
  RM-133_APAC_4.0812.4.0.1_v21.0
  RM-133_APAC_4.0839.42.0.1_v22.0
  RM-133_APAC_4.0850.43.0.1_v23.0

  N75 RM-128
  RM-128_Americas_20.1.172_v4.0

  N76 RM-135
  RM-135_APAC20_20.0.041_v9.0
  RM-135_APAC30_30.0.015_v10.0
  RM-135_APAC31_31.0.014_v11.0

  N76 RM-149
  RM-149_CHINA_10.1.044_v1.0
  RM-149_CHINA_10.1.048_v2.0

  N77 RM-194
  RM-194_APAC_3.0747.2.0.3_v3.0
  RM-194_APAC_3.0816.21.0.1_v5.0
  RM-194_EMEA_3.0820.21.0.1_v6.0
  RM-194_EMEA_3.0838.22.0.1_v8.0

  N78 RM-235
  RM-235_APAC_20.149_v7.0
  RM-235_APAC_30.011_v9.0

  N78 RM-236
  RM-236_EDGE_30.014_v8.0

  N78 RM-342
  RM-342_AMERICAS_20.149_v7.0
  RM-342_AMERICAS_21.002_v8.0

  N79 RM-348
  RM-348_APAC_31.002_v7.0
  RM-348_APAC_32.001_v9.0

  N79 RM-349
  RM-349_EDGE_30.019_v6.0
  RM-349_EDGE_31.002_v7.0

  N79 RM-350
  RM-350_AMV_20.175_v5.0
  RM-350_AMV_30.019_v6.0

  N80 RM-92
  RM-92_EMEA_PR_dp_v17.00_SW4.0707.0.7
  RM-92_EMEA_PR_dp_v18.0_SW5.0719.0.2

  N81 RM-179
  RM-179_APAC110_11.0.045_v3.0 www.vietfones.vn.exe

  N81 RM-223
  RM-223_APAC200_20.0.057_v6.0
  RM-223_APAC210_21.0.010_v9.0
  RM-223_APAC220_22.0.002_v10.0

  N81 RM-256
  RM-256_CARE_CHINA_2G_21.1.006_v7.0
  RM-256_CARE_CHINA_2G_22.1.006_v8.0
  RM-256_CARE_CHINA_2G_26.1.001_v10.0

  N82 RM-313
  RM-313_APAC_30.0.019_v4.0
  RM-313_APAC_31.0.016_v5.0
  RM-313_APAC_35.0.002_v6.0

  N82 RM-314
  RM-314_CHINA_20.1.062_v3.0
  RM-314_CHINA_30.1.019_v4.0
  RM-314_CHINA_31.1.016_v5.0

  N85 RM-333
  RM-333_APAC_30.101_v6.0
  RM-333_APAC_31.002_v8.0

  N85 RM-334
  RM-334_AMV_30.101_v6.0
  RM-334_AMV_31.002_v8.0

  N85 RM-335
  RM-335_EDGE_111.007_v3.0
  RM-335_EDGE_20.175_v4.0
  RM-335_EDGE_30.019_v5.0

  N86 RM-484
  RM-484_SEAP_20.115_v3.0
  RM-484_SEAP_21.006_v9.0

  N86 RM-485
  RM-485_AMV_21.006_v9.0

  N86 RM-486
  RM-486_CHINA_20.115_v2.0

  N90 RM-42
  RM-42_dp_v_4.0_SW_3.0545.5.1_APAC
  RM-42_dp_v_5.0_SW_5.0607.7.3_APAC

  N91-1 RM-43
  RM-43_EMEA_51.00

  N91-2 RM-43
  RM-43_8GB_APAC_31.00

  N91 RM-158
  RM-158_8GB_APAC_31.00
  RM-158_8GB_APAC_8.00

  N92 RM-100
  RM-100_APAC_2.0708.1.0.16_v3.0
  RM-100_APAC_5.0748.2.0.4_v4.0

  N93 RM-55
  RM-55_RD_DP2.0_v2.0_APAC_US_SW11.0.034
  RM-55_RD_DP2.0_v3.0_APAC_US_SW20.0.058

  N93 RM-153
  RM-153_RD_DP2.0_v4.0

  N93i RM-156
  RM-156_apac_us_20.0.084_v3.0
  RM-156_apac_us_30.0.013_v4.0

  N93i RM-157
  RM-157_prc_20.1.084_v3.0

  N95 RM-159
  RM-159_APAC_31.0.017_v7.0
  RM-159_APAC_35.0.002_v8.0

  N95 RM-160
  RM-160_NAM_11.2.009_v3.0
  RM-160_NAM_20.2.011_v4.0
  RM-160_NAM_35.2.001_v5.0

  N95 RM-245
  RM-245_CHINA_15.1.002_v7.0
  RM-245_CHINA_16.1.001_v8.0
  RM-245_CHINA_22.1.002_v9.0

  N95 RM-320
  RM-320_APAC_30.0.018_v5.0
  RM-320_APAC_31.0.015_v6.0
  RM-320_APAC_35.0.001_v7.0

  N95 RM-321
  RM-321_EDGE_20.1.011_v1.0
  RM-321_EDGE_31.1.004_v2.0

  N95 RM-421
  RM-421_AM_32.2.001_v5.0
  RM-421_AM_35.2.002_v6.0

  N96 RM-247
  RM-247_APAC_12.043_v04.00
  RM-247_APAC_30.033_v07.00

  N96 RM-297
  RM-297_EDGE_12.043_v04.00
  RM-297_EDGE_30.033_v07.00

  N96 RM-472
  RM-472_LTA_NAM_20.050_v05.00
  RM-472_LTA_NAM_30.033_v07.00

  N97 RM-505

  N97 RM-506
  RM-506_CHINA_12.1.026_v3.0
  RM-506_CHINA_20.1.021_v4.0

  N97 RM-507

  N97 RM-553

  N97 RM-555

  N770 SU-18
  SU-18_v7_0
  SU-18_v8_0

  N800 RX-34
  RX-34_N800_4.2008.36.5_v8.0
  RX-34_N800_5.2008.43.7_v9.0
  RX-34_v6_0_2200751-3
  RX-34_v7_0_4200823-14

  N810 RX-44
  RX-44_N810_5.2008.43.7_v7.0
  RX-44_N810_combined_5.2008.43.7_v8.0
  RX-44_N810_LV2_5.2008.43.7_v9.0

  N900 RX-51
  RX-51_2009SE_3.2010.02-8_PR_COMBINED_MR0_ARM

  N-gage NEM-4

  NM705i RM-309


  thay đổi nội dung bởi: HoaiTrung, 17-08-2011 lúc 06:28 PM

 2. Có 8 thành viên đã cám ơn HoaiTrung vì bài viết hữu ích:


 3. #2
  Administrator HoaiTrung's Avatar
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài gởi
  1,223
  Dòng E


  E50 RM-170

  RM-170_APAC_06.41.3.0_v3.0
  RM-170_apac_07.13.0.0_v5.0

  E50 RM-171
  RM-171_APAC_06.27.1.0_v2.0
  RM-171_emea_lta_07.36.0.0_v6.0

  E51 RM-244
  RM-244_APAC_200.34.36_v2.0
  RM-244_APAC_300.34.56_v3.0
  RM-244_APAC_400.34.011_v4.0


  E51 RM-426
  RM-426_APAC_201.34.38_v2.0
  RM-426_APAC_401.34.011_v4.0

  E52 RM-469
  RM-469_CareDP_2.0_SEAP_E52
  rm469_CareDP_3.0_SEAP


  E55 RM-482
  E55_RM-482_CareDP_2.0_EUROPE
  rm482_CareDP_1.0_SWAP
  rm482_CareDP_3.0_EUROPE

  E60 RM-49
  RM-49_3.0_emea_306330904

  E61 RM-89
  RM-89_2.0_APAC_206180605
  RM-89_3.0_APAC_306330904

  E61i RM-227
  RM-227_apac_3.0633.69.00_v7.0

  E62 RM-88
  RM-88_emea_2.0618.06.17_v2.0
  RM-88_emea_3.0633.31.19_v3.0

  E63 RM-437
  E63 RM-437_v200.21.012.exe
  RM-437_APAC_400.21.013_v5.0

  E63 RM-449
  RM-449_LTA_200.21.012_v4.0

  E63 RM-450
  RM-450_SWAP_100.21.110_v1.0

  E63 RM-600
  RM-600_China_101.21.101_v3.0
  RM-600_China_102.21.001_v4.0

  E65 RM-208
  RM-208_apac_4.0633.74.00_v8.0.exe

  E66 RM-343
  RM-343_APAC_300.21.012_v6.0

  E66 RM-345
  RM-345_LTA_200.21.118_v4.0
  RM-345_NAM_110.07.126_v3.0

  E66 RM-420
  RM-420_BRZ_300.21.012_v6.0
  RM-420_BRZ_400.21.013_v7.0

  E66 RM-494
  RM-494_China_200.21.012_v3.0
  RM-494_China_400.21.011_v4.0

  E70 RM-10
  RM-10_EMEA_4.0

  E71 RM-346
  RM-346_APAC_400.21.013_v6.0

  E71 RM-357
  RM-357_LTA_300.21.012_v5.0
  RM-357_LTA_400.21.013_v6.0

  E71 RM-407
  RM-407_BRAZIL_300.21.012_v5.0
  RM-407_BRAZIL_400.21.013_v6.0

  E71 RM-493
  RM-493_China_200.21.012_v3.0
  RM-493_China_400.21.011_v4.0

  E72 RM-529
  rm529_CareDP_2.0_PR1.1_EUROPE_022.007


  E72 RM-530
  rm530_CareDP_4.0_PR1.2_SEAP_023.002

  E72 RM-584
  rm584_CareDP_1.0_PR1.0_CHINA_021.024

  E75 RM-412
  RM-412_SEAP_201.12.01_v4.0
  RM-412_SEAP_202.12.01_v5.0

  E75 RM-413
  RM-413_SEAP_201.12.01_v4.0

  E90 RA-6
  RA-6_APAC_400.34.93_v8.0
  thay đổi nội dung bởi: HoaiTrung, 04-06-2010 lúc 08:05 PM

 4. Có 4 thành viên đã cám ơn HoaiTrung vì bài viết hữu ích:


 5. #3
  Administrator HoaiTrung's Avatar
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài gởi
  1,223
  Dòng 6

  6030 RM-74
  RM-74dp_v_85_00_AMS_eu_mcu5_11.exe
  RM-74dp_v_90_00_AMS_mcu5_11.exe
  RM-74dp_v_95_00_AMS_mcu5_20.exe
  RM-74dp_v_98.00_AMS_mcu5.30.exe

  6030b RM-75
  RM-75_dp_20.00_ams_Cingula_3.35.exe
  RM-75_dp_44_00_ams_sw-m3_35.exe
  RM-75_dp_45.00_ams_sw_m3_31.exe

  6030b RM-225

  RM-225_dp_54.00_AMS_sw-5.24.exe
  RM-225_dp_55_00_AMS_sw5_25.exe
  RM-225_dp_60_00_AMS_sw_5_27.exe
  RM-225_dp_61_00_AMS_sw5_27.exe

  6060 RH-73
  RH-73_dp_76.00_AMS_EU_sw-5.11

  6060v RH-97
  RH-97_dp_20.00_AMS_EU_sw-3.03
  RH-97_dp_21.00_AMS_LTA_sw-3.03

  6061 RH-74
  RH-74_dp_70.00_US_AMS_sw-4.10
  RH-74_dp_98.00_ams_sw-4.10

  6061i RH-98

  RH-98_dp_16.00_AMS_sw-3.03
  RH-98_dp_19.00_ams_sw-3.0
  RH-98_dp_22.00_ams_sw-3.0

  6085 RM-198

  RM-198_9.00
  rm198_CareDP_17.0_APAC_EMEA
  rm198_CareDP_18.0_EMEA_APAC
  rm198_CareDP_19.0_APAC_EMEA

  6086 RM-188
  rm188_CareDP_5.0_EMEA
  rm188_CareDP_6.0_EMEA

  6086b RM-260

  rm260_CareDP_3.0_TMO
  rm260_CareDP_3.1_TMO

  6100 NPL-2
  NPL-2dp_v_09.00_mcu06.01
  NPL-2dp_v_10.00_mcu06.20
  NPL-2dp_v_11.00_mcu06.31
  NPL-2dp_v_8.00_mcu05.80

  6108 RH-4
  RH-4_dp_prod_v_3_00_mcusw4_02
  RH-4_v5_30_dp6_00

  6110N RM-122
  rm122_CareDP_13.0_APAC
  rm122_CareDP_15.0_APAC
  rm122_CareDP_16.0_APAC

  6110N RM-186
  rm186_CareDP_5.0_China
  rm186_CareDP_7.0_China

  6120c RM-243
  rm243_CareDP_37.0_APAC
  rm243_CareDP_39.0_APAC

  6120c RM -310
  rm310_CareDP_10.0_China
  rm310_CareDP_7.0_China

  6121c RM-308
  rm308_CareDP_11.0_EMEA_APAC
  rm308_CareDP_12.0_EMEA_APAC
  rm308_CareDP_8.0_EMEA_APAC

  6122c RM-425
  rm425_CareDP_7.0_China
  rm425_CareDP_8.0_China

  6124c RM-422
  rm422_CareDP_5.0_EMEA_APAC
  rm422_CareDP_6.0_EMEA_APAC

  6125 RM-178
  RM-178_EMEA_APAC_LTA_13.00
  RM-178_EMEA_APAC_LTA_14.00
  rm178_CareDP_17.0_EMEA_APAC

  6126 - 6133b RM-126

  RM-126_DP20_2.00__sw-05.60_05.61

  6131 RM-115
  RM-115_DP20_4.00__sw-06.10
  RM-115_DP20_5.00__sw-06.60
  RM-115_DP20_5.10__sw-06.60
  RM-115_DP20_5.30__sw-06.60

  6131nfc RM-216
  RM-216_05.12_upd

  6136 RM-199
  RM-199_EMEA_5.00
  RM-199_EMEA_7.00
  RM-199_EMEA_8.00

  6136b RM-106
  RM-106_TMO_sw_0358

  6151 RM-200

  RM-200_dp_v_81_0_mcusw04_10
  rm200_CareDP_86.0_SEAP

  6200 NPL-3
  NPL-3_DP_ver3.0_mcusw_03.10

  6208c RM-458

  rm458_CareDP_10.0_04.52
  rm458_CareDP_9.0_04.51

  6210c RM-396
  rm396_CareDP_5.0_GLOBAL
  rm396_CareDP_6.0_GLOBAL

  6210s RM-367 RM-367_APAC_05.401_v6.0
  RM-367_CareDP_4.0_APAC
  RM-367_CareDP_5.0_APAC

  6210s RM-386
  RM-386_EDGE_04.13_v4.00
  RM-386_EDGE_05.16_v5.00

  6210s RM-408
  RM-408_LTA_04.13_v4.00

  6210s RM-419
  RM-419_LTA_03.09_v1.0

  6220 RH-20
  RH-20_DP_ver_10_0_mcusw_05_15
  RH-20_DP_ver_14_0_mcusw_06_34
  RH-20_DP_ver_7_0_mcusw_04_08

  6220c RM-328
  rm328_CareDP_4.0_APAC
  rm328_CareDP_5.0_APAC

  6220c RM-387
  rm387_CareDP_4.0_RM-387

  6233 RM-145
  rm145_CareDP_145.0_GLOBAL
  rm145_CareDP_145.0_SEAP
  rm145_CareDP_146.0_GLOBAL
  rm145_CareDP_146.0_SEAP
  rm145_CareDP_147.0_SEAP

  6230 RM-123
  rm123_CareDP_205.0_EMEA_APAC_ALL
  rm123_CareDP_208.0_GLOBAL

  6260s RM-368
  rm368_CareDP_4.0_APAC
  rm368_CareDP_5.0_APAC
  rm368_CareDP_6.0_APAC_SEAP

  6263 RM-207
  RM207_CareDP_4.0_GLOBAL

  6267 RM-210
  rm210_CareDP_10.0_GLOBAL
  rm210_CareDP_11.0_GLOBAL

  6270 RM-56
  RM-56_EMEA_APAC_18.00
  RM-56_EMEA_APAC_19.00

  6280 RM-78
  RM-78_dp_v_344.0_mcusw06.10
  RM-78_dp_v_346.0_mcusw06.43

  6288 RM-78
  RM-78_dp_v_346.0_mcusw06.43
  rm78_CareDP_356.0_Global
  6288 RM-268
  105175380_RM-268_dp_v_14.0

  6290 RM-176
  rm176_CareDP_8.0_EMEA

  6300 RM-217
  RM-217_DP20_7.00__sw-07.00
  RM-217_DP20_8.00__sw-07.21
  RM-217_DP20_9.00__sw-07.30
  RM-217_DP20_9.10__sw-07.30

  6300b RM-222
  RM-222_DP20_2.00__sw-05.00
  RM-222_DP20_3.00__sw-07.21

  6300i RM-337
  RM-337_DP20_2.00__sw-05.20
  RM-337_DP20_3.00__sw-05.60

  6301 RM-322
  RM-322_DP20_3.00__sw-09.40
  RM-322_DP20_4.00__sw-09.40

  6301b RM-323
  RM-323_DP20_1.00__sw-05.88

  6303c RM-443
  RM-443_DP20_4.00__sw-08.55
  RM-443_DP20_5.00__sw-08.90
  RM-443_DP20_6.00__sw-09.10
  RM-443_DP20_7.00__sw-08.90

  6310 NPE-4
  NPE-4_dp_v_5.01
  NPE-4_dp_v_8.00

  6310i NPL-1
  NPL-1_dp_v_7.00
  NPL-1dp_v_13.00
  NPL-1dp_v_14.00
  NPL-1dp_v_16.00
  NPL-1dp_v_17.00

  6340i RH-13
  RH-13_dp_v_4.0_mcusw_8.04.1
  RH-13_dp_v_5.0_mcusw_8.05.3

  6500c RM-265
  rm265_CareDP_22.0_APAC
  rm265_CareDP_23.0_APAC
  rm265_CareDP_24.0_All_minus_APAC

  6500c RM-397
  rm397_CareDP_10.0_China
  rm397_CareDP_11.0_China
  rm397_CareDP_9.0_China
  6500s RM-240
  RM-240_CareDP_29.0_SEAP
  rm240_CareDP_30.0_SEAP
  rm240_CareDP_32.0_SEAP
  rm240_CareDP_33.0_SWAP

  6500s RM-278
  rm278_CareDP_12.0_Global
  rm278_CareDP_13.0_Global

  6510 NPM-9
  NPM-9_421
  NPM-9_dp_v_5_00_MCUSW_4_12
  NPM-9_mcu_v_4.00

  6555 RM-271
  RM-271_6555_6.00_sw03.45
  RM-271_6555_CARE_7.0

  6555b RM-289
  RM-289_6555B_ATT_05.00
  RM-289_6555B_ATT_4.0

  6555c RM-276
  RM-276_6555c_04.00_sw03.38
  RM-276_6555c_CareDP_6.00_sw3.41

  6590 NSM-9
  NSM-9_30.36
  NSM-9_40.44
  NSM-9_dp_v5_0_mcusw_v40.55


  6600f RM-325
  rm325_CareDP_18.0_All

  6600i RM-570
  rm570_CareDP_9.0

  6600s RM-414
  rm414_CareDP_22.0_06.55

  6600s RM-415
  rm415_CareDP_10.0_06.39
  rm415_CareDP_7.0_CHINA

  6610 NHL-4U
  NHL-4U_13_0_mcusw_05_65
  NHL-4U_dp_v_15_0_MCUSW5_52
  NHL-4U_dp_v_6.0_MCUSW4_74

  6620 NHL-12
  NHL-12_dp_v_3_0_MCUSW3_14_1
  NHL-12_dp_v_4_0_MCUSW4_22_1

  6630 RM-1
  RM-1_dp_v_10.00_MCUSW5.050321_EURO
  RM-1_dp_v_11.00_MCUSW6.050308_EURO
  RM-1_dp_v_12.00_MCUSW6.050340_EURO


  6650d RM-324
  rm-324_by_Ribbentrop

  6650d RM-400
  rm400_CareDP_47.0_EMEA

  6680 RM-36
  RM-36_dp_v_8.00_MCUSW5.050407_EURO
  RM-36_dp_v_9.00_MCUSW5.050440_APAC
  RM-36_dp_v_9.00_MCUSW5.050440_EURO

  6681 RM-57
  RM-57_dp_EMEA_v_9_0_MCUSW7_11_00

  6682 RM-58
  RM-58_dp_AMERICA_v_1_0_MCUSW3_01_1

  6700c RM-470
  rm470_CareDP_9.0_APAC

  6700s RM-576

  6710s RM-491
  rm491_CareDP_1.0_SEAP


  6720c RM-424
  rm424_ApprovalDP_013.009_19.0_SEAP
  rm424_CareDP_1.0_SEAP
  6720c RM-564
  rm564_CareDP_1.0_EUROPE

  6730c RM-547
  RM-547_EURO_023.010_v3.00
  rm547_CareDP_1.0_SWAP

  6730c RM-566
  rm566_CareDP_3.0_SEAP
  rm566_CareDP_4.0_SEAP

  6760s RM-573
  rm573_CareDP_1.0_03.38
  rm573_CareDP_3.0_Care_DP_PI-224

  6790s RM-599
  rm599_CareDP_1.0_03.29
  rm599_CareDP_2.0_03.38_LATIN_AMERICA_PI-229

  6800 NHL-6
  NHL-6_dp_v_1_0_MCUSW3_14
  NHL-6_dp_v_3_0_MCUSW5_46

  6800a NSB-9
  NSB-9_dp_v_5_0_MCUSW4_16
  NSB-9_dp_v_6_0_MCUSW4_17_AWS
  6820a NHL-9
  NHL-9_dp_v_6.0_MCUSW5_28
  NHL-9_dp_v_7.0_MCUSW5_30

  6820b RH-26
  RH-26_dp_v_1.0_MCUSW3_92
  RH-26_dp_v_2.0_MCUSW4_83


  Bổ sung thêm 25 đời máy của dòng 6
  tại đây
  thay đổi nội dung bởi: HoaiTrung, 02-05-2010 lúc 09:06 PM

 6. Các thành viên Cảm ơn HoaiTrung :


 7. #4
  Administrator HoaiTrung's Avatar
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài gởi
  1,223
  Dòng 5


  5000d RM-362
  RM-362_DP20_5.00__sw-05.27.exe
  rm362_CareDP_50.0_06.31.exe
  rm362_CareDP_52.0_06.32.exe
  rm362_CareDP_53.0_OperatorDP.exe

  5000d RM-363

  RM-363_DP20_4.00__sw-03.54.exe
  RM-363_DP20_5.00__sw-05.27.exe
  rm363_CareDP_50.0_06.31.exe
  rm363_CareDP_50.10_06.31.exe

  5030c RM-524
  RM-524_dp_v_03_00_MCUSW05_01.exe

  5100 NPM-6

  NPM-6_DP_ver_7_0_mcusw5_20
  NPM-6_DP_ver_8_0_mcusw5_20

  5100a NPM-6X
  NPM-6X_DP_ver_1.0_Americas

  5130 RM-495
  rm495_CareDP_16.0_07.90
  rm495_CareDP_17.0_07.91

  5140i RM-104
  RM-104_EMEA_APAC_8.0.exe
  RM-104_EMEA_APAC_9.0.exe
  RM_104_EMEA_APAC_11.0.exe

  5150 NPL-5
  NPL-5_v_17_0_EURO_mcusw_3_15
  NPL-5_v_18_0_EURO_mcusw_3_17

  5140b NPL-4
  NPL-4_v_9_0_US_mcusw_3_10

  5200 RM-174
  RM-174_DP20_6.00__sw-05.53
  RM-174_DP20_8.00__sw-06.20
  RM-174_DP20_9.00__sw-07.00

  5200b RM-181

  RM-181_DP20_1.00__sw-03.70
  RM-181_DP20_2.00__sw-05.53
  RM-181_DP20_3.00__sw-06.03

  5220 RM-411

  RM-411_DP20_6.00__sw-06.51
  rm411_CareDP_7.00_07.23

  5220b RM-410
  RM-410_DP20_4.00__sw-05.20
  RM-410_CareDP_6.00_07.23

  5230 RM-588

  RM-588_APAC_11.0.079_v2.0

  5230 RM -594

  RM-594_LTA_10.2.071_v1.0

  5230 RM-629

  RM-629_BRAZIL_10.4.071_v1.0

  5300 RM-146
  RM-146_DP20_6.00__sw-07.00
  RM-146_DP20_7.00__sw-07.20

  5300b RM-147
  RM-147_DP20_2.00__sw-05.02
  RM-147_DP20_3.00__sw-07.00

  5310 RM-303
  RM-303_DP20_6.00__sw-08.32
  RM-303_DP20_7.00__sw-09.42
  RM-303_CareDP_8.00_10.10

  5310b RM-304
  RM-304_DP20_5.00__sw-08.32
  RM-304_DP20_6.00__sw-09.42
  RM-304_DP20_7.00_NDT_09.42

  5320 RM-416

  RM-416_CareDP_4.0_RM-416

  5320 RM-417

  RM-417_CareDP_5.0_LTA

  5500 RM -86

  RM-86_CareDP_13.0_EMEA_APAC
  RM-86_CareDP_15.0_EMEA_APAC
  RM-86_Global_6.0

  5530c RM-504
  RM-504_APAC_11.0.054_v2.0
  RM-504_APAC_20.0.080_v3.0

  5610d RM -242
  rm242_CareDP_21.0_SWAP
  rm-242_v10.00.exe
  rm242_CareDP_22.0_10.10_5610.exe


  5610d RM-279
  rm279_CareDP_18.0_GLOBAL
  rm279_CareDP_20.0_LTA

  5610d RM -358
  rm358_CareDP_12.0_GLOBAL
  rm358_CareDP_16.0_CHINA_N5610

  5610d RM-359
  RM-359_dp_13.0_sw_08.23

  5630 RM-431
  rm431_CareDP_3.0_SEAP
  rm431_CareDP_4.0_SEAP

  5630 RM-432
  RM-432_11.23_China
  rm432_CareDP_2.0_CHINA

  5700 RM-230
  rm230_CareDP_10.0_RM-230_EMEA_APAC
  rm230_CareDP_13.0_EMEA_APAC

  5700b RM-302

  rm302_CareDP_15.0_APAC_LTA
  rm302_CareDP_16.0_APAC_LTA
  rm302_CareDP_7.0_China_LTA

  5800 RM-356

  RM-356_APAC_31.0.101_v9.0
  RM-356_APAC_40.0.005_v12.0

  5800d RM-427
  RM-427_China_21.0.025.6_v3.0
  RM-427_CareDP_4.0_RM-427

  5800d RM-428
  RM-428_LTA_31.2.008_v8.0
  RM-428_LTA_31.2.101_v10.0

  5800d RM-562
  RM-602_CHINA_10.3.007_v1.0
  thay đổi nội dung bởi: HoaiTrung, 01-05-2010 lúc 11:52 AM

 8. Các thành viên Cảm ơn HoaiTrung :


 9. #5
  Administrator HoaiTrung's Avatar
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài gởi
  1,223
  Dòng 3  3100 RH-19

  RH-19dp_v_9.00__mcu06.11
  RH-19dp_v_10.00__mcu06.31

  3100b RH-50
  RH-50dp_v_4.00_mcu05.01

  3109 RM - 274
  RM-274_DP20_6.00__sw-07.00
  RM-274_DP20_7.00__sw-07.21

  3110c RM - 237

  RM-237_DP20_6.00__sw-06.60
  RM-237_DP20_8.00__sw-07.21
  RM-237_CareDP_9.00_NDT_07.30
  rm237_CareDP_9.1_OperatorDP

  3120c RM - 364

  RM-364_CareDP_13.0_SEAP
  RM-364_CareDP_14.0_SEAP
  Rm-364_CareDP_15.0_SEAP

  3120c RM-365
  RM-365_CareDP_7.0_MEA
  RM-365_CareDP_8.0_MEA
  RM-365_CareDP_9.0_MEA

  3120c RM - 366
  RM-366_CareDP_4.0_LTA
  RM-366_CareDP_5.0_LTA

  3200 RH - 30
  RH30_DP_v15.0_mcusw_05.29
  RH30_DP_v17.0_mcusw_05.34
  RH30_v_16_0_mcusw_05_29&05_31

  3200b RH - 31
  RH-31_dp_v3.0_MCUSW_4.16
  RH31_DP_v2.0_mcusw_03.12

  3208c RM - 572

  rm572_CareDP_4.0_09.25

  3220 RH - 37

  RH-37dp_v_7.00_mcu05.10
  RH-37dp_v_8.00_mcu05.50
  RH-37dp_v_9.00_mcu05.90

  3220b RH - 49

  RH-49_nam_DP_v_1.0_sw0360

  3230 RM-51
  RM-51_dp_v_48.0_mcusw5.0717.0ch.exe

  3250 RM -38
  RM38_CareDP_15.0_RM-38
  RM38_EMEA_APAC_LTA_13.00

  3300 NEM - 1
  nem-1_dp_APAC_v_10.0_SW5.20
  nem-1_dp_EMEA_v_8.6_SW4.62

  3300b NEM - 2
  nem-2_dp_v_64.1_4.27_AMS
  nem-2_dp_v_64.7_4.29_AMS

  3500c RM - 272

  RM-272_DP20_4.00__sw-07.00
  RM-272_DP20_5.00__sw-07.21
  RM-272_DP20_6.00__sw-07.21

  3500cb RM - 273
  RM-273_DP20_2.00__sw-06.60
  RM-273_DP20_4.00__sw-07.21

  3510 NHM - 8
  NHM-8_dp_v_24_0_mcusw5_00_Prod
  NHM-8_mcu_sw_v_4.24

  3555 RM - 270
  RM-270_3555_CARE_13.0
  RM-270_3555_CARE_14.0

  3555b RM - 257
  RM-257_3555b_03.01_sw05.07
  RM-257_3555B_06.00_sw05.08

  3555c RM - 277
  RM-277_3555c_8.0
  RM-277_3555c_CARE_9.0_sw03.41

  3600 NHM-10

  NHM-10_dp_v3.00_C5_US_2.01_MCUSW_CE16.1.exe

  3600s RM -352
  RM-352_DP20_4.00__sw-05.64
  RM-352_DP20_5.00__sw-06.26
  rm352_CareDP_6.00_07.23-57.23

  3620 NHM-10

  NHM-10_dp_v2.00_C5_3620_US_3.14_MCUSW_SE31.exe


  3650 NHL-8
  NHL-8_dp_v1.00_3650_APAC_4.17.exe
  NHL-8_dp_v3.00_C1_APAC_4.13_MCUSW_RD7.5.exe

  3660 NHL-8
  NHL-8_dp_v2.00_C1_3660_Eu_Af_4.57_MCUSW_RD17.exe

  3710a RM - 509
  rm509_CareDP_1.00_03.80

  3710a Rm - 510
  rm510_CareDP_1.00_03.80

  3711a RM - 511
  RM-511_03.20_NTM

  3720c RM - 518

  RM-518_DP20_2.00__sw-09.10
  thay đổi nội dung bởi: HoaiTrung, 01-05-2010 lúc 11:58 AM

 10. #6

 11. Có 2 thành viên đã cám ơn HoaiTrung vì bài viết hữu ích:


 12. #7
  Administrator HoaiTrung's Avatar
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài gởi
  1,223
  Dòng 1  1100a RH-38
  RH-38_dp_v_23_00_MCUSW5_62.exe
  RH-38_dp_v_27_00_MCUSW_7.36.exe
  RH-38_dp_v_35_00_MCUSW_8.11.exe

  1100b RH-36
  RH-36_dp_v_10_1_MCUSW3_31.exe
  RH-36_dp_v_18_02_MCUSW4_18.exe
  RH-36_dp_v_29_02_MCUSW_6.63.exe

  1101 RH-75
  RH-75_dp_v_5_00_MCUSW5_04.exe

  1110 RH-18
  RH-18_dp_v_28_00_MCUSW7_36.exe
  RH-18_dp_v_35_00_MCUSW8_11.exe

  1110 RH-70
  RH-70_dp_v_22_00_MCUSW5_53.exe

  1110b RH-69
  RH-69_dp_v_7_00_MCUSW4_05.exe

  1112 1110i RH-93
  RH-93_dp_v_15_00_MCUSW7_02.exe

  1112 RH-92
  RH-92_dp_v_15_00_MCUSW6_4.exe

  1112 RH-94
  RH-94_dp_v_06_00_MCUSW3_30.exe

  1112b RH-92
  RH-92_dp_v_15_00_MCUSW6_4.exe

  1200 RH-99
  RH-99_dp_v_34_00_MCUSW5_53.exe
  RH-99_dp_v_35_00_MCUSW5_71.exe
  RH-99_dp_v_36_00_MCUSW5_80.exe
  RH-99_dp_v_37_00_MCUSW5_91.exe
  RH-99_dp_v_39_00_MCUSW6_00.exe

  1200b RH-100
  RH-100_dp_v_24_00_MCUSW4_00.exe
  RH-100_dp_v_32_00_MCUSW5_32.exe
  RH-100_dp_v_36_00_MCUSW5_80.exe

  1202 RH-112
  RH-112_dp_v_03_00_MCUSW03_00.exe
  RH-112_dp_v_04_00_MCUSW03_10.exe

  1208 RH-105
  RH-105_dp_v_37_00_MCUSW5_91.exe
  RH-105_dp_v_39_00_MCUSW6_00.exe

  1208b RH-106
  RH-106_dp_v_28_00_MCUSW5_06.exe
  RH-106_dp_v_32_00_MCUSW5_32.exe
  RH-106_dp_v_36_00_MCUSW5_80.exe

  1209 RH-105
  RH-105_dp_v_33_00_MCUSW5_51.exe
  RH-105_dp_v_37_00_MCUSW5_91.exe

  1600 RH-64
  RH-64_dp_v_34_00_MCUSW7_02.exe

  1600b RH-65
  RH-65_dp_v_7_00_MCUSW4_05.exe

  1650 RM-305
  RM-305_dp_v_32_00_MCUSW5_32.exe
  RM-305_dp_v_37_00_China_MCUSW5_91.exe
  RM-305_dp_v_39_00_China_APAC_MEA_LTA_MCUSW6_00.exe

  1661-2b RH-121
  RH-121_dp_v_03_00_MCUSW03_70.exe

  1661 RH-122
  RH-122_dp_v_04_00_MCUSW04_30.exe
  RH-122_dp_v_05_00_MCUSW05_01.exe

  1680c-2b RM-395
  RM-395_dp_00.34_ams_sw-05.61.exe
  RM-395_dp_02.00_CARE_sw-06.82.exe

  1680c-2b RM-490
  RM-490_dp_00.20_CARE_sw-06.22.exe

  1680c RM-394
  RM-394_dp_04.00_ams_sw-06.82.exe
  RM-394_dp_06.00_CARE_sw-06.82.exe
  rm394_CareDP_8.0_07.60.exe

  1681c RH-118
  RH-118_dp_05.00__sw-06.86.exe
  RH-118_dp_06.00__sw-06.86.exe

  1682c RH-118
  1682C_RH-118_DP_06.00_SW06.86.exe

  .
  thay đổi nội dung bởi: HoaiTrung, 26-03-2010 lúc 09:02 PM

 13. Có 2 thành viên đã cám ơn HoaiTrung vì bài viết hữu ích:


 14. #8
  Administrator HoaiTrung's Avatar
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài gởi
  1,223
  Dòng 2  2112 RH-57
  UNC_O175V0300_2112_04_NFP.exe
  YMT_O175V0100_2112_01_NFP.exe
  YMT_O190V0400_2112_02.NFP.exe

  2220 RM-590
  2220 Slide RM-590 CareDP 10.0 cayenne.exe

  2300 RM-4
  RM-4_dp_v_10_00_MCUSW3_55.exe
  RM-4_dp_v_13_00_MCUSW3_60.exe
  RM-4_dp_v_20_0_MCUSW5_62.exe
  RM-4_dp_v_25_00_MCUSW7_36.exe
  RM-4_dp_v_35_00_MCUSW8_11.exe
  RM-4_dp_v_9_00_MCUSW3_42.exe

  2300a RM-5
  RM-5_dp_AS_v16_0_MCUSW3_57.exe
  RM-5_dp_AS_v17_0_MCUSW3_58.exe
  RM-5_dp_v27_0_MCUSW5_62.exe
  RM-5_dp_v_32_00_MCUSW7_36.exe
  RM-5_dp_v_35_00_MCUSW8_11.exe

  2310 RM-189
  RM-189_dp_v_13_00_MCUSW6_33.exe
  RM-189_dp_v_14_00_SW650.exe
  RM-189_dp_v_15_00_SW6.52.exe

  2320c-2b RM-515
  rm515_CareDP_60.0_06.88.exe

  2320c RM-514
  rm514_CareDP_10.0_06.75.exe
  rm514_CareDP_12.0_08.20.exe

  2323c RM-543
  rm543_CareDP_10.0_06.75.exe
  rm543_CareDP_14.0_09.55.exe

  2330c-2b RM-513
  rm513_CareDP_4.0_06.46.exe
  rm513_CareDP_8.0_08.20.exe
  rm513_CareDP_9.0_08.21.exe

  2330c RM-512
  2330 Classic RM-512 CareDP 10.0 09.55.exe
  rm512_CareDP_6.0_06.75.exe
  rm512_CareDP_8.0_08.20.exe

  2600 RH-59
  RH-59_dp_v_24_00_MCUSW6_41.exe
  RH-59_dp_v_25_00_MCUSW6_42.exe

  2600b RH-60
  RH-60_dp_v11.00_sw_0524.exe

  2600c RM-340
  RM-340_dp_04.00_ams_sw-05.61.exe
  RM-340_dp_06.00_CARE_sw-06.82.exe
  rm340_CareDP_7.0_07.60.exe

  2610 RH-86
  RH-86_dp_197.00__sw-07.10.exe
  RH-86_dp_204.00_ams_sw-07.11.exe

  2610b RH-87
  RH-87_dp_105.00_ams_sw-06.70.exe
  RH-87_dp_106.00_ams_sw-05.65.exe
  RH-87_dp_49.00_ams_sw-04.90.exe

  2626 RM-291
  RM-291_dp_17.00_ams_sw-03.51.exe
  RM-291_dp_22.00_ams_sw-03.51.exe
  RM-291_dp_43.00_ams_sw-03.51.exe
  RM-291_dp_45.00_ams_sw-04.61.exe
  RM-291_dp_48.00_ams_sw-06.81.exe

  2630 RM-298
  RM-298_dp_11.81__sw-05.62.exe
  RM-298_dp_12.00_ams_sw-06.82.exe

  2630b RM-299
  RM-299_dp_11.02__sw-05.61.exe
  RM-299_dp_11.06__sw-05.62.exe
  RM-299_dp_11.14__sw-06.82.exe

  2650 RH-53
  RH-53_dp_v_67.0_mcusw06.18.exe
  RH-53_dp_v_77.0_mcusw06.19.exe

  2651 RH-54
  RH-54_dp_v_10.00_Sw_0523.exe

  2660 RM-292
  RM-292_dp_15.28__sw-05.61.exe
  RM-292_dp_15.40__sw-05.62.exe
  RM-292_dp_15.58__sw-06.82.exe

  2660b RM-293
  RM-293_dp_05.10__sw-03.63.exe
  RM-293_dp_06.03__sw-05.62.exe
  RM-293_dp_06.05_ams_sw-03.62.exe
  RM-293_dp_06.13__sw-06.82.exe

  2680s-2b RM-393
  RM-393_DP20_5.00__sw-05.28.exe
  rm393_CareDP_50.0_06.17.exe
  rm393_CareDP_6.0_05.28.exe

  2680s-2b RM-500
  rm500_CareDP_52.0_05.40.exe

  2680s RM-392
  RM-392_DP20_4.00__sw-04.91.exe
  RM-392_DP20_5.00__sw-05.28.exe
  rm392_CareDP_50.0_06.17.exe
  rm392_CareDP_50.0_56.17.exe

  2680s RM-500
  rm500_CareDP_52.0_05.40_2680s.exe

  2690 RM-635
  rm635_CareDP_10.0_NDT_09.65.exe

  2700c RM-561
  m561_CareDP_7.0_07.80.exe
  rm561_CareDP_8.0_07.81.ex RM-561_CareDP_10.0_NDT_09.95.exe
  rm561_CareDP_11.00_NDT_09.96.exe
  rm561_CareDP_12.10_OperatorDP.exe
  rm561_CareDP_13.00_NDT_09.98.exe

  2720a RM-519
  rm519_CareDP_10.0_08.20.exe
  rm519_CareDP_12.0_09.55.exe

  2720a RM-520
  rm520_CareDP_10.0_08.20.exe
  rm520_CareDP_12.0_09.55.exe

  2730c RM-578
  rm578_CareDP_2.0_07.70.exe
  rm578_CareDP_7.00_NDT_10.45.exe

  2730c RM-579
  rm579_CareDP_4.0_NDT_09.41.exe

  2760 RM-258
  RM-258_dp_09.00_ams_sw-03.62.exe
  RM-258_dp_11.40__sw-05.61.exe
  RM-258_dp_12.01_ams_sw-06.82.exe
  rm258_CareDP_15.10_07.60.exe

  2760 RM-259
  RM-259_dp_03.22__sw-06.82.exe

  2760b RM-259
  RM-259_dp_05.10__sw-05.20.exe
  RM-259_sw03_2.62_0552902.exe

  2760h RM-391
  RM-391_dp_00.52_ams_sw-05.45.exe  .
  thay đổi nội dung bởi: HoaiTrung, 25-03-2011 lúc 01:25 PM

 15. Có 2 thành viên đã cám ơn HoaiTrung vì bài viết hữu ích:


 16. #9
  Administrator HoaiTrung's Avatar
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài gởi
  1,223
  thay đổi nội dung bởi: HoaiTrung, 22-03-2010 lúc 10:54 AM

 17. Có 3 thành viên đã cám ơn HoaiTrung vì bài viết hữu ích:


 18. #10

 19. Có 7 thành viên đã cám ơn HoaiTrung vì bài viết hữu ích:


+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/19 12311 ... cuốicuối